Naše poslanie

Občianske združenie Kresťania v meste prepája v Bratislave cirkevné zbory, komunity, ako aj kresťanské mimovládne organizácie, ktoré majú sídlo na území mesta Bratislava. Táto platforma je založená na osobných vzťahoch predstaviteľov cirkevných spoločenstiev a organizácii. Podporuje jednotu kresťanov a spoločnými verejno-prospešnými a charitatívnymi projektmi pomáha našej spoločnosti. Cieľom je posilniť spoločný hlas a vplyv kresťanov v spoločnosti, spoločná služba, spoločenstvo a networking. Túžime, aby kresťania boli svetlom a soľou na mieste, kde ich Boh postavil, a tak priniesli pozitívnu zmenu do každej oblasti spoločnosti. Od decembra 2006 Kresťania v meste zabezpečujú celoročný projekt varenia a výdaja polievok bezdomovcom, ktorí žijú v uliciach Bratislavy. Pravidelná pomoc ľuďom bez domova sa realizuje vďaka osobnému nasadeniu a finančnej podpore takmer 200 dobrovoľníkov viac>>


Pripravujeme:

Konferencia “Slobodní” so Sergiom a Kathleen Scataglini | 17. – 18. 9. 2016

V septembri pripravujeme konferenciu platformy Kresťania v meste a spoločné nedeľné bohoslužby. Téma konferencie je SLOBODNÍ. Na konferencii privítame vzácnych rečníkov z Argentíny – Sergia a Kathleen Scataglini. Sergio Scataglini spolu so svojou manželkou Kathleen založil organizáciu Scataglini Ministries (SMI), ktorej cieľom je hlásať Božie kráľovstvo a evanjelium Ježiša Krista po celom svete. Iniciovali a viedli rôzne misijné a vzdelávacie projekty (centrum pre opustené deti, kresťanská škola, ai.). Sergio Scataglini je autorom knihy Oheň jeho svätosti. Boh položil na jeho srdce vášeň pre svätosť. Precestoval už vyše 40 krajín, v ktorých sa zdieľal o posolstve, ktoré prijal od Boha. Je to posolstvo o 100% svätosti, ktorá sa nedá dosiahnuť prostredníctvom skutkov, ale iba posväteným životom v Ježišovi Kristovi. Na konferencii bude Sergio hovoriť na tému “Ako chodiť v svätosti” a Kathleen “Ako zrušiť všetky zmluvy s nepriateľom” viac>>

Milujem svoje mesto | 16. – 17. 9. 2016

V septembri sa uskutoční v Bratislave už III. ročník festivalu priateľstva a dobrovoľníckej pomoci MILUJEM SVOJE MESTO. Minulý rok sa do festivalu zapojilo viac ako 40 partnerských organizácií a spoločenstiev, a takmer 600 dobrovoľníkov, ktorí v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou a jej viacerými mestskými časťami vo vytipovaných oblastiach odpracovali viac ako 3200 hodín. Pomáhalo sa školám, domovom sociálnych služieb, domovom seniorov a sociálnym ubytovniam. Dobrovoľníci čistili a kosili verejné priestranstvá, detské ihriská, parky, lesy, natierali zábradlia autobusových zastávok, lavičky či ploty (podrobnejšie informácie nájdete vo fotogalérii). Súčasťou festivalu bol na rôznych miestach Bratislavy aj pestrý program. Pomáhalo sa so srdcom a urobilo sa mnoho dobrého. Bratislava sa vďaka pomoci dobrovoľníkov stala miestom lásky, priateľstva a vzájomnej pomoci viac>>


Ďalšie pripravované akcie:

Biznis raňajky | 9. 9. 2016

Už štvrtý rok v Bratislave funguje Kresťanský biznis klub. Jeho členovia a sympatizanti sa pravidelne stretávajú na biznis raňajkách, ktoré sa konajú raz mesačne od 8:00 h do 10:00 h v Hoteli Chopin Bratislava na Galvaniho 28. Naším hosťom na najbližších raňajkách v piatok 9.9.2016 bude lektor a kouč Marián Kolník, ktorý bude hovoriť na tému: Manželstvo ako darovanie sa, alebo ako byť darom vo vzťahu muž a ženy  viac>>

Biblická škola | 9. – 10. 9. 2016

V roku 2016 sme otvorili III. ročník biblickej školy, ktorú organizujeme v spolupráci s Prepare International USA. Témy jednotlivých modulov sú: Vynikni na pracovisku ako kresťan (22. – 23.1.2016); Viera, ktorá mení spoločnosť (11. – 12.3.2016); Duchovná stratégia: poznaj stratégiu toho zlého a použi Božiu (20. – 21.5.2016); Spoľahlivosť v nespoľahlivom svete: ako si vybudovať charakter a vytrvalosť (9. – 10.9.2016), Kráľovstvo a zákony štátu (11. – 12.11.2016) viac>>


Projekty kresťanov v meste:

Verejno-prospešné projekty

Veríme, že kresťania majú spoločne slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc: chorým,  sociálne odkázaným, ľuďom na periférii spoločnosti a postihnutým živelnými katastrofami. Preto realizujeme verejno-prospešné projekty a organizujeme benefičné koncerty na podporu týchto cieľových skupín viac>>

 

Konferencie, semináre, bohoslužby

Pravidelne v Bratislave organizujeme spoločné zhromaždenia cirkevných zborov, konferencie, rôzne vzdelávacie semináre. Je to miesto, kde sa vzájomne obohacujeme, slúžime si a zároveň na tieto akcie pozývame zaujímavých domácich i zahraničných rečníkov viac>>

Pomoc ľuďom bez domova

Dobrovoľníci platformy Kresťania v meste pomáhajú ľuďom bez domova už desať rokov, kedy počas tuhej zimy v rokoch 2005/2006 zomrelo v Bratislave 19 bezdomovcov. Celoročne zabezpečujeme výdaj stravy priamo v teréne, varíme 25 litrov hustej polievky, chodíme za ľuďmi bez domova na miesta, kde prespávajú alebo sa obvykle zdržiavajú viac>>

Kresťanský biznis klub

Veríme, že skutoční kresťania môžu priniesť zmenu. Preto pripravujeme semináre a konferencie s úspešnými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu a aj napriek nepriaznivým okolnostiam sa stali úspešnými a mimoriadne štedrými v rôznych charitatívnych projektoch viac>>

 

Informácia pre dobrovoľníkov platformy Kresťania v meste zapojených do pomoci núdznym:

Aktuálny harmonogram varenia a výdaja polievky pre ľudí bez domova nájdete na stránke s rozpisom služieb.