On-line knižnica     

Inšpirujte sa vyučovaniami výborných rečníkov, ktoré nájdete v našej on-line knižnici. Knižnica obsahuje mp3 nahrávky z KVM konferencií od roku 2009 seminárov a biblickej školy. Medzi nahrávkami nájdete vyučovania od nasledovných rečníkov: Alexander Barkóci, Pavol Hanes, Sergio Scataglini, John Bevere, brat Yun, Callie Boyd (Modlitebné ihrisko – služba deťom), Joakim Lundqvuist ai. Nahrávky z biblickej školy sú na témy: Božie kráľovstvo, Sloboda v Kristovi, Duch Svätý, Učeníctvo, Viera, ktorá mení spoločnosť viac>>

Chceš byť informovaný?

Novinky posielame raz za mesiac.

Prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.


Najaktuálnejšie

Hľadáme dobrovoľníkov pre výdajňu potravín

Už dlhšie vnímame potrebu pomáhať sociálne odkázaným ľuďom, preto pre nich pripravujeme otvorenie výdajne potravín v Bratislave, v Petržalke.

.

Do výdajne potravín hľadáme dobrovoľníkov do rôzneho typu služieb:
.
10 ľudí na výdaj potravín na 3 hod. / týždenne (doobedu alebo poobede)
10 ľudí s autom, ktorí by poobede/ podvečer mohli vyzdvihnúť potraviny v supermarkete
100 podporovateľov / 5Eur mesačne na chod výdajne na IBAN: SK94 1100 0000 0026 6725 0007, VS: 2222
.
Potrebujeme aj vaše ruky a ochotné srdce. Zapojíme každého. Kontaktujte sa prosím na kancelaria@krestaniavmeste.sk. Ďakujeme!

Modlitebný dom Elaion House

Modlitebný dom je otvorený nepretržite 24/7 na adrese Tolstého 7, v Bratislave. Pozývame k modlitbám všetkých kresťanov, ktorí sa chcú spolu s nami modliť k Bohu Otcovi skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom, bez ohľadu na denomináciu, z ktorej pochádzajú.

V modlitebnom dome Elaion chceme stáť spolu ako jeden Boží ľud.
Pre jedného Kráľa, na jednom mieste, modlitby a uctievanie, ktoré budú nástrojom premeny mesta a krajiny a miestom zjavenej Božej prítomnosti.
Zapíš sa na elaionhouse.org
Dôvodov prečo mať spoločný dom modlitby je viac. Pretože Boh je toho hoden a Jeho dom sa nazýva domom modlitby. Otec uvoľňuje svoje požehnanie, keď sa Jeho deti milujú a spolupracujú na Jeho diele. Božie slovo nás vyzýva k jednote a spolupráci. Len spolu môžeme stáť ako jedna mocná Božia rodina, ktorá bude rozširovať Božie kráľovstvo už teraz na zemi. Modlitebný dom má byť miestom uzdravovania vzťahov, kde sa budú búrať predsudky medzi nami (ľuďmi i jednotlivými denomináciami) a budeme sa spoznávať skutočne a osobne. Veríme, že to bude miesto, kde bude tiecť Boží olej pomazania a rieka uzdravenia nielen do tohto mesta, ale do celého národa.

BIBLICKÁ ŠKOLA 2020 – november bude – ONLINE

Tento ročník praktickej biblickej školy zameranú na učeníctvo.

17. – 18.1.2020 / Témy Novej zmluvy / Aké sú biblické témy a základy nevyhnuté pre každého veriaceho?

24. – 25.7.2020 / Moc zmenenej mysle / Ako sebaobraz a identita ovplyvňuje náš vzťah s Bohom a s inými ľuďmi?

16. – 17.10.2020 / Život vo viere / Ako vojsť do života plného Božej moci?

6. – 7.11. 2020 / Uzdravenie a oslobodenie / Ako prekonať pochybnosti a skúšky? Ako vojsť do života plného Božej moci? Čo učí Božie slovo o uzdravení? Ako vojsť do služby uzdravenia? Čo spôsobuje, že ľudia žijú v poviazaniach a neslobode? Ako slúžiť oslobodením? / IDEME ONLINE

4. – 5.12.2020 / Ako získať iných pre Krista?

Keď máte záujem sa prihlásiť na aktuálny modul, ozvite sa: kancelaria@krestaniavmeste.sk

Viac informácií o biblickej škole a registračný formulár nájdete tu >>

Otvoríme výdajňu potravín núdznym

Vnímame, že stále je okolo nás veľa ľudí, ktorí potrebujú pomoc iných a my ako kresťania chceme na tieto ich potreby reagovať praktickou pomocou.

Preto pripravujeme otvorenie výdajne potravín v Bratislave, v Petržalke, pre sociálne odkázaných ľudí. Predpokladaný termín otvorenia je január 2021, kde budú môcť núdzni ľudia získať u nás potraviny pre domácu spotrebu.

Potraviny budeme získavať z darov jednotlivcov a organizácií a z obchodov, ktoré nám poskytnú potraviny pred končiacou sa dobou trvanlivosti.

Aby sme túto službu núdznym zvládli, chceli by sme Vás pozvať – ísť do toho spolu s nami. Môžete si zvoliť čas, ktorý do tejto služby viete ponúknuť. Každá pomoc sa počíta!

Na prevádzku okrem dobrovoľníckej pomoci potrebujeme aj pomoc: finančnú na prevádzku výdajne a aj modlitebnú. Budeme radi, keď sa nám ozvete.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na kancelaria@krestaniavmeste.sk Ďakujeme!

 

Pomoc núdznym ľuďom

Už trinásť rokov dobrovoľníci platformy Kresťania v meste varia z vlastných zdrojov husté výdatné polievky, ktoré potom ďalšie dobrovoľnícke tímy na vlastné náklady roznášajú ľuďom bez domova priamo do terénu. Ročne navaríme cca 4.000 litrov výdatnej polievky a vydáme približne 10.000 porcií teplého jedla. Organizujeme zbierky šatstva, obuvi, drogérie a ďalších nevyhnutných vecí pre ľudí v núdzi viac>>

Ako pomôcť ľuďom na ulici?

Vidíte na ulici ľudí bez domova a chceli by ste im pomôcť, ale neviete ako? Pozrite si prehľad služieb a organizácií v Bratislave, ktoré poskytujú stravu, ošatenie, ubytovanie, možnosť osprachovať sa, vyprať si veci. V  prehľade nájdete kontakty na organizácie, ktoré poskytujú zdravotné ošetrenie, sociálne poradenstvo a ďalšiu nevyhnutnú pomoc pre ľudí bez domova v Bratislave: prehľad služieb a organizácií>>

Pridajte sa k nám…

Pozývame vás pridať sa k nám a vyskúšať si pomoc ľuďom bez domova. Aj vy sa môžete stať na chvíľu domovom pre tých, ktorí domov nemajú. Ak máte záujem zapojiť sa, kontaktujte koordinátorku dobrovoľníkov Lenku Antalíkovú na e-mailovej adrese antalikova(zavináč)krestaniavmeste.sk alebo telefonicky 0948 115 515. Viac informácii o pomoci ľuďom bez domova nájdete na stránke Pomoc núdznym.


projekty

Verejno-prospešné projekty

Veríme, že kresťania majú spoločne slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc: chorým,  sociálne odkázaným, ľuďom na periférii spoločnosti a postihnutým živelnými katastrofami. Preto realizujeme verejno-prospešné projekty a organizujeme benefičné koncerty na podporu týchto cieľových skupín viac>>

Spoločné bohoslužby, semináre

Pravidelne v Bratislave organizujeme spoločné zhromaždenia cirkevných zborov, konferencie, rôzne vzdelávacie semináre. Je to miesto, kde sa vzájomne obohacujeme, slúžime si a zároveň na tieto akcie pozývame zaujímavých domácich i zahraničných rečníkov viac>>

Kresťanský biznis klub

Veríme, že skutoční kresťania môžu priniesť zmenu v rôznych oblastiach našej spoločnosti, biznis nevynímajúc. Preto pripravujeme rôzne podujatia s úspešnými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu, častokrát aj napriek nepriaznivým okolnostiam a nasledovali biblické princípy a hodnoty viac>>


Informácia pre dobrovoľníkov platformy Kresťania v meste zapojených do pomoci núdznym:

Aktuálny harmonogram varenia a výdaja stravy pre ľudí bez domova nájdete na stránke s rozpisom služieb.