Naše poslanie

Občianske združenie Kresťania v meste prepája v Bratislave cirkevné spoločenstvá, komunity, občianske združenia a nadácie. Podporuje jednotu kresťanov a spoločnými verejno-prospešnými a charitatívnymi projektmi pomáha našej spoločnosti. Cieľom platformy je posilniť spoločný hlas a vplyv kresťanov v spoločnosti, spoločná služba, spoločenstvo a networking. Túžime, aby kresťania boli svetlom a soľou na mieste, kde ich Boh postavil, a tak priniesli pozitívnu zmenu do každej oblasti spoločnosti viac>>

Audio & video nahrávky

V našom oddelení Produkty nájdete ponuku rôznych CD a DVD titulov. Objednať si môžete hudobné CD pre deti, nahrávky s biznis konferencií s domácimi i zahraničnými rečníkmi, či sadu vyučovaní Premenený pracovný život. V on-line knižnici sú záznamy rôznych konferencií a seminárov organizovaných platformou Kresťania v meste od roku 2009 s rečníkmi ako Sergio Scataglini, John Bevere, brat Yun z Číny, Roland Seow, Rice Broocks, Ulrich Parzany, Carlos Jimenez, Randy Boyd, Alexander Barkóci, Pavel Hanes a ďalší viac>>


Pripravujeme:

Biznis raňajky | 9. 9. 2016

Už štvrtý rok v Bratislave funguje Kresťanský biznis klub. Jeho členovia a sympatizanti sa pravidelne stretávajú na biznis raňajkách, ktoré sa konajú raz mesačne od 8:00 h do 10:00 h v Hoteli Chopin Bratislava na Galvaniho 28. Naším hosťom na najbližších raňajkách v piatok 9.9.2016 bude lektor a kouč Marián Kolník, ktorý bude hovoriť na tému: Manželstvo ako darovanie sa, alebo ako byť darom vo vzťahu muž a ženy.  Viac informácií a registrácia>>

Biblická škola | 9. – 10. 9. 2016

V roku 2016 sme otvorili III. ročník biblickej školy, ktorú organizujeme v spolupráci s Prepare International USA. Témy jednotlivých modulov sú: Vynikni na pracovisku ako kresťan (22. – 23.1.2016); Viera, ktorá mení spoločnosť (11. – 12.3.2016); Duchovná stratégia: poznaj stratégiu toho zlého a použi Božiu (20. – 21.5.2016); Spoľahlivosť v nespoľahlivom svete: ako si vybudovať charakter a vytrvalosť (9. – 10.9.2016), Kráľovstvo a zákony štátu (11. – 12.11.2016) viac>>

Konferencia | 17. – 18. 9. 2016

17. – 18. septembra 2016 pripravujeme v Bratislave výročnú konferenciu platformy Kresťania v meste, na ktorú prijali pozvanie vzácni hostia: Sergio a Kathleen Scatagliniovci. Sergio Scataglini je autorom knihy Oheň jeho svätosti. Precestoval už vyše 40 krajín, v ktorých sa zdieľal o posolstve, ktoré prijal od Boha. Je to posolstvo o 100% svätosti, ktorá sa nedá dosiahnuť prostredníctvom skutkov, ale iba posväteným životom v Ježišovi Kristovi.


Milujem svoje mesto | 16. – 17. 9. 2016

V septembri pripravujeme v Bratislave už III. ročník festivalu priateľstva a dobrovoľníckej pomoci MILUJEM SVOJE MESTO. Minulý rok sa do festivalu zapojilo viac ako 40 partnerských organizácií a spoločenstiev, a takmer 600 dobrovoľníkov, ktorí v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou a jej viacerými mestskými časťami vo vytipovaných oblastiach odpracovali viac ako 3200 hodín. Pomáhalo sa školám, domovom sociálnych služieb, domovom seniorov a sociálnym ubytovniam. Dobrovoľníci čistili a kosili verejné priestranstvá, detské ihriská, parky, lesy, natierali zábradlia autobusových zastávok, lavičky či ploty (podrobnejšie informácie nájdete vo fotogalérii). Súčasťou festivalu bol na rôznych miestach Bratislavy aj pestrý kultúrny, športový a duchovný program pre rodiny s deťmi, mladých ľudí, ale aj seniorov. Pomáhalo sa so srdcom a urobilo sa mnoho dobrého. Bratislava sa vďaka pomoci dobrovoľníkov stala miestom lásky, priateľstva a vzájomnej pomoci. Viac o pripravovanom programe na tento rok sa dozviete už čoskoro.


Pomoc ľuďom bez domova:

Dobrovoľníci platformy Kresťania v meste pomáhajú ľuďom bez domova už desať rokov, kedy počas tuhej zimy v rokoch 2005/2006 zomrelo v Bratislave 19 bezdomovcov. Ako pomáhame? Celoročne zabezpečujeme výdaj stravy priamo v teréne, varíme 25 litrov hustej polievky, chodíme za ľuďmi bez domova na miesta, kde prespávajú alebo sa obvykle zdržiavajú. Pri návštevách dostanú jedlo, v prípade potreby šatstvo alebo iné nevyhnutné veci, poskytneme základné zdravotné ošetrenie. Ľuďom bez domova pomáhame pri vybavovaní dokladov, dávok, ubytovania, či pri hľadaní zamestnania. Túžime im priniesť novú nádej pre zmenu ich života. Túto nádej im prinášame láskou, osobným záujmom o ich existenciu a budúcnosť. Hľadáme posily do tímu dobrovoľníkov, ktorí vydávajú stravu. Strava sa vydáva v mesiacoch apríl až september dvakrát do týždňa v utorky a štvrtky a v mesiacoch október až marec trikrát do týždňa v utorok, štvrtok a sobotu. Celá služba v daný deň trvá cca 3 hodiny približne od 18 do 21 hod. Ak sa chcete pridať do pomoci tým, ktorí si sami nevedia pomôcť alebo si vyskúšať, ako celá pomoc prebieha, stačí kontaktovať koordinátorku výdajov stravy Lenku Antalíkovú na e-mailovej adrese antalikova(zavináč)krestaniavmeste.sk

Informácia pre dobrovoľníkov platformy Kresťania v meste zapojených do pomoci núdznym:

Aktuálny harmonogram varenia a výdaja polievky pre ľudí bez domova nájdete na stránke s rozpisom služieb.


Ďalšie aktivity:

Verejno-prospešné projekty

Veríme, že kresťania majú spoločne slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc: chorým,  sociálne odkázaným, ľuďom na periférii spoločnosti a postihnutým živelnými katastrofami. Preto realizujeme verejno-prospešné projekty a organizujeme benefičné koncerty na podporu týchto cieľových skupín viac>>

Kresťanský biznis klub

Veríme, že skutoční kresťania môžu priniesť zmenu. Preto pripravujeme semináre a konferencie s úspešnými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu a aj napriek nepriaznivým okolnostiam sa stali úspešnými a mimoriadne štedrými v rôznych charitatívnych projektoch viac>>

Konferencie, semináre, bohoslužby

Pravidelne v Bratislave organizujeme spoločné zhromaždenia cirkevných zborov, konferencie, rôzne vzdelávacie semináre. Je to miesto, kde sa vzájomne obohacujeme, slúžime si a zároveň na tieto akcie pozývame zaujímavých domácich i zahraničných rečníkov viac>>