Naše poslanie

Občianske združenie Kresťania v meste prepája v Bratislave cirkevné zbory, komunity, ako aj kresťanské mimovládne organizácie, ktoré majú sídlo na území mesta Bratislava. Táto platforma je založená na osobných vzťahoch predstaviteľov cirkevných spoločenstiev a organizácii. Podporuje jednotu kresťanov a spoločnými verejno-prospešnými a charitatívnymi projektmi pomáha našej spoločnosti. Cieľom je posilniť spoločný hlas a vplyv kresťanov v spoločnosti, spoločná služba, spoločenstvo a networking. Od roku 2006 Kresťania v meste pomáhajú ľudom bez domova v Bratislave viac>>


Biblická škola | 2. – 3. 6. 2017

V roku 2017 prebieha už IV. ročník biblickej školy na aktuálne témy a s vynikajúcimi rečníkmi, ktorí vás naučia, ako žiť s Bohom každý deň a ako priniesť Božie kráľovstvo na miesto, kde vás Boh postavil a kde pôsobíte: Ad de Bruin (27. – 28.1.17,  Božie kráľovstvo a zákony nášho štátu), Alexander Barkóci (3. – 4.3.17, Evanjelizácia osobným životom),  Drew Brown (2. – 3.6.17, Strategické vodcovstvo:  ako naplniť víziu danú Bohom), Walter Boston Jr. a Wieslaw Ziemba (13. – 14.10.17, Život vo viere: ako žiť v nadprirodzenom svete viery). Viac informácií a registrácia >>

Biznis raňajky| 9. 6. 2017

Už od roku 2012 funguje v Bratislave Kresťanský biznis klub. Jeho členovia a sympatizanti sa pravidelne stretávajú na biznis raňajkách, ktoré sa konajú raz mesačne od 8:00 h do 10:00 h v Hoteli Chopin Bratislava na Galvaniho 28.  Je to priestor pre spoločenstvo, zdieľanie, networking i profesný rast. Spoločná téma tohtoročných raňajok je “Ako v biznise kráčať každý deň s Bohom”. Najbližšie raňajky budú v piatok 9.6.2017 o 8:00 hod. s manželmi Máriou a Štefanom Súkeníkovcami na tému Ako prepojiť podnikanie s Bohom a rodinou. Viac informácií a registrácia >>

Zbierka vecí pre ľudí bez domova

Vyhlasujeme zbierku šatstva, potravín, hygienických potrieb a zdravotníckeho materiálu pre ľudí bez domova. Aktuálne potrebujeme najmä oblečenie pre mužov: tričká s krátkym rukávom, mikiny, rifle, tepláky, tenisky a športové topánky, spodné prádlo a ponožky, športové bundy ai. Kompletný zoznam vecí a viac informácií nájdete na stránke Zbierka. Veci je potrebné doniesť do nášho skladu na Ambroseho 6 po telefonickom dohovore vopred s p. Helenou Šutkovou, mobil 0903 352 385. Ďakujeme vopred za vašu pomoc! Viac informácii o pomoci ľuďom bez domova nájdete na stránke Pomoc núdznym.

ONLINE KNIŽNICA

On-line knižnica obsahuje mp3 nahrávky z KVM konferencií od roku 2009 seminárov a biblickej školy. Medzi nahrávkami nájdete vyučovania od nasledovných rečníkov: Alexander Barkóci (Evanjelizácia osobným životom), Pavol Hanes, Sergio a Kathleen Scataglini, brat Yun, Callie Boyd (Modlitebné ihrisko – služba deťom),  John Bevere, Chrisitian Akerhielm, Joakim Lundqvuist ai. Nahrávky z biblickej školy sú na témy: Božie kráľovstvo, Sloboda v Kristovi, Duch Svätý, Učeníctvo, Viera, ktorá mení spoločnosť a mnohé ďalšie. Viac informácií >>


Projekty:

Pomoc ľuďom bez domova

Už desať rokov dobrovoľníci platformy Kresťania v meste varia z vlastných zdrojov husté výdatné polievky, ktoré potom ďalšie dobrovoľnícke tímy na vlastné náklady roznášajú ľuďom bez domova priamo do terénu. Táto pomoc bola iniciovaná ako reakcia na 19 úmrtí bezdomovcov v Bratislave v zime 2005/2006. Pri službe výdaja teplej stravy sa zároveň poskytuje aj základné poradenstvo, lekárske ošetrenie a rozdáva sa nevyhnutné oblečenie. Časť našich dobrovoľníkov zabezpečuje aj pravidelné návštevy a pomoc ľuďom bez domova v miestach ich provizórnych obydlí viac>>

Verejno-prospešné projekty

Veríme, že kresťania majú spoločne slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc: chorým,  sociálne odkázaným, ľuďom na periférii spoločnosti a postihnutým živelnými katastrofami. Preto realizujeme verejno-prospešné projekty a organizujeme benefičné koncerty na podporu týchto cieľových skupín viac>>

Kresťanský biznis klub

Veríme, že skutoční kresťania môžu priniesť zmenu. Preto pripravujeme semináre a konferencie s úspešnými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu a aj napriek nepriaznivým okolnostiam sa stali úspešnými a mimoriadne štedrými v rôznych charitatívnych projektoch viac>>

Konferencie, semináre, bohoslužby

Pravidelne v Bratislave organizujeme spoločné zhromaždenia cirkevných zborov, konferencie, rôzne vzdelávacie semináre. Je to miesto, kde sa vzájomne obohacujeme, slúžime si a zároveň na tieto akcie pozývame zaujímavých domácich i zahraničných rečníkov viac>>

Informácia pre dobrovoľníkov platformy Kresťania v meste zapojených do pomoci núdznym:

Aktuálny harmonogram varenia a výdaja polievky pre ľudí bez domova nájdete na stránke s rozpisom služieb.