Naše poslanie

Občianske združenie Kresťania v meste prepája v Bratislave cirkevné zbory, komunity, ako aj kresťanské mimovládne organizácie, ktoré majú sídlo na území mesta Bratislava. Táto platforma je založená na osobných vzťahoch predstaviteľov cirkevných spoločenstiev a organizácii. Podporuje jednotu kresťanov a spoločnými verejno-prospešnými a charitatívnymi projektmi pomáha našej spoločnosti. Cieľom je posilniť spoločný hlas a vplyv kresťanov v spoločnosti, spoločná služba, spoločenstvo a networking. Od roku 2006 Kresťania v meste pomáhajú ľudom bez domova v Bratislave viac>>

Výzva proti hazardu

V platforme Kresťania v meste sa cítime byť zaviazaní aktívne vstupovať do verejného života v Bratislave. V rámci našej práce pomáhame aj ľuďom bez domova. Je všeobecne známe, že gamblerstvo je patologický jav, ktorý má vážne sociálne dôsledky, medzi ktoré patrí aj riziko bezdomovectva. Z tohto dôvodu cítime ako povinnosť podporiť návrh všeobecne záväzného nariadenia za zrušenie hazardu (kompletné znenie listu z 31.1.2017 primátorovi Hlavného mesta SR Bratislavy). Update: 30.3.17 bolo schválené všeobecné záväzné nariadenie, ktoré ruší hazard v Bratislave. Ďakujeme za vaše modlitby a angažovanie sa v tejto veci!


Veľký piatok | Nahrávka

Každoročne na Veľký piatok organizujeme vo veľkej sále Istropolisu spoločné bohoslužby viacerých bratislavských cirkevných spoločenstiev.  Jednotlivé spoločenstvá pripravujú spoločný program, čo je pre každého veľkým obohatením.  Tento rok sa bohoslužby uskutočnili v piatok 14.4.2017 o 10:00 hod. Kázané slovo na tému Spolu s Kristom som ukrižovaný z Listu Galatským 2:19 si môžete vypočuť tu>> Súčasťou bohoslužieb boli aj “Deti v meste” skvelý program pre deti od 4-12 rokov.

Darujte 2%

Aj tento rok môžete rozhodnúť, komu poukážete určité percento z vašich daní. Nejde o žiadnu daň naviac, ale časť už vami zaplatenej dane bude prevedená v prospech vybranej organizácie. Ako Kresťania v meste podporujeme jednotu kresťanov, a spoločnými verejno-prospešnými a charitatívnymi projektmi pomáhame našej spoločnosti. O konkrétnych projektoch, ktoré sa realizovali minulý rok, sa dočítate v našej výročnej správe. Staňte sa aj vy súčasťou spoločnej služby kresťanov v meste darovaním vašich 2% z dane. Viac informácií a tlačivá >>

ONLINE KNIŽNICA

On-line knižnica obsahuje mp3 nahrávky z KVM konferencií od roku 2009 seminárov a biblickej školy. Medzi nahrávkami nájdete vyučovania od nasledovných rečníkov: Alexander Barkóci (Evanjelizácia osobným životom), Pavol Hanes, Sergio a Kathleen Scataglini, brat Yun, Callie Boyd (Modlitebné ihrisko – služba deťom),  John Bevere, Chrisitian Akerhielm, Joakim Lundqvuist ai. Nahrávky z biblickej školy sú na témy: Božie kráľovstvo, Sloboda v Kristovi, Duch Svätý, Učeníctvo, Viera, ktorá mení spoločnosť a mnohé ďalšie. Viac informácií >>


Biznis raňajky| 28. 4. 2017

Už od roku 2012 funguje v Bratislave Kresťanský biznis klub. Jeho členovia a sympatizanti sa pravidelne stretávajú na biznis raňajkách, ktoré sa konajú raz mesačne od 8:00 h do 10:00 h v Hoteli Chopin Bratislava na Galvaniho 28.  Je to priestor pre spoločenstvo, zdieľanie, networking i profesný rast. Spoločná téma tohtoročných raňajok je “Ako v biznise kráčať každý deň s Bohom”. Najbližšie raňajky budú v piatok 28.4.2017 o 8:00 hod. na tému Ako byť inšpiratívnym lídrom. Facilitár stretnutia bude Miriam Lachová. Viac informácií a registrácia >>

Biblická škola | 2. – 3. 6. 2017

V roku 2017 prebieha už IV. ročník biblickej školy na aktuálne témy a s vynikajúcimi rečníkmi, ktorí vás naučia, ako žiť s Bohom každý deň a ako priniesť Božie kráľovstvo na miesto, kde vás Boh postavil a kde pôsobíte: Ad de Bruin (27. – 28.1.17,  Božie kráľovstvo a zákony nášho štátu), Alexander Barkóci (3. – 4.3.17, Evanjelizácia osobným životom),  Drew Brown (2. – 3.6.17, Strategické vodcovstvo:  ako naplniť víziu danú Bohom), Walter Boston Jr. a Wieslaw Ziemba (13. – 14.10.17, Život vo viere: ako žiť v nadprirodzenom svete viery). Viac informácií a registrácia >>


Projekty:

Verejno-prospešné projekty

Veríme, že kresťania majú spoločne slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc: chorým,  sociálne odkázaným, ľuďom na periférii spoločnosti a postihnutým živelnými katastrofami. Preto realizujeme verejno-prospešné projekty a organizujeme benefičné koncerty na podporu týchto cieľových skupín viac>>

Konferencie, semináre, bohoslužby

Pravidelne v Bratislave organizujeme spoločné zhromaždenia cirkevných zborov, konferencie, rôzne vzdelávacie semináre. Je to miesto, kde sa vzájomne obohacujeme, slúžime si a zároveň na tieto akcie pozývame zaujímavých domácich i zahraničných rečníkov viac>>

Kresťanský biznis klub

Veríme, že skutoční kresťania môžu priniesť zmenu. Preto pripravujeme semináre a konferencie s úspešnými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu a aj napriek nepriaznivým okolnostiam sa stali úspešnými a mimoriadne štedrými v rôznych charitatívnych projektoch viac>>

Pomoc ľuďom bez domova

Už desať rokov dobrovoľníci platformy Kresťania v meste varia z vlastných zdrojov husté domáce polievky, ktoré potom ďalšie dobrovoľnícke tímy na vlastné náklady roznášajú ľuďom bez domova priamo do terénu. Táto pomoc bola iniciovaná ako reakcia na 19 úmrtí bezdomovcov v Bratislave v zime 2005/2006. Pri službe výdaja teplej stravy sa zároveň poskytuje aj základné poradenstvo, lekárske ošetrenie a rozdáva sa nevyhnutné oblečenie. Časť našich dobrovoľníkov zabezpečuje aj pravidelné návštevy a pomoc ľuďom bez domova v miestach ich provizórnych obydlí viac>>

Zbierka šatstva pre ľudí bez domova

Vyhlasujeme zbierku šatstva pre ľudí bez domova. Aktuálne potrebujeme spodné prádlo a ponožky a to najmä pre mužov. Veci je potrebné doniesť do skladu pomoci na Ambroseho 6 v Petržalke po telefonickom dohovore vopred s Helenou Šutkovou, mobil 0903 352 385. Ďakujeme za vašu pomoc!

Kde nájsť pomoc? Prehľad služieb pre ľudí bez domova v Bratislave

Chceli by ste pomôcť ľuďom bez domova, ale neviete ako? Pozrite si prehľad ďalších organizácií, ktoré poskytujú ošatenie, ubytovanie a ďalšiu nevyhnutnú pomoc pre ľudí bez domova: prehľad služieb a organizácií. OZ Vagus prevádzkuje SOS linku na pomoc ľuďom bez domova na čísle 0949 655 555, ktorá funguje pondelok až sobotu od 17:00 do 22:00 hod. Volať môžete aj mimo stanovenej doby a nechať odkaz, svoje kontaktné údaje a informáciu, kde sa človek bez domova nachádza.

Informácia pre dobrovoľníkov platformy Kresťania v meste zapojených do pomoci núdznym:

Aktuálny harmonogram varenia a výdaja polievky pre ľudí bez domova nájdete na stránke s rozpisom služieb.