Naše poslanie

Občianske združenie Kresťania v meste prepája v Bratislave cirkevné zbory, komunity, ako aj kresťanské mimovládne organizácie, ktoré majú sídlo na území mesta Bratislava. Táto platforma je založená na osobných vzťahoch predstaviteľov cirkevných spoločenstiev a organizácii. Podporuje jednotu kresťanov a spoločnými verejno-prospešnými a charitatívnymi projektmi pomáha našej spoločnosti. Cieľom je posilniť spoločný hlas a vplyv kresťanov v spoločnosti, spoločná služba, spoločenstvo a networking viac>>

Výzva proti hazardu

V platforme Kresťania v meste sa cítime byť zaviazaní aktívne vstupovať do verejného života v Bratislave. V rámci našej práce pomáhame aj ľuďom bez domova. Je všeobecne známe, že gamblerstvo je patologický jav, ktorý má vážne sociálne dôsledky, medzi ktoré patrí aj riziko bezdomovectva. Veľa našich klientov sa dostalo na ulicu práve vďaka závislosti na hazarde. Z tohto dôvodu cítime ako povinnosť podporiť návrh všeobecne záväzného nariadenia za zrušenie hazardu. Kompletné znenie listu z 31.1.2017 primátorovi Hlavného mesta SR Bratislavy >>


Darujte 2%

Aj tento rok môžete rozhodnúť, komu poukážete určité percento z vašich daní. Nejde o žiadnu daň naviac, ale časť už vami zaplatenej dane bude prevedená v prospech vybranej organizácie. Ako Kresťania v meste podporujeme jednotu kresťanov, a spoločnými verejno-prospešnými a charitatívnymi projektmi pomáhame našej spoločnosti. O konkrétnych projektoch, ktoré sa realizovali minulý rok, sa dočítate v našej výročnej správe. Staňte sa aj vy súčasťou spoločnej služby kresťanov v meste darovaním vašich 2% z dane. Viac informácií a tlačivá >>

Deti v meste | 14. 4. 2017

V piatok 14.4.2017 od 10:00 – 12:00 hod. pripravujeme pre deti vo veku od 4 – 12 rokov jedinečné predpoludnie. Pozývame všetky deti stretnúť sa s Bohom a s priateľmi! Okrem kvalitného biblického vyučovania čakajú na deti aktivity, ktoré pripravujú učitelia nedeľných škôl spolu so samotnými deťmi. Vstup je voľný! Program pre deti bude v prednáškovej sále na I. poschodí v Istropolise. Rodičia sa môžu v tomto čase zúčastniť Spoločných bohoslužieb na Veľký piatok, ktoré bude paralelne prebiehať vo veľkej sále Istropolisu.

Veľký piatok | 14. 4. 2017

Každoročne na Veľký piatok pripravujeme vo veľkej sále Istropolisu spoločné bohoslužby viacerých bratislavských cirkevných spoločenstiev.  Jednotlivé spoločenstvá pripravujú spoločný program, čo je pre každého veľkým obohatením. Každý rok na nich slúži iná chválová skupina a kazatelia sa striedajú pri službe slovom. Tento rok sa bohoslužby uskutočnia v piatok 14.4.2017 o 10:00 hod. Kázané slovo bude na tému Spolu s Kristom som ukrižovaný z Listu Galatským 2:19. Súčasťou bohoslužieb budú aj Deti v meste – plnohodnotný skvelý program pre deti od 4-12 rokov.

Biznis raňajky| 31. 3. 2017

Už od roku 2012 v Bratislave funguje Kresťanský biznis klub. Jeho členovia a sympatizanti sa pravidelne stretávajú na biznis raňajkách, ktoré sa konajú raz mesačne od 8:00 h do 10:00 h v Hoteli Chopin Bratislava na Galvaniho 28.  Je to priestor pre spoločenstvo, zdieľanie, networking i profesný rast. Spoločná téma tohtoročných raňajok je “Ako v biznise kráčať každý deň s Bohom”. Najbližšie raňajky budú 31.3.2017 so skúseným lektorom a koučom Mariánom Kolníkom na tému Hagioterapia – o odpusení sebe i druhým. Viac informácií a registrácia >>

Biblická škola | 2. – 3. 6. 2017

Aj v tomto roku sme pre vás pripravili biblickú školu na aktuálne témy a s vynikajúcimi rečníkmi, ktorí vás naučia ako žiť s Bohom každý deň a ako priniesť Božie kráľovstvo na miesto, kde vás Boh postavil a kde pôsobíte: Ad de Bruin (27. – 28.1.17,  Božie kráľovstvo a zákony nášho štátu), Alexander Barkóci (3. – 4.3.17, Evanjelizácia osobným životom),  Drew Brown (2. – 3.6.17, Strategické vodcovstvo:  ako naplniť víziu danú Bohom), Walter Boston Jr. a Wieslaw Ziemba (13. – 14.10.17, Život vo viere: ako žiť v nadprirodzenom svete viery). Viac informácií a registrácia >>


Projekty:

Verejno-prospešné projekty

Veríme, že kresťania majú spoločne slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc: chorým,  sociálne odkázaným, ľuďom na periférii spoločnosti a postihnutým živelnými katastrofami. Preto realizujeme verejno-prospešné projekty a organizujeme benefičné koncerty na podporu týchto cieľových skupín viac>>

Konferencie, semináre, bohoslužby

Pravidelne v Bratislave organizujeme spoločné zhromaždenia cirkevných zborov, konferencie, rôzne vzdelávacie semináre. Je to miesto, kde sa vzájomne obohacujeme, slúžime si a zároveň na tieto akcie pozývame zaujímavých domácich i zahraničných rečníkov viac>>

Kresťanský biznis klub

Veríme, že skutoční kresťania môžu priniesť zmenu. Preto pripravujeme semináre a konferencie s úspešnými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu a aj napriek nepriaznivým okolnostiam sa stali úspešnými a mimoriadne štedrými v rôznych charitatívnych projektoch viac>>

Pomoc ľuďom bez domova

Už desať rokov dobrovoľníci platformy Kresťania v meste varia z vlastných zdrojov husté domáce polievky, ktoré potom ďalšie dobrovoľnícke tímy na vlastné náklady roznášajú ľuďom bez domova priamo do terénu. Táto pomoc bola iniciovaná ako reakcia na 19 úmrtí bezdomovcov v Bratislave v zime 2005/2006. Pri službe výdaja teplej stravy sa zároveň poskytuje aj základné poradenstvo, lekárske ošetrenie a rozdáva sa nevyhnutné oblečenie. Časť našich dobrovoľníkov zabezpečuje aj pravidelné návštevy a pomoc ľuďom bez domova v miestach ich provizórnych obydlí viac>>

Zbierka šatstva pre ľudí bez domova

Vyhlasujeme zbierku šatstva pre ľudí bez domova. Aktuálne potrebujeme spodné prádlo a ponožky a to najmä pre mužov. Veci je potrebné doniesť do skladu pomoci na Ambroseho 6 v Petržalke po telefonickom dohovore vopred s Helenou Šutkovou, mobil 0903 352 385. Ďakujeme za vašu pomoc!

Kde nájsť pomoc? Prehľad služieb pre ľudí bez domova v Bratislave

Chceli by ste pomôcť ľuďom bez domova, ale neviete ako? Pozrite si prehľad ďalších organizácií, ktoré poskytujú ošatenie, ubytovanie a ďalšiu nevyhnutnú pomoc pre ľudí bez domova: prehľad služieb a organizácií. OZ Vagus prevádzkuje SOS linku na pomoc ľuďom bez domova na čísle 0949 655 555, ktorá funguje pondelok až sobotu od 17:00 do 22:00 hod. Volať môžete aj mimo stanovenej doby a nechať odkaz, svoje kontaktné údaje a informáciu, kde sa človek bez domova nachádza.

Informácia pre dobrovoľníkov platformy Kresťania v meste zapojených do pomoci núdznym:

Aktuálny harmonogram varenia a výdaja polievky pre ľudí bez domova nájdete na stránke s rozpisom služieb.