Verejno-prospešné projekty

Platforma Kresťania v meste sa angažuje v rôznych verejno-prospešných a charitatívnych projektoch, na ktorých spolupracuje  s orgánmi miestnej samosprávy, sponzorskými inštitúciami alebo s organizáciami tretieho sektora. Doteraz takto podporila napr.: Nadáciu Detského kardiocentra v SR, Japonský Červený kríž, Detský domov Istebné, Centrum sociálnych služieb Náruč záchrany, OZ Národný týždeň manželstva, OZ Proti prúdu, Depaul Slovensko, OZ Vagus, Domov pre preživších holokaust v Haife, Nadáciu Dobrá budúcnosť a nádej, Evanjelickú diakoniu ECAV, OZ Malíček, OZ Aglow, Stredisko kresťanskej pomoci, VIVA network a iné organizácie.

Milujem svoje mesto: festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci

MILUJEM SVOJE MESTO je festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci. Ide o jednu z najväčších dobrovoľníckych akcií na území Bratislavy organizovanej platformou Kresťania v meste v spolupráci s viacerými mestskými časťami. Počas festivalu prebiehajú na rôznych miestach Bratislavy dobrovoľnícke brigády, aby spoločne naplnili poslanie festivalu: povzbudiť ľudí do dobrovoľníckych aktivít, vzájomnej pomoci a spoločnej služby. V predchádzajúcich ročníkoch festivalu stovky dobrovoľníkov odpracovali tisícky hodín pri upratovaní a skrášľovaní nášho hlavného mesta. V spolupráci s viacerými mestskými časťami a zariadeniami v oblasti sociálnych služieb revitalizovali parky, natierali lavičky a zábradlia, čistili ulice, podchody, námestia i lesíky. Pomoc poskytli v detských domovoch, denných centrách, školách, domovoch seniorov, distribuovali stravu a ošatenie ľuďom bez domova, navštívili núdznych a opustených ľudí. Zapojili sa jednotlivci, kresťanské komunity, občianske združenia aj firmy.

V. ročník festivalu sa konal 13. a 14. septembra 2019 v Bratislave. Zapojilo sa do neho viac ako 80 dobrovoľníkov, ktorí na ôsmich miestach v Bratislave odpracovali viac ako 300 hodín. V Karlovej Vsi sa práce sústreďovali na revitalizáciu detského ihriska TORO Park. Dobrovoľníci natierali drevené i kovové prvky ihriska, aby sa deti z okolia mohli tešiť krásnemu a bezpečnému prostrediu vo svojom voľnom čase. Spolupráca s Mestskou časťou Karlova Ves sa opäť osvedčila ako výborná. Už je tradíciou, že sa brigáduje aj v Ružinove. Tu sa zhodou okolností tento rok tiež zamerali na revitalizáciu detských ihrísk, a to na Ostredkoch a na Svidníckej. Do prác sa zapojilo aj 14+ dorastencov a mladých, z čoho máme obzvlášť radosť. Maľovali sa drevené preliezky, lavice i informačná tabuľa. Svojim mladíckym elánom a kreativitou dobrovoľníci prispeli nielen k funkčnosti, ale aj k estetike ihriska, čo iste ocenia aj obyvatelia okolia, najmä deti. „Krásnu slnečnú sobotu nám urobili ešte krajšou dobrovoľníci z Milujem svoje mesto ktorí v Ružinove obnovili nátery na ihriskách v parku na Ostredkoch a na Svidníckej (Štrkovec). Ďakujeme!“

V Starom Meste sa tohto roku konali dve brigády. Jeden tím sa zameral na naplnenie potrieb Základnej školy na Škarniclovej. Čistili okolie školy, upravovali predzáhradku a dvor, pemaľovali zábradlia pred školou ako aj altánok a lavičky vo dvore. Jeden menší tím pomohol v blízkom domove dôchodcov s prípravami na nedeľné kultúrne podujatie. „Som vďačná, že v takej dobe, v akej žijeme, sú ochotní dobrovoľníci niečo takéto urobiť.“ V študentskom meste v Mlynskej doline sa dobrovoľníci pustili do čistenia okolia jedálne a záhonov, aby bolo všetko pripravené na jarné sadenie. Chodník na Atriákoch je po ich odchode na nepoznanie. Do prác sa zapojilo 10 mladých ľudí a s výsledkom ich úsilia boli na mieste veľmi spokojní. „Bol som pozrieť Vašu prácu a prácu brigádnikov – pekná robota, nadštandardná. Ako sprostredkovateľ technických vecí ohľadom brigády, Vám i celej partii brigádnikov ďakujem. Celá prístupová cesta do jedálne je o dve triedy krajšia.“

Bratislava sa vďaka festivalu Milujem svoje mesto opäť stala miestom vzájomnej pomoci, priateľstva a lásky a toto podujatie má už tradične svoje miesto medzi dobrovoľníckymi akciami v našom hlavnom meste. S mnohými zariadeniami sme naďalej v kontakte a budeme sa aj počas roka snažiť mobilizovať dobrých ľudí k vzájomnej dobrovoľnej pomoci. Tešíme sa na ďalší ročník Milujem svoje mesto v Bratislave.


Benefičné koncerty a ďalšie projekty

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT NA PODPORU ĽUDÍ V NÚDZI | JANAIS | 2019
Pomoc núdznym ľuďom si každoročne pripomíname Vianočným benefičným koncertom. Koncert sa uskutočnil 10.12.2019 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave a vystúpila na ňom slovenská skladateľka a speváčka Janais. Výťažok 2435 € bol venovaný na pomoc ľuďom bez domova, ktorým dobrovoľníci platformy Kresťania v meste pomáhajú už od roku 2006 mobilným výdajom stravy, zbierkami šatstva a ďalšími službami.

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT NA PODPORU ĽUDÍ V NÚDZI | SIMA MARTAUSOVÁ | 2018
Vianočný koncert je poohliadnutím sa späť na celoročnú činnosť platformy a najmä na pomoc pre ľudí bez domova, ktorej je venovaný výťažok z tejto benefície. Koncert sa uskutočnil 13. decembra 2018 v koncertnej sieni Dvorana pod záštitou Juraja Drobu, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Na koncerte účinkovala Sima Martausová, ktorá výborne zabavila celé publikum a podujatie moderovala Dagmar Mozolová, držiteľka Krištáľového krídla.

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT NA PODPORU ĽUDÍ V NÚDZI | ESTER WIESNEROVÁ | 2017
V decembri 2017 sme v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca usporiadali Vianočný benefičný koncert na pomoc ľuďom bez domova. Výťažok z koncertu bol 1440 EUR. Na koncerte vystúpila skvelá jazzová speváčka Ester Wiesnerová & Band v doprovode sláčikového kvarteta ZOE. Bol to nádherný umelecký zážitok. Ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislave a primátorovi Ivovi Nesrovnalovi za partnerstvo a spoluprácu pri službe núdznym v našom meste.

KONCERT NADÁCIE DETSKÉHO KARDIOCENTRA
Platforma Kresťania v meste sa od roku 2010 podieľa ako partner na Ďakovných koncertoch Nadácie Detského kardiocentra SR. Cieľom nadácie je podporovať aktivity na zlepšenie komplexnej starostlivosti o deti so srdcovými chybami. Záštitu nad týmito podujatiami pravidelne preberá patrónka Detského kardiocentra, prof. Iveta Radičová. V roku 2018 sa koncert konal v Stĺpovej sieni v Redute a účinkovali na ňom Nela Pocisková, Jozef Laufer ai.

ŽALMY KRÁĽA DÁVIDA
Od roku 2009 organizujeme hudobno-literárne popoludnia Žalmy kráľa Dávida, ktoré svojím obsahom ponúkajú koncerty kresťanským interpretov s čítaním biblických textov. Kráľ Dávid je výrazná postava židovského národa a preslávil sa ako vynikajúci kráľ, ktorý viedol svoj národ k živému Bohu. Vynikal i v básnickom umení a Dávidove myšlienky zachytené v biblických žalmoch sú aktuálnym posolstvom aj pre dnešného človeka.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA  (NTM)
NTM je iniciatíva na podporu manželstva. Manželským párom ponúka tipy ako investovať do svojho vzťahu, keďže spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. NTM motivuje rôzne organizácie, aby usporiadali podujatia a aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva a motivuje verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti podporiť hodnoty manželstva. Téma NTM, ktorý sa konal 11. – 17.  februára 2019, bola “Hráme spolu”.


PLATFORMA KVM ORGANIZOVALA ALEBO BOLA PARTNEROM NASLEDOVNÝCH AKCIÍ:

VÝROČIE 17. NOVEMBRA
17. novembra 2019 sme si pripomenuli už tri desaťročia od udalostí, ktoré spustili najväčšie spoločenské a politické pohyby v povojnovej histórii strednej a východnej Európy. K pádu totalitnej a materializmus vnucujúcej ideológie nemalou mierou prispeli aj vytrvalé modlitby kresťanov rôznych denominácií. Sloboda vyznania, teda možnosť verejne vyjadrovať svoju vieru, je neoddeliteľnou časťou univerzálnej slobody vyjadrovania sa. Evanjelium Ježiša Krista, tak ako ho v každodennom úprimnom objavovaní spoznávame, je založené na slobode jednotlivca. K výročiu 17. novembra sme vydali spoločné stanovisko evanjelikálnych cirkví a organizácií združených v platforme Kresťania v meste >>

BRATISLAVA SPIEVA GOSPEL
Platforma Kresťania v meste je partnerom projektu Bratislava spieva gospel (BSG). Tento projekt  je unikátny v tom, že kombinuje amatérskych členov spevokolu s profesionálnou kapelou, sólistami a dirigentom, ktorí sa zídu iba pre túto špeciálnu príležitosť. BSG nadväzuje na veľmi úspešný projekt v Českej republike, kde si za niekoľko rokov získal veľkú popularitu a dokonca bol pozvaný na najväčší hudobný festival v ČR – Colours of Ostrava. BSG vystupuje so svojimi koncertami počas adventného obdobia.

NÁRODNÝ DEŇ PÔSTU A MODLITIEB ZA SLOVENSKO
Modlitebníci z rôznych spoločenstiev sa už mnoho rokov chodia modliť na Bratislavský hrad. Jednej Božej žene dal Boh na srdce zvolať na Slovensku Deň D, t.j. Národný deň pôstu, modlitieb a uctievania Pána Ježiša Krista za Slovensko. Cieľom tohto dňa je, aby sa Slováci v jeden deň, na jeden moment spoločne zastavili, zjednotili v modlitbe a žehnaní Slovensku.  V rámci tohto dňa sa už po tretí rok (r. 2019) v Hradnej kaplnke na Bratislavskom hrade konal koncert modlitieb a chvál “Pre krásne Slovensko”. Ľudia z rôznych spoločenstiev a denominácií sa spolu zjednotili v uctievaní Pána Ježiša Krista. Chvály sme začali piesňou Náš Pán, On je kráľov Kráľ. Vysielali sme on-line stream, aby sa k nám presne v tento čas mohli pridať ľudia z rôznych miest. Vo chválach nás viedli služobníci z viacerých zborov, ktorý sa spojili špeciálne pre túto príležitosť. Počas modlitieb sme prorocky poliali zástavu Slovenskej republiky vínom ako symbol, že my Slováci, prijímame zástupnú obeť Pána Ježiša Krista na kríži a olejom ako symbol požehnania a pomazania Ducha Svätého. Zástupcovia za rôzne oblasti spoločnosti nás viedli v modlitbách za vládu, ekonomiku, školstvo, umenie, cirkev, rodiny, staršiu i mladšiu generáciu, za mužov aj ženy ai.

VÝZVA ZA ZRUŠENIE HAZARDU V BRATISLAVE
V rámci platformy Kresťania v meste sa cítime byť zaviazaní aktívne vstupovať do verejného života v Bratislave. Naša platforma združuje cirkevné spoločenstvá v Bratislave, ktoré sa spájajú za účelom verejno-prospešných aktivít, medzi ktorými dominuje práca s ľuďmi bez domova. Je všeobecne známe, že gamblerstvo je patologický jav, ktorý má vážne sociálne dôsledky, medzi ktoré patrí aj riziko bezdomovectva. Veľa našich klientov sa dostalo na ulicu práve vďaka závislosti na hazarde. Z tohto dôvodu sme podporili návrh verejne záväzného nariadenia za zrušenie hazardu v podobe, ktorá zakazuje hazard nielen v bytových domoch, ale aj v typoch budov ako budovy pre obchod a služby, v hoteloch a moteloch a v budovách pre kultúru a verejnú zábavu.  Kompletné znenie listu z 31.1.2017 primátorovi Hlavného mesta SR Bratislavy nájdete tu >>  30.3.2017 bolo schválené všeobecné záväzné nariadenie, ktoré ruší hazard v Bratislave.

KONCERT PRE BRATISLAVU
Dňa 20. júna 2014 sa v Katedrále Sv. Martina konal Koncert pre Bratislavu pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika organizovaný v rámci otváracieho týždňa Kultúrneho leta a Hradných slávností. Na koncerte učinkovali: Komorný orchester ZOE a hostia, bratislavské cirkevné a sekulárne spevácke zbory, Detský komorný orchester Strieborné struny. Dirigoval Ewald Danel, umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala.

KONCERT SAMA ROTMANA
Koncert klavírneho virtuóza Sama Rotmana (USA) sa konal 10. apríla 2014 v žltom kostolíku na Palisádach a 10. mája 2018 v koncertnej sieni Dvorana. Sam Rotman je medzinárodne uznávaný klavirista. Odohral viac ako 2500 koncertov v 59 krajinách sveta. Každé Rotmanovo vystúpenie odhaľuje jeho jedinečný hudobný talent a zároveň odkrýva osobný príbeh duchovnej cesty.

THE DARK TRIP – CESTA Z TEMNOTY
V septembri 2014 sme odštartovali pilotný projekt o.z. Metamorfozis „The Dark trip – Cesta z temnoty”, kedy sme pod záštitou viceprimátorky mesta Petry Nagyovej-Džerengovej, s podporou BSK a BKIS v divadle P. O. Hviezdoslava sprostredkovali riaditeľom základných a stredných škôl a následne žiakom a študentom divadelnú hru Martina Žáka o devastačnom účinku drog na život človeka.

POLITIKA AKO POSLANIE
Vo volebnom roku 2014 sme sa ako platforma podieľali na organizácii večere duchovných predstaviteľov KVM s niektorými poslancami NR SR a ako partneri sme mohli 24. – 25. októbra 2014 spoločne s europoslancom Branislavom Škripekom a European Christian Political Movement zorganizovať konferenciu Politika ako poslanie, na ktorej sa zúčastnilo aj viacero komunálnych a parlamentných politikov. Obidve akcie mali za úlohu sprostredkovať kresťanom reálne možnosti formovania spoločnosti cez politiku.

VEČER JAZZU
Chceme priniesť evanjelium rôznym skupinám ľudí. 19. marca 2012 sa preto konal Večer Jazzu. Na koncerte, ktorý bol popretkávaný historickými informáciami o duchovných koreňoch jazzovej hudby, vystúpili Dr. Wiliam Edgar, Randy Pendletons a Ruth Naomi Floyd z USA.

KONCERT RADOSTI
Podporili sme Koncert radosti, ktorý sa konal 8. apríla 2012 a na ktorom vystúpili The Hope Gospel Singers and Band pod vedením dirigentky Ivety Viskupovej. Výťažok z dobrovoľného vstupného bol venovaný na podporu práce s ľuďmi bez domova.

OTVORENÝ LIST PRIMÁTOROVI BRATISLAVY
Zástupcovia platformy Kresťania v meste zaslali dňa 22. mája 2012 otvorený list primátorovi hlavného mesta Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi, v ktorom vyjadrili svoje výhrady k jeho podpore Dúhového PRIDE pochodu.

VEČER MODLITIEB A CHVÁL
10. novembra 2012 sa konal Večer modlitieb a chvál. Týmto večerom sme prejavili náš súcit a uznanie tým rodinám, ktorým sa predčasne narodili deti a už od ich narodenia sa museli obávať o ich život a zdravie. Každé desiate dieťa na Slovensku sa totiž narodí predčasne. Podujatie bolo organizované v spolupráci s občianskym združením Malíček, ktoré podporuje rodiny s predčasne narodenými deťmi. Na večeri bola urobená aj dobrovoľná zbierka.

VIANOČNÝ KONCERT
Participovali sme aj na Vianočnom koncerte The Hope Gospel Singers and Band s Janou Daňovou, ktorý sa uskutočnil 4. decembra 2012 v Istropolise. Koncert bol skvelou príležitosťou pozvať svojich priateľov a hovoriť s nimi o skutočnom význame Vianoc.

KONCERT PRE JAPONSKO
1. apríla 2011 sme pod záštitou predsedníčky vlády SR, pani Ivety Radičovej usporiadali vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej, za účasti veľvyslanca Japonska,ďalších veľvyslancov a významných hostí, Koncert pre Japonsko. Na koncerte vystúpili: Oskar Rózsa, Eugen Vizváry, Anita Soul, Martin Valihora, Mária Čírová, The Hope Gospel Singers pod taktovkou Ivety Viskupovej a Kresťanský komorný orchester ZOE s hosťujúcim husľovým virtuózom Robertom Marečkom. Výťažok zo zbierky v hodnote 4.706,93 EUR sme poslali Japonskému Červenému krížu na obnovu a záchranné operácie v postihnutých oblastiach Japonska.

BENEFIČNÉ KONCERTY: NÁRUČ, ISTEBNÉ
V máji Kresťanský komorný orchester ZOE odohral koncert pre Centrum sociálnych služieb Náruč záchrany a v júli sme ako partneri v spolupráci so Slovak art agency podporili dvoma benefičnými koncertmi detský domov Istebné.

BENEFIČNÝ KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI PAMÄTNÉHO DŇA HOLOKAUSTU
4.  septembra 2011 sme v Dvorane VŠMÚ pod záštitou 1. podpredsedu vlády SR Jána Figeľa usporiadali Benefičný koncert pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu. Výťažok z dobrovoľného vstupného sme prostredníctvom slovenskej pobočky ICEJ (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem) poslali na projekt dobudovania domova v Haife pre sociálne odkázaných Židov, ktorí prežili holokaust. Na koncerte vystúpil Kresťanský komorný orchester ZOE pod vedením Maroša Potokára a sólisti: Karolína Hurayová, Ewald Danel a Michaela Wdówková.

BENEFIČNÝ KONCERT PRE EVANJELICKÚ DIAKONIU
28. októbra 2011 sme ako partneri podporili aj benefičný koncert pre Evanjelickú diakoniu pri príležitosti 20. výročia jej založenia.

KONCERT SLOVENSKO-KÓREJSKEJ HARMÓNIE
4. decembra 2011 sme v spolupráci so SND a firmou Samsung zorganizovali koncert Slovensko-kórejskej harmónie, na ktorom bola odovzdaná finančná pomoc pre zdravotne postihnuté deti a domov sociálnych služieb v Rohove.

Bratislava spieva gospel

Národný deň modlitieb a pôstu

Národný deň modlitieb a pôstu

Koncert pre Bratislavu

The Dark Trip – Cesta z temnoty

Politika ako poslanie

Večer Jazzu

Koncert Radosti

Koncert pre Japonsko

Koncert Slovensko-kórejskej harmónie