O nás

Občianske združenie Kresťania v meste prepája cirkevné spoločenstvá, komunity, ako aj kresťanské mimovládne organizácie, ktoré majú sídlo na území mesta Bratislava. Táto platforma je založená na osobných vzťahoch predstaviteľov cirkevných spoločenstiev a organizácii. Podporuje jednotu kresťanov a spoločnými verejno-prospešnými a charitatívnymi projektmi pomáha našej spoločnosti. Cieľom je posilniť spoločný hlas a vplyv kresťanov v spoločnosti, spoločná služba, spoločenstvo a networking viac>>

On-line knižnica

Inšpirujte sa vyučovaniami výborných rečníkov, ktoré nájdete v našej on-line knižnici. Knižnica obsahuje mp3 nahrávky z KVM konferencií od roku 2009 seminárov a biblickej školy. Medzi nahrávkami nájdete vyučovania od nasledovných rečníkov: Alexander Barkóci, Pavol Hanes, Sergio Scataglini, John Bevere, brat Yun, Callie Boyd (Modlitebné ihrisko – služba deťom), Joakim Lundqvuist ai. Nahrávky z biblickej školy sú na témy: Božie kráľovstvo, Sloboda v Kristovi, Duch Svätý, Učeníctvo, Viera, ktorá mení spoločnosť viac>>

Prihláste sa na odber noviniek

Ak chcete mať prehľad o aktuálnych akciách a podujatiach, prihláste sa na e-mailový odber noviniek. Vaše údaje spracúvavame podľa Zásad spracovania a ochrany osobných údajov.


Najaktuálnejšie

prvé BIZNIS RAŇAJKY v roku 2020

Srdečne Vás pozývame na raňajky Kresťanského biznis klubu, ktoré sa uskutočnia v piatok 24.1.2020 od 8:00 do 10:00 hod. v Hoteli Vienna House Easy Bratislava na Galvaniho 28 pri Avione.
Nový rok chceme začať spoločnými modlitbami a chválami s Erikom Stupkom. Chceme sa zdieľať o tom, čo Boh konal v našich životoch počas uplynulého roka a odovzdaním celého nasledujúceho roku v každej oblasti, nielen tej podnikateľskej, do Božích rúk. Duchovné slovo bude mať Vlado Žák, pastor zboru Otcov dom. Registračný formulár nájdete tu >>

Praktická biblická škola 2020
Pripravujeme pre vás ďalší ročník praktickej biblickej školy zameranú na učeníctvo. Termíny a témy sú nasledovné: 17. – 18.1.2020 / Témy Novej zmluvy / Aké sú biblické témy a základy nevyhnuté pre každého veriaceho?, 20. – 21.3.2020 / Moc zmenenej mysle / Ako sebaobraz a identita ovplyvňuje náš vzťah s Bohom a s inými ľuďmi?, 15. – 16.5.2020 / Život vo viere / Ako prekonať pochybnosti a skúšky?, 16. – 17.10.2020 / Uzdravenie a oslobodenie / Ako vojsť do života plného Božej moci?, 4. – 5.12.2020 / Ako získať iných pre Krista? Viac informácií o biblickej škole a registračný formulár nájdete tu >>
Spoločný modlitebný dom Elaion v Bratislave

V novembri sme otvorili modlitebný dom Elaion (gr. olej), v ktorom sa chceme spoločne modliť ako jeden Boží ľud, pre jedného Kráľa Ježiša Krista, na jednom mieste modlitby a uctievania, ktoré bude nástrojom premeny mesta a našej krajiny, miestom zjavenej Božej prítomnosti. Priestory modlitebného domu sú na Košickej 37 v Bratislave na 1. poschodí a sú k dispozícii non-stop pre modlitby jednotlivcov i skupiny. Na modlitby sa môžete zapísať cez online kalendár na webovej stránke modlitebného domu Elaion. Viac informácií o modlitebnom dome Elaion >>

Modlitebná  reťaz  za  našu  krajinu

Pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami vás vyzývame, aby ste sa zapojili do modlitebno-pôstnej reťaze za našu krajinu. Celú výzvu k modlitbám za našu krajinu si môžete prečítať tu >>

Pripravili sme formulár na zapisovanie sa do modlitebnej reťaze od 20.1.2020- do 29.2.2020, 24/40. Každá hodina má 2 políčka, teda je možné sa modliť 1/2 hod. alebo 2 osoby po 1 hod. alebo celé skupinky. Prajeme Vám nádhernú Božiu prítomnosť pri modlitbách a radosť, že môžme byť užitoční služobníci nášho Všemohúceho Boha! Formulár na zapisovanie sa do modlitebnej reťaze >>

Pomoc núdznym ľuďom

Už trinásť rokov dobrovoľníci platformy Kresťania v meste varia z vlastných zdrojov husté výdatné polievky, ktoré potom ďalšie dobrovoľnícke tímy na vlastné náklady roznášajú ľuďom bez domova priamo do terénu. Ročne navaríme cca 4.000 litrov výdatnej polievky a vydáme približne 10.000 porcií teplého jedla. Organizujeme zbierky šatstva, obuvi, drogérie a ďalších nevyhnutných vecí pre ľudí v núdzi viac>>

Ako pomôcť ľuďom na ulici?

Vidíte na ulici ľudí bez domova a chceli by ste im pomôcť, ale neviete ako? Pozrite si prehľad služieb a organizácií v Bratislave, ktoré poskytujú stravu, ošatenie, ubytovanie, možnosť osprachovať sa, vyprať si veci. V  prehľade nájdete kontakty na organizácie, ktoré poskytujú zdravotné ošetrenie, sociálne poradenstvo a ďalšiu nevyhnutnú pomoc pre ľudí bez domova v Bratislave: prehľad služieb a organizácií>>

Pridajte sa k nám…

Pozývame vás pridať sa k nám a vyskúšať si pomoc ľuďom bez domova. Aj vy sa môžete stať na chvíľu domovom pre tých, ktorí domov nemajú. Ak máte záujem zapojiť sa, kontaktujte koordinátorku dobrovoľníkov Lenku Antalíkovú na e-mailovej adrese antalikova(zavináč)krestaniavmeste.sk alebo telefonicky 0948 115 515. Viac informácii o pomoci ľuďom bez domova nájdete na stránke Pomoc núdznym.


projekty

Verejno-prospešné projekty

Veríme, že kresťania majú spoločne slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc: chorým,  sociálne odkázaným, ľuďom na periférii spoločnosti a postihnutým živelnými katastrofami. Preto realizujeme verejno-prospešné projekty a organizujeme benefičné koncerty na podporu týchto cieľových skupín viac>>

Spoločné bohoslužby, semináre

Pravidelne v Bratislave organizujeme spoločné zhromaždenia cirkevných zborov, konferencie, rôzne vzdelávacie semináre. Je to miesto, kde sa vzájomne obohacujeme, slúžime si a zároveň na tieto akcie pozývame zaujímavých domácich i zahraničných rečníkov viac>>

Kresťanský biznis klub

Veríme, že skutoční kresťania môžu priniesť zmenu v rôznych oblastiach našej spoločnosti, biznis nevynímajúc. Preto pripravujeme rôzne podujatia s úspešnými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu, častokrát aj napriek nepriaznivým okolnostiam a nasledovali biblické princípy a hodnoty viac>>


Informácia pre dobrovoľníkov platformy Kresťania v meste zapojených do pomoci núdznym:

Aktuálny harmonogram varenia a výdaja stravy pre ľudí bez domova nájdete na stránke s rozpisom služieb.