On-line knižnica     

Inšpirujte sa vyučovaniami výborných rečníkov, ktoré nájdete v našej on-line knižnici. Knižnica obsahuje mp3 nahrávky z KVM konferencií od roku 2009 seminárov a biblickej školy. Medzi nahrávkami nájdete vyučovania od nasledovných rečníkov: Alexander Barkóci, Pavol Hanes, Sergio Scataglini, John Bevere, brat Yun, Callie Boyd (Modlitebné ihrisko – služba deťom), Joakim Lundqvuist ai. Nahrávky z biblickej školy sú na témy: Božie kráľovstvo, Sloboda v Kristovi, Duch Svätý, Učeníctvo, Viera, ktorá mení spoločnosť viac>>

Chceš byť informovaný?

Novinky posielame raz za mesiac.

Prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.


Najaktuálnejšie

Hľadáme dobrovoľníkov pre výdajňu potravín

Pripravujeme koncom januára 2021 otvorenie výdajne potravín Manna v Bratislave, v Petržalke, pre sociálne odkázaných ľudí, kde budú môcť núdzni ľudia získať u nás potraviny pre domácu spotrebu.

Potraviny budeme získavať z darov jednotlivcov a organizácií a z obchodov, ktoré nám poskytnú potraviny pred končiacou sa dobou trvanlivosti.

Aby sme túto službu núdznym zvládli, chceli by sme Vás pozvať – ísť do toho spolu s nami.

.

Do výdajne potravín hľadáme dobrovoľníkov do rôzneho typu služieb:
.
10 ľudí na výdaj potravín na 3 hod. / týždenne (doobedu alebo poobede)
10 ľudí s autom, ktorí by poobede/ podvečer mohli vyzdvihnúť potraviny v supermarkete
100 podporovateľov / 5 € mesačne na chod výdajne na IBAN: SK94 1100 0000 0026 6725 0007, VS: 2222
.
Potrebujeme aj vaše ruky a ochotné srdce. Každá pomoc sa počíta! Kontaktujte sa prosím na kancelaria@krestaniavmeste.sk alebo 0951 524 561. Ďakujeme!

Modlitebný dom Elaion House

Modlitebný dom je otvorený nepretržite 24/7 na adrese Tolstého 7, v Bratislave. Pozývame k modlitbám všetkých kresťanov, ktorí sa chcú spolu s nami modliť k Bohu Otcovi skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom, bez ohľadu na denomináciu, z ktorej pochádzajú.
.

V modlitebnom dome Elaion chceme stáť spolu ako jeden Boží ľud.
Pre jedného Kráľa, na jednom mieste, modlitby a uctievanie, ktoré budú nástrojom premeny mesta a krajiny a miestom zjavenej Božej prítomnosti.
Zapíš sa na elaionhouse.org
.
Dôvodov prečo mať spoločný dom modlitby je viac. Pretože Boh je toho hoden a Jeho dom sa nazýva domom modlitby. Otec uvoľňuje svoje požehnanie, keď sa Jeho deti milujú a spolupracujú na Jeho diele. Božie slovo nás vyzýva k jednote a spolupráci. Len spolu môžeme stáť ako jedna mocná Božia rodina, ktorá bude rozširovať Božie kráľovstvo už teraz na zemi. Modlitebný dom má byť miestom uzdravovania vzťahov, kde sa budú búrať predsudky medzi nami (ľuďmi i jednotlivými denomináciami) a budeme sa spoznávať skutočne a osobne. Veríme, že to bude miesto, kde bude tiecť Boží olej pomazania a rieka uzdravenia nielen do tohto mesta, ale do celého národa.

Staňte sa súčasťou našej spoločnej služby

Platforma Kresťania v meste podporuje spoluprácu kresťanov a rôznymi verejno-prospešnými projektmi.

Aj vy môžete byť súčasťou tejto služby darovaním 1-3% vašej dane.

Čo všetko robíme, sa dočítate v našej výročnej správe 2020. Napr. už vyše 14 rokov pomáhame ľuďom bez domova, do pomoci ktorým je zapojený cca 150-členný tím dobrovoľníkov. Ročne navaríme približne 4.000 litrov výživnej polievky a vydáme cca 10.000 porcií teplého jedla. Otvárame výdajňu potravín pre núdzne rodiny.

Pre realizáciu pomoci núdznym a ďalšie projekty sú potrebné financie a vy môžete rozhodnúť, komu poukážete určité percento z vašich daní. Viac informácií>>

Pomôžte so zariadením výdajne

Vrcholíme s prípravami pre otvorenie potravinovej výdajne pre núdzne rodiny. Otvoríme vo februári.

Obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc so zariadením výdajne, ktoré si nedokážeme zabezpečiť sami. Potrebovali by sme:

počítač (minimálne Windows 10)

tlačiareň k pc

zakúpenie pc programu pre výdajňu.

IBAN: SK94 1100 0000 0026 6725 0007, VS: 2221

Kontaktujte nás prosím na kancelaria@krestaniavmeste.sk alebo 0951 524 561. Ďakujeme!

Pomoc núdznym ľuďom

Už trinásť rokov dobrovoľníci platformy Kresťania v meste varia z vlastných zdrojov husté výdatné polievky, ktoré potom ďalšie dobrovoľnícke tímy na vlastné náklady roznášajú ľuďom bez domova priamo do terénu. Ročne navaríme cca 4.000 litrov výdatnej polievky a vydáme približne 10.000 porcií teplého jedla. Organizujeme zbierky šatstva, obuvi, drogérie a ďalších nevyhnutných vecí pre ľudí v núdzi viac>>

Ako pomôcť ľuďom na ulici?

Vidíte na ulici ľudí bez domova a chceli by ste im pomôcť, ale neviete ako? Pozrite si prehľad služieb a organizácií v Bratislave, ktoré poskytujú stravu, ošatenie, ubytovanie, možnosť osprachovať sa, vyprať si veci. V  prehľade nájdete kontakty na organizácie, ktoré poskytujú zdravotné ošetrenie, sociálne poradenstvo a ďalšiu nevyhnutnú pomoc pre ľudí bez domova v Bratislave: prehľad služieb a organizácií>>

Pridajte sa k nám…

Pozývame vás pridať sa k nám a vyskúšať si pomoc ľuďom bez domova. Aj vy sa môžete stať na chvíľu domovom pre tých, ktorí domov nemajú. Ak máte záujem zapojiť sa, kontaktujte koordinátorku dobrovoľníkov Lenku Antalíkovú na e-mailovej adrese antalikova(zavináč)krestaniavmeste.sk alebo telefonicky 0948 115 515. Viac informácii o pomoci ľuďom bez domova nájdete na stránke Pomoc núdznym.


projekty

Verejno-prospešné projekty

Veríme, že kresťania majú spoločne slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc: chorým,  sociálne odkázaným, ľuďom na periférii spoločnosti a postihnutým živelnými katastrofami. Preto realizujeme verejno-prospešné projekty a organizujeme benefičné koncerty na podporu týchto cieľových skupín viac>>

Spoločné bohoslužby, semináre

Pravidelne v Bratislave organizujeme spoločné zhromaždenia cirkevných zborov, konferencie, rôzne vzdelávacie semináre. Je to miesto, kde sa vzájomne obohacujeme, slúžime si a zároveň na tieto akcie pozývame zaujímavých domácich i zahraničných rečníkov viac>>

Kresťanský biznis klub

Veríme, že skutoční kresťania môžu priniesť zmenu v rôznych oblastiach našej spoločnosti, biznis nevynímajúc. Preto pripravujeme rôzne podujatia s úspešnými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu, častokrát aj napriek nepriaznivým okolnostiam a nasledovali biblické princípy a hodnoty viac>>


Informácia pre dobrovoľníkov platformy Kresťania v meste zapojených do pomoci núdznym:

Aktuálny harmonogram varenia a výdaja stravy pre ľudí bez domova nájdete na stránke s rozpisom služieb.