On-line knižnica     

Inšpirujte sa vyučovaniami výborných rečníkov, ktoré nájdete v našej on-line knižnici. Knižnica obsahuje mp3 nahrávky z KVM konferencií od roku 2009 seminárov a biblickej školy. Medzi nahrávkami nájdete vyučovania od nasledovných rečníkov: Alexander Barkóci, Pavol Hanes, Sergio Scataglini, John Bevere, brat Yun, Callie Boyd (Modlitebné ihrisko – služba deťom), Joakim Lundqvuist ai. Nahrávky z biblickej školy sú na témy: Božie kráľovstvo, Sloboda v Kristovi, Duch Svätý, Učeníctvo, Viera, ktorá mení spoločnosť viac>>

Chceš byť informovaný?

Novinky posielame raz za mesiac.

Prihlásením súhlasíte so spracovaním osobných údajov.


Najaktuálnejšie

Modlitebný dom Elaion 24/7

Nová modlitebná miestnosť Elaionu na Tolstého 7, v Bratislave je už otvorená a môžete ju navštíviť.

V modlitebnom dome Elaion chceme stáť spolu ako jeden Boží ľud.
Pre jedného Kráľa, na jednom mieste, modlitby a uctievanie, ktoré budú nástrojom premeny mesta a krajiny a miestom zjavenej Božej prítomnosti.
Myšlienka mať v Bratislave modlitebný dom 24/7, v ktorom by prebiehali nepretržité modlitby a uctievanie, žije v ľuďoch tohto mesta už veľmi dlho. Pozývame do tejto iniciatívy všetkých kresťanov, ktorí sa chcú spolu s nami modliť k Bohu Otcovi skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom, bez ohľadu na denomináciu, z ktorej pochádzajú.
Dôvodov prečo mať spoločný dom modlitby je viac. Pretože Boh je toho hoden a Jeho dom sa nazýva domom modlitby. Otec uvoľňuje svoje požehnanie, keď sa Jeho deti milujú a spolupracujú na Jeho diele. Božie slovo nás vyzýva k jednote a spolupráci. Len spolu môžeme stáť ako jedna mocná Božia rodina, ktorá bude rozširovať Božie kráľovstvo už teraz na zemi. Modlitebný dom má byť miestom uzdravovania vzťahov, kde sa budú búrať predsudky medzi nami (ľuďmi i jednotlivými denomináciami) a budeme sa spoznávať skutočne a osobne. Veríme, že to bude miesto, kde bude tiecť Boží olej pomazania a rieka uzdravenia nielen do tohto mesta, ale do celého národa.
Zapíš sa na elaionhouse.org

Zbierka potravín do Výdajne potravín pre núdzne rodiny

Kvôli pandemickej situácii sme nemohli zrealizovať potravinovú zbierku v obchodoch. Tieto potraviny nám teraz chýbajú, aby sme mohli naplniť potreby núdznych.

Preto Vás prosíme o darovanie trvanlivých potravín a drogérie,
najmä rybacie a mäsové konzervy, olej, strukoviny, čaj, kávu (v malých baleniach), granko, cukor, cereálie a ochutené vločky, pudingy, cukrovinky, hotové jedlá v konzerve, zubné pasty, pracie a čistiace prostriedky.

Kontaktujte sa prosím na kancelaria@krestaniavmeste.sk alebo 0905 484 675. Ďakujeme!

POZVANIE PRIPOJIŤ SA K MODLITBÁM ZA NAŠE RODINY A MESTÁ
3. december 2021 – 7. január 2022, vždy v piatok od 19:00 do 20:00 h.

👉 Každý piatok večer, nech vojde do svojej komôrky, izby a pripraví sa na stretnutie s Pánom Ježišom. Nech si zoberie Bibliu, slovo Božie, číta ho a modlí sa. Takto budeme očakávať Pána Ježiša každý piatok večer. Zapálime si sviečku alebo malú lampu a vypneme všetky svetlá. Vypneme televízor, rádio, počítač. Stíšime mobily a odložíme ich bokom, aby nás nerušilo zvonenie, ani správy. Tak vyjadríme svoje oddelenie sa od sveta a pripravenosť stretnúť Ježiša.

👉 V prvom rade sa modlime za seba a svoju rodinu. Nech sa rodina a jej členovia stretnú s Ježišom a príjmu požehnanie, posvätenie, vklady, uzdravenie, všetko to, čo im Pán dá. Až úplne na záver sa prihovárajme a žehnajme národ a krajinu. Nech sa naše komôrky, izby, byty a domy rozsvietia Božím svetlom. Nech nás zapáli Boží oheň.

👉  Boh bude v našom strede, bude to čas, kedy sa zblížime, upevníme v Ňom, zahoríme Jeho láskou. Doplníme si olej v lampách, upevníme sa v povolaní byť rozumnou pannou. Toto je čas, kedy nás Boh volá do intímneho spoločenstva s Ním. Kedy získame požehnanie a poverenie vychádzajúce z tohto obrazu pre nasledujúce obdobie a generácie.

👉 Naša zem, náš ľud zostanú vo svetle Božom. Naše rodiny obživnú. Ježiš bude v ich strede. Budeme obnovení, posilnení, vidiaci realitu vo svetle a budeme mať milosť rozhodovať sa v slobode.     👉Pozvánka

 

Adoptuj si politika

Modlitbová kampaň Adoptuj si politika zastrešuje organizácia Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže v spolupráci s inými organizáciami a cirkvami.
Naším cieľom je motivovať ľudí k modlitbe za vládnych predstaviteľov a poslancov v NR SR, ktorí rozhodujú o zákonoch a o smerovaní našej krajiny.
Túžime, aby cirkev prinášala kultúru modlitby a žehnania namiesto nadávok a kritizovania.
„Žiadam, aby sa cirkev neprestávala modliť. Proste za všetkých ľudí a ďakujte za nich. Myslite aj na vládnych činiteľov, na tých, čo rozhodujú o dôležitých veciach, aby sme v mieri a pokoji mohli žiť v pravej zbožnosti a vážnosti. Tak je to dobré a milé nášmu Pánovi.” (1 Tim 2:1-3)
Veríme, že môžeme budovať kultúru úcty a žehnania namiesto preklínania, zlorečenia a kritizovania.
Veríme, že modlitba je pre zmenu spoločnosti dôležitá a môže priniesť nové, obnovené Slovensko. Pridajte sa k dobrorečeniu a bojovaniu za našu krajinu na kolenách.
Veľa zmôže modlitba spravodlivého (Jk 5:16)

Prihlás sa tu: Adoptujsipolitika.sk

Pomoc núdznym ľuďom

Už trinásť rokov dobrovoľníci platformy Kresťania v meste varia z vlastných zdrojov husté výdatné polievky, ktoré potom ďalšie dobrovoľnícke tímy na vlastné náklady roznášajú ľuďom bez domova priamo do terénu. Ročne navaríme cca 4.000 litrov výdatnej polievky a vydáme približne 10.000 porcií teplého jedla. Organizujeme zbierky šatstva, obuvi, drogérie a ďalších nevyhnutných vecí pre ľudí v núdzi viac>>

Ako pomôcť ľuďom na ulici?

Vidíte na ulici ľudí bez domova a chceli by ste im pomôcť, ale neviete ako? Pozrite si prehľad služieb a organizácií v Bratislave, ktoré poskytujú stravu, ošatenie, ubytovanie, možnosť osprachovať sa, vyprať si veci. V  prehľade nájdete kontakty na organizácie, ktoré poskytujú zdravotné ošetrenie, sociálne poradenstvo a ďalšiu nevyhnutnú pomoc pre ľudí bez domova v Bratislave: prehľad služieb a organizácií>>

Pridajte sa k nám…

Pozývame vás pridať sa k nám a vyskúšať si pomoc ľuďom bez domova. Aj vy sa môžete stať na chvíľu domovom pre tých, ktorí domov nemajú. Ak máte záujem zapojiť sa, kontaktujte koordinátorku dobrovoľníkov Lenku Antalíkovú na e-mailovej adrese antalikova(zavináč)krestaniavmeste.sk alebo telefonicky 0948 115 515. Viac informácii o pomoci ľuďom bez domova nájdete na stránke Pomoc núdznym.


projekty

Verejno-prospešné projekty

Veríme, že kresťania majú spoločne slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc: chorým,  sociálne odkázaným, ľuďom na periférii spoločnosti a postihnutým živelnými katastrofami. Preto realizujeme verejno-prospešné projekty a organizujeme benefičné koncerty na podporu týchto cieľových skupín viac>>

Spoločné bohoslužby, semináre

Pravidelne v Bratislave organizujeme spoločné zhromaždenia cirkevných zborov, konferencie, rôzne vzdelávacie semináre. Je to miesto, kde sa vzájomne obohacujeme, slúžime si a zároveň na tieto akcie pozývame zaujímavých domácich i zahraničných rečníkov viac>>

Kresťanský biznis klub

Veríme, že skutoční kresťania môžu priniesť zmenu v rôznych oblastiach našej spoločnosti, biznis nevynímajúc. Preto pripravujeme rôzne podujatia s úspešnými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu, častokrát aj napriek nepriaznivým okolnostiam a nasledovali biblické princípy a hodnoty viac>>


Informácia pre dobrovoľníkov platformy Kresťania v meste zapojených do pomoci núdznym:

Aktuálny harmonogram varenia a výdaja stravy pre ľudí bez domova nájdete na stránke s rozpisom služieb.