Verejno-prospešné projekty

Platforma Kresťania v meste sa angažuje v rôznych verejno-prospešných a charitatívnych projektoch, na ktorých spolupracuje  s orgánmi miestnej samosprávy, sponzorskými inštitúciami alebo s organizáciami tretieho sektora. Doteraz takto podporila napr.: Nadáciu Detského kardiocentra v SR, Japonský Červený kríž, Detský domov Istebné, Centrum sociálnych služieb Náruč záchrany, OZ Národný týždeň manželstva, OZ Proti prúdu, Depaul Slovensko, OZ Vagus, Domov pre preživších holokaust v Haife, Nadáciu Dobrá budúcnosť a nádej, Evanjelickú diakoniu ECAV, OZ Malíček, OZ Aglow, Stredisko kresťanskej pomoci, VIVA network a iné organizácie.

Milujem svoje mesto: festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci

MILUJEM SVOJE MESTO je festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci.  Ide o jednu z najväčších dobrovoľníckych akcií v Bratislave, ktorú organizuje platforma Kresťania v meste v spolupráci s viacerými mestskými časťami. Čo je cieľom festivalu? Chceme spoločne urobiť niečo dobré. Len tak, z lásky. O láske sa veľa hovorí, my ju chceme prakticky prejaviť, pomôcť tým, ktorí to potrebujú či urobiť niekomu radosť. A taktiež v našom meste je stále čo zlepšovať a skrášľovať. V. ročník festivalu sa uskutoční 12. – 15 septembra 2019 >>

IV. ročník festivalu MILUJEM SVOJE MESTO sa konal v dňoch 1. – 7. októbra 2017. Na rôznych miestach Bratislavy prebiehali dobrovoľnícke brigády a zároveň bol pripravený sprievodný program. Počas existencie festivalu sa do neho zapojili už stovky dobrovoľníkov, ktorí odpracovali tisícky hodín. V spolupráci s viacerými mestskými časťami sme revitalizovali parky, natierali lavičky a zábradlia, čistili ulice, námestia i lesíky, vykonávali rôzne upratovacie a čistiace práce, pomáhali v detských domovoch, na školách a v domovoch seniorov. Do festivalu sa zapájajú jednotlivci, kresťanské komunity, občianske združenia aj firmy.

Festival sa začal otváracím koncertom zahraničnej hudobnej skupiny VINESONG, ktorý sa konal podvečer v nedeľu 1. októbra 2017 v centre Bratislavy na Hviezdoslavovom námestí. Počas nasledujúceho týždňa a najmä v sobotu 7. októbra sa konalo viacero dobrovoľníckych brigád. V areáli Strediska sociálnych služieb na Mlynarovičovej ulici v Petržalke pomáhalo sedem dobrovoľníkov. Do pomoci sa zapojili mladší, aj ľudia v zrelšom veku. Hrabali lístie a natierali záhradný domček. Pani Táňa sa o festivale dozvedela len krátko pred jeho začiatkom od miestnej poslankyne, ale hneď ju to chytilo: „Napriek tomu, že žijeme takým ubehaným, skratkovitým životom, je dôležité obetovať kúsok svojho času na niečo dobré – v tomto prípade pomôcť starším ľuďom. Je to aj dobrá príležitosť venovať sa telesnej aktivite na čerstvom vzduchu a zároveň robiť niečo zmysluplné. Budem odchádzať s dobrým pocitom pri srdci.“ Študentka Zuzka (23) hrabala lístie v areáli a takto sa o festivale dozvedela: „O akcii mi povedal priateľ, páčila sa mi myšlienka ísť pomáhať. Nejde o náročnú prácu, aj takto sa dá oddychovať. A je tu super, sme tu spolu, je tu dobrá atmosféra.

Brigádovalo sa aj v Ružinove, v parku na Rezedovej ulici. Mládežníci čistili park od odpadkov, zametali chodníky, odstraňovali burinu a hrabali lístie. V Dúbravke v Domove jesene života na Hanulovej ulici sa do čistenia areálu zapojilo asi 25 dobrovoľníkov. Vyzbierali veľa vriec odpadu a lístia. Pracovalo sa aj v Karlovej Vsi na viacerých miestach. V Dennom centre na Lackovej ulici sa do pomoci zapojila partia mladých ľudí. Niektorí dokonca z Budapešti, ktorí študujú Bible College a prišli na víkend, aby spoznali komunitu v Bratislave. Viktoria (24) a Hailye (20) umývali okná. „Je to dobrá príležitosť pomôcť druhým. Mladí by mali slúžiť svojimi talentami Bohu. Nikdy neviete, aké dvere sa vám otvoria, kde vás Boh chce mať.“ V Parku SNP v Líščom údolí sa napriek občasnému dažďu podarilo zrevitalizovať exteriérové hracie a športové prvky. V miestnej knižnici na Jurigovom námestí skupina dobrovoľníkov umyla okná. V Mlynskej doline sa na Vysokoškolských internátoch mladí ľudia zveľaďovali areál internátov, ďalší dobrovoľníci vypratávali sklad na základnej škole na Tbiliskej ulici v Rači, ďalšie skupiny čistili lesík pri Veľkom Draždiaku, natierali lavičky v detských jasliach na Čajkovského a pracovníčky z jednej spoločnosti natierali na základnej škole na Jelenej ulici lavičky a deťom nakreslili na plot pekné obrázky. Festival bol ukončený v nedeľu 7. októbra muzikálom Doba ľadová (v mojom srdci), na ktorom účinkovala tanečno-dramatická skupina Potichu. Sme radi, že dobré myšlienky sa šíria ďalej. Festival MILUJEM SVOJE MESTO sa konal už aj v Prešove a Nitre.


Benefičné koncerty a ďalšie projekty

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT NA PODPORU ĽUDÍ V NÚDZI | SIMA MARTAUSOVÁ | 2018
Vianočný koncert je poohliadnutím sa späť na celoročnú činnosť platformy a najmä na pomoc pre ľudí bez domova, ktorej je venovaný výťažok z tejto benefície. Koncert sa uskutočnil 13. decembra 2018 v koncertnej sieni Dvorana pod záštitou Juraja Drobu, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Na koncerte účinkovala Sima Martausová, ktorá výborne zabavila celé publikum a podujatie moderovala Dagmar Mozolová, držiteľka Krištáľového krídla.

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT NA PODPORU ĽUDÍ V NÚDZI | ESTER WIESNEROVÁ | 2017
V decembri 2017 sme v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca usporiadali Vianočný benefičný koncert na pomoc ľuďom bez domova. Výťažok z koncertu bol 1440 EUR. Na koncerte vystúpila skvelá jazzová speváčka Ester Wiesnerová & Band v doprovode sláčikového kvarteta ZOE. Bol to nádherný umelecký zážitok. Ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislave a primátorovi Ivovi Nesrovnalovi za partnerstvo a spoluprácu pri službe núdznym v našom meste.

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT NA PODPORU ĽUDÍ V NÚDZI | MIRIAM KAISER | 2016
Pomoc ľuďom bez domova si každoročne pripomíname Vianočným benefičným koncertom, ktorý bol pre nás  v roku 2016 výnimočnou udalosťou, nakoľko sme oslávili 10 rokov našej služby. Koncert sa uskutočnil 21.12.2016 v Zrkadlovej sieni a vystúpila na ňom Miriam Kaiser v doprovode Komorného orchestra ZOE. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou pod záštitou primátora Iva Nesrovnala a výťažok 2144 € bol venovaný na pomoc núdznym.

KONCERT NADÁCIE DETSKÉHO KARDIOCENTRA
Platforma Kresťania v meste sa od roku 2010 podieľa ako partner na Ďakovných koncertoch Nadácie Detského kardiocentra SR. Cieľom nadácie je podporovať aktivity na zlepšenie komplexnej starostlivosti o deti so srdcovými chybami. Záštitu nad týmito podujatiami pravidelne preberá patrónka Detského kardiocentra, prof. Iveta Radičová. V roku 2018 sa koncert konal v Stĺpovej sieni v Redute a účinkovali na ňom Nela Pocisková, Jozef Laufer ai.

ŽALMY KRÁĽA DÁVIDA
Od roku 2009 organizujeme hudobno-literárne popoludnia Žalmy kráľa Dávida, ktoré svojím obsahom ponúkajú koncerty kresťanským interpretov s čítaním biblických textov. Kráľ Dávid je výrazná postava židovského národa a preslávil sa ako vynikajúci kráľ, ktorý viedol svoj národ k živému Bohu. Vynikal i v básnickom umení a Dávidove myšlienky zachytené v biblických žalmoch sú aktuálnym posolstvom aj pre dnešného človeka.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA  (NTM)
NTM je iniciatíva na podporu manželstva. Manželským párom ponúka tipy ako investovať do svojho vzťahu, keďže spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. NTM motivuje rôzne organizácie, aby usporiadali podujatia a aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva a motivuje verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti podporiť hodnoty manželstva. Téma NTM, ktorý sa konal 11. – 17.  februára 2019, bola “Hráme spolu”.


PLATFORMA KVM ORGANIZOVALA ALEBO BOLA PARTNEROM NASLEDOVNÝCH AKCIÍ:

BRATISLAVA SPIEVA GOSPEL
Počas adventu, 8.a 9.12.2018, sa v koncertnej sále Slovenského rozhlasu konali dva koncerty gospelového spevokolu v rámci projektu Bratislava spieva gospel (BSG). Projekt je unikátny v tom, že kombinuje amatérskych členov spevokolu s profesionálnou kapelou, sólistami a dirigentom, ktorí sa zídu iba pre túto špeciálnu príležitosť. BSG nadväzuje na veľmi úspešný projekt v Českej republike, kde si za niekoľko rokov získal veľkú popularitu a dokonca bol pozvaný na najväčší hudobný festival v ČR – Colours of Ostrava.

NÁRODNÝ DEŇ PÔSTU A MODLITIEB ZA SLOVENSKO
26. augusta 2018 sa konal Národný deň pôstu, modlitieb a uctievania za Slovensko (Deň D). Túžime vidieť prebudenie na Slovensku a zmenené životy ľudí. Keďže Božie slovo nás v 2. knihe Kronickej 7:14 vyzýva „A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím,“ spojili sme sa spolu v jeden deň v pôste, modlitbe a chvále pred naším Kráľom Ježišom Kristom a prosili sme si milosť pre Slovensko. V rámci Národného dňa sa konal v Hradnej kaplnke Bratislavského hradu o 19:00 hod. koncert Pre krásne Slovensko. V tento čas sa zjednotili na modlitbách a chválach mnohí veriaci na rôznych miestach Slovenska.

VÝZVA ZA ZRUŠENIE HAZARDU V BRATISLAVE
V rámci platformy Kresťania v meste sa cítime byť zaviazaní aktívne vstupovať do verejného života v Bratislave. Naša platforma združuje cirkevné spoločenstvá v Bratislave, ktoré sa spájajú za účelom verejno-prospešných aktivít, medzi ktorými dominuje práca s ľuďmi bez domova. Je všeobecne známe, že gamblerstvo je patologický jav, ktorý má vážne sociálne dôsledky, medzi ktoré patrí aj riziko bezdomovectva. Veľa našich klientov sa dostalo na ulicu práve vďaka závislosti na hazarde. Z tohto dôvodu sme podporili návrh verejne záväzného nariadenia za zrušenie hazardu v podobe, ktorá zakazuje hazard nielen v bytových domoch, ale aj v typoch budov ako budovy pre obchod a služby, v hoteloch a moteloch a v budovách pre kultúru a verejnú zábavu.  Kompletné znenie listu z 31.1.2017 primátorovi Hlavného mesta SR Bratislavy nájdete tu >>  30.3.2017 bolo schválené všeobecné záväzné nariadenie, ktoré ruší hazard v Bratislave.

KONCERT PRE BRATISLAVU
Dňa 20. júna 2014 sa v Katedrále Sv. Martina konal Koncert pre Bratislavu pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika organizovaný v rámci otváracieho týždňa Kultúrneho leta a Hradných slávností. Na koncerte učinkovali: Komorný orchester ZOE a hostia, bratislavské cirkevné a sekulárne spevácke zbory, Detský komorný orchester Strieborné struny. Dirigoval Ewald Danel, umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala.

KONCERT SAMA ROTMANA
Koncert klavírneho virtuóza Sama Rotmana (USA) sa konal 10. apríla 2014 v žltom kostolíku na Palisádach a 10. mája 2018 v koncertnej sieni Dvorana. Sam Rotman je medzinárodne uznávaný klavirista. Odohral viac ako 2500 koncertov v 59 krajinách sveta. Každé Rotmanovo vystúpenie odhaľuje jeho jedinečný hudobný talent a zároveň odkrýva osobný príbeh duchovnej cesty.

THE DARK TRIP – CESTA Z TEMNOTY
V septembri 2014 sme odštartovali pilotný projekt o.z. Metamorfozis „The Dark trip – Cesta z temnoty”, kedy sme pod záštitou viceprimátorky mesta Petry Nagyovej-Džerengovej, s podporou BSK a BKIS v divadle P. O. Hviezdoslava sprostredkovali riaditeľom základných a stredných škôl a následne žiakom a študentom divadelnú hru Martina Žáka o devastačnom účinku drog na život človeka.

POLITIKA AKO POSLANIE
Vo volebnom roku 2014 sme sa ako platforma podieľali na organizácii večere duchovných predstaviteľov KVM s niektorými poslancami NR SR a ako partneri sme mohli 24. – 25. októbra 2014 spoločne s europoslancom Branislavom Škripekom a European Christian Political Movement zorganizovať konferenciu Politika ako poslanie, na ktorej sa zúčastnilo aj viacero komunálnych a parlamentných politikov. Obidve akcie mali za úlohu sprostredkovať kresťanom reálne možnosti formovania spoločnosti cez politiku.

VEČER JAZZU
Chceme priniesť evanjelium rôznym skupinám ľudí. 19. marca 2012 sa preto konal Večer Jazzu. Na koncerte, ktorý bol popretkávaný historickými informáciami o duchovných koreňoch jazzovej hudby, vystúpili Dr. Wiliam Edgar, Randy Pendletons a Ruth Naomi Floyd z USA.

KONCERT RADOSTI
Podporili sme Koncert radosti, ktorý sa konal 8. apríla 2012 a na ktorom vystúpili The Hope Gospel Singers and Band pod vedením dirigentky Ivety Viskupovej. Výťažok z dobrovoľného vstupného bol venovaný na podporu práce s ľuďmi bez domova.

OTVORENÝ LIST PRIMÁTOROVI BRATISLAVY
Zástupcovia platformy Kresťania v meste zaslali dňa 22. mája 2012 otvorený list primátorovi hlavného mesta Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi, v ktorom vyjadrili svoje výhrady k jeho podpore Dúhového PRIDE pochodu.

VEČER MODLITIEB A CHVÁL
10. novembra 2012 sa konal Večer modlitieb a chvál. Týmto večerom sme prejavili náš súcit a uznanie tým rodinám, ktorým sa predčasne narodili deti a už od ich narodenia sa museli obávať o ich život a zdravie. Každé desiate dieťa na Slovensku sa totiž narodí predčasne. Podujatie bolo organizované v spolupráci s občianskym združením Malíček, ktoré podporuje rodiny s predčasne narodenými deťmi. Na večeri bola urobená aj dobrovoľná zbierka.

VIANOČNÝ KONCERT
Participovali sme aj na Vianočnom koncerte The Hope Gospel Singers and Band s Janou Daňovou, ktorý sa uskutočnil 4. decembra 2012 v Istropolise. Koncert bol skvelou príležitosťou pozvať svojich priateľov a hovoriť s nimi o skutočnom význame Vianoc.

KONCERT PRE JAPONSKO
1. apríla 2011 sme pod záštitou predsedníčky vlády SR, pani Ivety Radičovej usporiadali vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej, za účasti veľvyslanca Japonska,ďalších veľvyslancov a významných hostí, Koncert pre Japonsko. Na koncerte vystúpili: Oskar Rózsa, Eugen Vizváry, Anita Soul, Martin Valihora, Mária Čírová, The Hope Gospel Singers pod taktovkou Ivety Viskupovej a Kresťanský komorný orchester ZOE s hosťujúcim husľovým virtuózom Robertom Marečkom. Výťažok zo zbierky v hodnote 4.706,93 EUR sme poslali Japonskému Červenému krížu na obnovu a záchranné operácie v postihnutých oblastiach Japonska.

BENEFIČNÉ KONCERTY: NÁRUČ, ISTEBNÉ
V máji Kresťanský komorný orchester ZOE odohral koncert pre Centrum sociálnych služieb Náruč záchrany a v júli sme ako partneri v spolupráci so Slovak art agency podporili dvoma benefičnými koncertmi detský domov Istebné.

BENEFIČNÝ KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI PAMÄTNÉHO DŇA HOLOKAUSTU
4.  septembra 2011 sme v Dvorane VŠMÚ pod záštitou 1. podpredsedu vlády SR Jána Figeľa usporiadali Benefičný koncert pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu. Výťažok z dobrovoľného vstupného sme prostredníctvom slovenskej pobočky ICEJ (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem) poslali na projekt dobudovania domova v Haife pre sociálne odkázaných Židov, ktorí prežili holokaust. Na koncerte vystúpil Kresťanský komorný orchester ZOE pod vedením Maroša Potokára a sólisti: Karolína Hurayová, Ewald Danel a Michaela Wdówková.

BENEFIČNÝ KONCERT PRE EVANJELICKÚ DIAKONIU
28. októbra 2011 sme ako partneri podporili aj benefičný koncert pre Evanjelickú diakoniu pri príležitosti 20. výročia jej založenia.

KONCERT SLOVENSKO-KÓREJSKEJ HARMÓNIE
4. decembra 2011 sme v spolupráci so SND a firmou Samsung zorganizovali koncert Slovensko-kórejskej harmónie, na ktorom bola odovzdaná finančná pomoc pre zdravotne postihnuté deti a domov sociálnych služieb v Rohove.

Bratislava spieva gospel

Národný deň modlitieb a pôstu

Koncert pre Bratislavu

The Dark Trip – Cesta z temnoty

Politika ako poslanie

Večer Jazzu

Koncert Radosti

Koncert pre Japonsko

Koncert Slovensko-kórejskej harmónie