On-line knižnica     

Inšpirujte sa vyučovaniami výborných rečníkov, ktoré nájdete v našej on-line knižnici. Knižnica obsahuje mp3 nahrávky z KVM konferencií od roku 2009 seminárov a biblickej školy. Medzi nahrávkami nájdete vyučovania od nasledovných rečníkov: Alexander Barkóci, Pavol Hanes, Sergio Scataglini, John Bevere, brat Yun, Callie Boyd (Modlitebné ihrisko – služba deťom), Joakim Lundqvuist ai. Nahrávky z biblickej školy sú na témy: Božie kráľovstvo, Sloboda v Kristovi, Duch Svätý, Učeníctvo, Viera, ktorá mení spoločnosť viac>>

Chceš byť informovaný?

Novinky posielame raz za mesiac.

Prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.


Najaktuálnejšie

Národný deň žehnania PRE-krásne Slovensko 6.9.2020

Pozývame vás zapojiť sa s vaším spoločenstvom do piateho ročníka celoslovenského DŇA ŽEHNANIA, s koncertom PRE-krásne Slovensko, ktorý sa uskutoční na Bratislavskom hrade 6.9.2020 o 18:00 h a v každom domove, dedinke, meste či na uliciach, kde sa k nám pridajú kresťania po celej krajine.
Budeme v piesni  “Náš Pán On je Kráľov Kráľ,” a v Aronovskom požehnaní (4 Mojžišova 6:23-27) ako jeden hlas jednej Nevesty,  žehnať nášmu kráľovi Pánovi Ježišovi Kristovi a žehnať našej krajine.
Božie slovo v 2 Kronickej 7:14 hovorí:
“Avšak môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.”
Poďme do toho SPOLU!

INŠPIRUJÚCA JEDINEČNOSŤ – NEZLOMNOSŤ 25.9.2020

Keď na nás doľahne kríza, neistota, alebo sa nám do cesty k cieľu postavia rôzne prekážky, často nás prepadajú pochybnosti, pocit bezmocnosti, strach z neúspechu, či pokušenie vzdať to. V takýchto chvíľach potrebujeme inšpiráciu – palivo duše – dodať si chuť napredovať napriek ťažkostiam pri dosahovaní svojho cieľa, nepodľahnúť pritom skepse a negatívnym náladám, ale držať sa svojej vízie a premeniť svoj sen na realitu.

O sile nezlomnosti, pevnej viere, vytrvalosti, vnútornom ohni a ďalších jedinečných atribútoch, ktoré nám pomáhajú prekonávať prekážky, sa s nami podelí lektor a kouč Marek Hyravý, zakladateľ a CEO Grandis Institute.

Po dlhšej dobe veríme, že sa znovu stretneme na Biznis raňajkách  v piatok 25.9.2020 od 8:00 do 10:00 hod. v Hoteli Vienna House Easy Bratislava na Galvaniho 28.

BIBLICKÁ ŠKOLA 2020

Tento ročník praktickej biblickej školy zameranú na učeníctvo.

Termíny boli kvôli COVID-19 posunuté nasledovne:

17. – 18.1.2020 / Témy Novej zmluvy / Aké sú biblické témy a základy nevyhnuté pre každého veriaceho?,

24. – 25.7.2020 / Moc zmenenej mysle / Ako sebaobraz a identita ovplyvňuje náš vzťah s Bohom a s inými ľuďmi?,

September 2020 / Život vo viere / Ako prekonať pochybnosti a skúšky?, 16. – 17.10.2020 / Uzdravenie a oslobodenie / Ako vojsť do života plného Božej moci?,

4. – 5.12.2020 / Ako získať iných pre Krista?

Viac informácií o biblickej škole a registračný formulár nájdete tu >>

Daruj knihu a zasiahni život iných

V rámci služby ľuďom bez domova sme sa stretli so záujmom o čítanie kníh. Keďže by sme radi našich klientov povzbudili, potešili a zároveň donútili rozmýšľať o dôležitých veciach v živote, radi by sme pre nich vytvorili zbierku zaujímavých kníh, ktoré by si mohli zapožičať.
Obraciame sa na Vás s prosbou darovnie jednej knihy, ktorá vás nejakým pozitívnym spôsobom ovplyvnila, prípadne vám pomohla, alebo vás jednoducho rozveselila a pobavila. Túto knižku si budú môcť ľudia bez domova požičať v rámci našich pravidelných výdajov. Táto zbierka nemá byť spôsob ako si upratať domácu knižnicu a zbaviť sa nepotrebnej literatúry. Má byť spôsobom ako priniesť nádej, vieru a radosť ľuďom bez domova.
Ďakujeme!
Knižky je možné priniesť od 11. mája, pravidelne vždy v pondelok v čase zbierky šatstva (17:00 – 19:00) na Ambroseho 6 v BA. Dopredu sa prosím dohodnite s našou koordinátorku zbierok 0905 484675. Ďakujeme!

Pomoc núdznym ľuďom

Už trinásť rokov dobrovoľníci platformy Kresťania v meste varia z vlastných zdrojov husté výdatné polievky, ktoré potom ďalšie dobrovoľnícke tímy na vlastné náklady roznášajú ľuďom bez domova priamo do terénu. Ročne navaríme cca 4.000 litrov výdatnej polievky a vydáme približne 10.000 porcií teplého jedla. Organizujeme zbierky šatstva, obuvi, drogérie a ďalších nevyhnutných vecí pre ľudí v núdzi viac>>

Ako pomôcť ľuďom na ulici?

Vidíte na ulici ľudí bez domova a chceli by ste im pomôcť, ale neviete ako? Pozrite si prehľad služieb a organizácií v Bratislave, ktoré poskytujú stravu, ošatenie, ubytovanie, možnosť osprachovať sa, vyprať si veci. V  prehľade nájdete kontakty na organizácie, ktoré poskytujú zdravotné ošetrenie, sociálne poradenstvo a ďalšiu nevyhnutnú pomoc pre ľudí bez domova v Bratislave: prehľad služieb a organizácií>>

Pridajte sa k nám…

Pozývame vás pridať sa k nám a vyskúšať si pomoc ľuďom bez domova. Aj vy sa môžete stať na chvíľu domovom pre tých, ktorí domov nemajú. Ak máte záujem zapojiť sa, kontaktujte koordinátorku dobrovoľníkov Lenku Antalíkovú na e-mailovej adrese antalikova(zavináč)krestaniavmeste.sk alebo telefonicky 0948 115 515. Viac informácii o pomoci ľuďom bez domova nájdete na stránke Pomoc núdznym.


projekty

Verejno-prospešné projekty

Veríme, že kresťania majú spoločne slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc: chorým,  sociálne odkázaným, ľuďom na periférii spoločnosti a postihnutým živelnými katastrofami. Preto realizujeme verejno-prospešné projekty a organizujeme benefičné koncerty na podporu týchto cieľových skupín viac>>

Spoločné bohoslužby, semináre

Pravidelne v Bratislave organizujeme spoločné zhromaždenia cirkevných zborov, konferencie, rôzne vzdelávacie semináre. Je to miesto, kde sa vzájomne obohacujeme, slúžime si a zároveň na tieto akcie pozývame zaujímavých domácich i zahraničných rečníkov viac>>

Kresťanský biznis klub

Veríme, že skutoční kresťania môžu priniesť zmenu v rôznych oblastiach našej spoločnosti, biznis nevynímajúc. Preto pripravujeme rôzne podujatia s úspešnými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu, častokrát aj napriek nepriaznivým okolnostiam a nasledovali biblické princípy a hodnoty viac>>


Informácia pre dobrovoľníkov platformy Kresťania v meste zapojených do pomoci núdznym:

Aktuálny harmonogram varenia a výdaja stravy pre ľudí bez domova nájdete na stránke s rozpisom služieb.