On-line knižnica     

Inšpirujte sa vyučovaniami výborných rečníkov, ktoré nájdete v našej on-line knižnici. Knižnica obsahuje mp3 nahrávky z KVM konferencií od roku 2009 seminárov a biblickej školy. Medzi nahrávkami nájdete vyučovania od nasledovných rečníkov: Alexander Barkóci, Pavol Hanes, Sergio Scataglini, John Bevere, brat Yun, Callie Boyd (Modlitebné ihrisko – služba deťom), Joakim Lundqvuist ai. Nahrávky z biblickej školy sú na témy: Božie kráľovstvo, Sloboda v Kristovi, Duch Svätý, Učeníctvo, Viera, ktorá mení spoločnosť viac>>

Chceš byť informovaný?

Novinky posielame raz za mesiac.

Prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.


Najaktuálnejšie

Hľadáme dobrovoľníkov ako pomocníkov pri naštartovaní zmeny života našich klientov

Klientmi našej výdajne potravín sú rodiny v núdzi, ktoré nevedia zo svojej situácie vyjsť bez pomoci iných ľudí. Vidíme hlbší zmysel v pomoci našim klientom nielen v pomoci formou rozdávania potravín, ale aj v pomoci na vyššej úrovni formou riešenia a vyriešenia aspoň nejakej časti ich životnej situácie a tak im dať novú nádej a nový štart do ich života.

Niekedy stačí navštíviť správny úrad a vypísať správne tlačivo. Niekedy je potrebné povzbudzovanie klienta počas istého obdobia ich života. Inokedy byť k dispozícii pre rozhovor alebo pomoc, radu pri hľadaní novej práce.

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí majú súcitné srdce a ochotu pomôcť našim klientom. Každého zaškolíme a k dispozícii Vám bude naša kolegyňa.
Naše pracovisko je  Bratislave, v Petržalke. Kontaktujte nás prosím na: kancelaria@krestaniavmeste.sk

Koncert PRE-krásne Slovensko

15.09.2022 o 15 h, nádvorie Bratislavského hradu

S veľkou radosťou vás, už po siedmykrát, pozývame do Celoslovenského dňa chvál a modlitieb s názvom Pre-krásne Slovensko.

Po dekádach pravidelných modlitieb za náš národ na Bratislavskom hrade, sme ako modlitebná hradná skupina vnímali, že nás Pán volá, oslavovať ho ako Kráľa nad naším národom a prehlasovať Jeho vládu nad nami. A to konkrétne na tomto mieste vlády a kráľa.

Ako jeden hlas, jednej nevesty, chceme stáť v medzere za našu krajinu, za naše rodiny.

Témou pre tento rok je Svätý.

Zároveň pozývame veriacich po celom Slovensku, aby sa k nám v tomto duchu, v rovnaký čas, pridali a takto sme spolu pozdvihli Slovensko pre Boží trón milosti.

Dovoľujeme si vás tiež upozorniť na verejnú zbierku, na pokrytie realizačných nákladov. Vopred ďakujeme za vašu podporu!

Viac informácii nájdete na našej stránke : www.prekrasneslovensko.sk

Pre❤️krásne Slovensko 2022

adoptuj si politika

Modlitbová kampaň Adoptuj si politika zastrešuje organizácia Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v spolupráci s inými organizáciami a cirkvami.
Naším cieľom je motivovať ľudí k modlitbe za vládnych predstaviteľov a poslancov v NR SR, ktorí rozhodujú o zákonoch a o smerovaní našej krajiny.
Túžime, aby cirkev prinášala kultúru modlitby a žehnania namiesto nadávok a kritizovania.
„Žiadam, aby sa cirkev neprestávala modliť. Proste za všetkých ľudí a ďakujte za nich. Myslite aj na vládnych činiteľov, na tých, čo rozhodujú o dôležitých veciach, aby sme v mieri a pokoji mohli žiť v pravej zbožnosti a vážnosti. Tak je to dobré a milé nášmu Pánovi.” (1 Tim 2:1-3)
Veríme, že môžeme budovať kultúru úcty a žehnania namiesto preklínania, zlorečenia a kritizovania.
Veríme, že modlitba je pre zmenu spoločnosti dôležitá a môže priniesť nové, obnovené Slovensko. Pridajte sa k dobrorečeniu a bojovaniu za našu krajinu na kolenách.
Veľa zmôže modlitba spravodlivého (Jk 5:16)

Prihlás sa tu: Adoptujsipolitika.sk

 

 

Modlitebný dom 24/7

V modlitebnom dome Elaion chceme stáť spolu ako jeden Boží ľud.
Pre jedného Kráľa, na jednom mieste, modlitby a uctievanie, ktoré budú nástrojom premeny mesta a krajiny a miestom zjavenej Božej prítomnosti.
Myšlienka mať v Bratislave modlitebný dom 24/7, v ktorom by prebiehali nepretržité modlitby a uctievanie, žije v ľuďoch tohto mesta už veľmi dlho. Pozývame do tejto iniciatívy všetkých kresťanov, ktorí sa chcú spolu s nami modliť k Bohu Otcovi skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom, bez ohľadu na denomináciu, z ktorej pochádzajú.
Dôvodov prečo mať spoločný dom modlitby je viac. Pretože Boh je toho hoden a Jeho dom sa nazýva domom modlitby. Otec uvoľňuje svoje požehnanie, keď sa Jeho deti milujú a spolupracujú na Jeho diele. Božie slovo nás vyzýva k jednote a spolupráci. Len spolu môžeme stáť ako jedna mocná Božia rodina, ktorá bude rozširovať Božie kráľovstvo už teraz na zemi. Modlitebný dom má byť miestom uzdravovania vzťahov, kde sa budú búrať predsudky medzi nami (ľuďmi i jednotlivými denomináciami) a budeme sa spoznávať skutočne a osobne. Veríme, že to bude miesto, kde bude tiecť Boží olej pomazania a rieka uzdravenia nielen do tohto mesta, ale do celého národa.
Zapíš sa na elaionhouse.org

Pomoc núdznym ľuďom

Už trinásť rokov dobrovoľníci platformy Kresťania v meste varia z vlastných zdrojov husté výdatné polievky, ktoré potom ďalšie dobrovoľnícke tímy na vlastné náklady roznášajú ľuďom bez domova priamo do terénu. Ročne navaríme cca 4.000 litrov výdatnej polievky a vydáme približne 10.000 porcií teplého jedla. Organizujeme zbierky šatstva, obuvi, drogérie a ďalších nevyhnutných vecí pre ľudí v núdzi viac>>

Ako pomôcť ľuďom na ulici?

Vidíte na ulici ľudí bez domova a chceli by ste im pomôcť, ale neviete ako? Pozrite si prehľad služieb a organizácií v Bratislave, ktoré poskytujú stravu, ošatenie, ubytovanie, možnosť osprachovať sa, vyprať si veci. V  prehľade nájdete kontakty na organizácie, ktoré poskytujú zdravotné ošetrenie, sociálne poradenstvo a ďalšiu nevyhnutnú pomoc pre ľudí bez domova v Bratislave: prehľad služieb a organizácií>>

Pridajte sa k nám…

Pozývame vás pridať sa k nám a vyskúšať si pomoc ľuďom bez domova. Aj vy sa môžete stať na chvíľu domovom pre tých, ktorí domov nemajú. Ak máte záujem zapojiť sa, kontaktujte koordinátorku dobrovoľníkov Lenku Antalíkovú na e-mailovej adrese antalikova(zavináč)krestaniavmeste.sk alebo telefonicky 0948 115 515. Viac informácii o pomoci ľuďom bez domova nájdete na stránke Pomoc núdznym.


projekty

Verejno-prospešné projekty

Veríme, že kresťania majú spoločne slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc: chorým,  sociálne odkázaným, ľuďom na periférii spoločnosti a postihnutým živelnými katastrofami. Preto realizujeme verejno-prospešné projekty a organizujeme benefičné koncerty na podporu týchto cieľových skupín viac>>

Spoločné bohoslužby, semináre

Pravidelne v Bratislave organizujeme spoločné zhromaždenia cirkevných zborov, konferencie, rôzne vzdelávacie semináre. Je to miesto, kde sa vzájomne obohacujeme, slúžime si a zároveň na tieto akcie pozývame zaujímavých domácich i zahraničných rečníkov viac>>

Kresťanský biznis klub

Veríme, že skutoční kresťania môžu priniesť zmenu v rôznych oblastiach našej spoločnosti, biznis nevynímajúc. Preto pripravujeme rôzne podujatia s úspešnými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu, častokrát aj napriek nepriaznivým okolnostiam a nasledovali biblické princípy a hodnoty viac>>


Informácia pre dobrovoľníkov platformy Kresťania v meste zapojených do pomoci núdznym:

Aktuálny harmonogram varenia a výdaja stravy pre ľudí bez domova nájdete na stránke s rozpisom služieb.