O nás

Občianske združenie Kresťania v meste prepája cirkevné spoločenstvá, komunity, ako aj kresťanské mimovládne organizácie, ktoré majú sídlo na území mesta Bratislava. Táto platforma je založená na osobných vzťahoch predstaviteľov cirkevných spoločenstiev a organizácii. Podporuje jednotu kresťanov a spoločnými verejno-prospešnými a charitatívnymi projektmi pomáha našej spoločnosti. Cieľom je posilniť spoločný hlas a vplyv kresťanov v spoločnosti, spoločná služba, spoločenstvo a networking viac>>

On-line knižnica

Inšpirujte sa vyučovaniami výborných rečníkov, ktoré nájdete v našej on-line knižnici. Knižnica obsahuje mp3 nahrávky z KVM konferencií od roku 2009 seminárov a biblickej školy. Medzi nahrávkami nájdete vyučovania od nasledovných rečníkov: Alexander Barkóci, Pavol Hanes, Sergio Scataglini, John Bevere, brat Yun, Callie Boyd (Modlitebné ihrisko – služba deťom), Joakim Lundqvuist ai. Nahrávky z biblickej školy sú na témy: Božie kráľovstvo, Sloboda v Kristovi, Duch Svätý, Učeníctvo, Viera, ktorá mení spoločnosť viac>>

Prihláste sa na odber noviniek

Ak chcete mať prehľad o aktuálnych akciách a podujatiach, prihláste sa na e-mailový odber noviniek. Vaše údaje spracúvavame podľa Zásad spracovania a ochrany osobných údajov.


Pripravujeme

Otočený adventný kalendár | 1.12. – 24.12.2019

Zapojte sa do našej adventnej výzvy na pomoc ľuďom bez domova. Každý deň od 1. decembra dajte do krabice jednu položku uvedenú v našom zozname otočeného adventného kalendára. Prispejete tak na celoročnú službu tým, ktorí sú na to najviac odkázaní. Balíky zbierame v nedeľu 22.12. a 29.12. medzi 16:00 – 18:00 hod. na Ambroseho 6 v Petržalke. Urobme radosť ľuďom bez domova na Vianoce a postarajme sa o nich aj po sviatkoch. Ďakujeme! Viac informácií a zoznam položiek, ktoré zbierame, nájdete na stránke Zbierka>>

Biblická škola | 6. – 7.12.2019 | Skrytý život v Kristovi
Chcete prehĺbiť svoj vzťah s Bohom a rásť vo viere? Túžite byť nástrojom Božej moci v službe iným a žiť praktickým životom nasledovníka Ježiša Krista? Prihláste sa na intenzívne biblické štúdium s praktickými témami a skúsenými zahraničnými lektormi, ktoré vám pomôže prepojiť Božie slovo a jeho princípy s vašim každodenným životom. Ďalší modul biblickej školy sa uskutoční 6. – 7. decembra 2019 na tému Skrytý život v Kristovi. Dozviete sa, ako rozvíjať osobný vzťah s Bohom, ako sa modliť, ako viac spoznať a zažiť moc Božieho slova, a ako počuť Boží hlas. Viac informácií>>
Vianočný koncert na pomoc ľuďom bez domova s Janais | 10.12.2019
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť  pomoc núdznym ľuďom a zúčastnia sa Vianočného benefičného koncertu na podporu ľudí bez domova, ktorým pomáha viac ako 150 dobrovoľníkov platformy Kresťania v meste. Koncert sa uskutoční v utorok 10.12.2019 o 19:00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Na koncerte vystúpi skvelá slovenská speváčka a skladateľka Janais. Tešíme sa na príjemný večer! Koncert je už vypredaný! 
Spoločný modlitebný dom Elaion v Bratislave

V novembri sme otvorili modlitebný dom Elaion (gr. olej), v ktorom sa chceme spoločne modliť ako jeden Boží ľud, pre jedného Kráľa Ježiša Krista, na jednom mieste modlitby a uctievania, ktoré bude nástrojom premeny mesta a našej krajiny, miestom zjavenej Božej prítomnosti. Priestory modlitebného domu sú na Košickej 37 v Bratislave na 1. poschodí a sú k dispozícii non-stop pre modlitby jednotlivcov i skupiny. Na modlitby sa môžete zapísať cez online kalendár na webovej stránke modlitebného domu Elaion. Viac informácií o modlitebnom dome Elaion >>

Biblická škola 2020 | do 15.12.2019 výhodnejšia registrácia!
Pripravujeme pre vás ďalší ročník praktickej biblickej školy zameranú na učeníctvo. Termíny a témy sú nasledovné: 17. – 18.1.2020 / Témy Novej zmluvy / Aké sú biblické témy a základy nevyhnuté pre každého veriaceho?, 20. – 21.3.2020 / Moc zmenenej mysle / Ako sebaobraz a identita ovplyvňuje náš vzťah s Bohom a s inými ľuďmi?, 15. – 16.5.2020 / Život vo viere / Ako prekonať pochybnosti a skúšky?, 16. – 17.10.2020 / Uzdravenie a oslobodenie / Ako vojsť do života plného Božej moci?, 4. – 5.12.2020 / Ako získať iných pre Krista? Využite výhodnejšiu cenu registračného poplatku, ktorá platí ešte do 15.12.2019. Viac informácií o biblickej škole a registračný formulár nájdete tu >>
pridajte sa do pomoci ľuďom bez domova!

Staňte sa domovom pre tých, ktorí domov nemajú. Ľuďom bez domova pomáhame už trinásť rokov. Táto služba vnikla v roku 2006, kedy bola veľmi tuhá zima, ktorá žiaľ zobrala život devätnástim ľuďom bez domova. 3-krát do týždňa v utorky, štvrtky a soboty varíme a vydávame núdznym ľuďom teplú stravu priamo v teréne. Hľadáme čerstvé posily do tímu dobrovoľníkov na výdaj. Ak máte záujem zapojiť sa alebo prísť si túto službu vyskúšať, kontaktujte Lenku Antalíkovú (tel: 0948 115515, email: antalikova@krestaniavmeste.sk) Viac o pomoci ľuďom bez domova >>

Pomoc núdznym ľuďom

Už trinásť rokov dobrovoľníci platformy Kresťania v meste varia z vlastných zdrojov husté výdatné polievky, ktoré potom ďalšie dobrovoľnícke tímy na vlastné náklady roznášajú ľuďom bez domova priamo do terénu. Ročne navaríme cca 4.000 litrov výdatnej polievky a vydáme približne 10.000 porcií teplého jedla. Organizujeme zbierky šatstva, obuvi, drogérie a ďalších nevyhnutných vecí pre ľudí v núdzi viac>>

Ako pomôcť ľuďom na ulici?

Vidíte na ulici ľudí bez domova a chceli by ste im pomôcť, ale neviete ako? Pozrite si prehľad služieb a organizácií v Bratislave, ktoré poskytujú stravu, ošatenie, ubytovanie, možnosť osprachovať sa, vyprať si veci. V  prehľade nájdete kontakty na organizácie, ktoré poskytujú zdravotné ošetrenie, sociálne poradenstvo a ďalšiu nevyhnutnú pomoc pre ľudí bez domova v Bratislave: prehľad služieb a organizácií>>

Pridajte sa k nám…

Pozývame vás pridať sa k nám a vyskúšať si pomoc ľuďom bez domova. Aj vy sa môžete stať na chvíľu domovom pre tých, ktorí domov nemajú. Ak máte záujem zapojiť sa, kontaktujte koordinátorku dobrovoľníkov Lenku Antalíkovú na e-mailovej adrese antalikova(zavináč)krestaniavmeste.sk alebo na telefonicky 0948 115 515. Viac informácii o pomoci ľuďom bez domova nájdete na stránke Pomoc núdznym.


projekty

Verejno-prospešné projekty

Veríme, že kresťania majú spoločne slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc: chorým,  sociálne odkázaným, ľuďom na periférii spoločnosti a postihnutým živelnými katastrofami. Preto realizujeme verejno-prospešné projekty a organizujeme benefičné koncerty na podporu týchto cieľových skupín viac>>

Spoločné bohoslužby, semináre

Pravidelne v Bratislave organizujeme spoločné zhromaždenia cirkevných zborov, konferencie, rôzne vzdelávacie semináre. Je to miesto, kde sa vzájomne obohacujeme, slúžime si a zároveň na tieto akcie pozývame zaujímavých domácich i zahraničných rečníkov viac>>

Kresťanský biznis klub

Veríme, že skutoční kresťania môžu priniesť zmenu v rôznych oblastiach našej spoločnosti, biznis nevynímajúc. Preto pripravujeme rôzne podujatia s úspešnými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu, častokrát aj napriek nepriaznivým okolnostiam a nasledovali biblické princípy a hodnoty viac>>


Informácia pre dobrovoľníkov platformy Kresťania v meste zapojených do pomoci núdznym:

Aktuálny harmonogram varenia a výdaja stravy pre ľudí bez domova nájdete na stránke s rozpisom služieb.


Informácia pre vedúcich spoločenstiev, pastorov, kazateľov:

Informácie o stretnutiach vedúcich zborov a spoločenstiev a spoločných pripravovaných aktivitách nájdete na stránke pastori.