Zbierka šatstva

Ľuďom bez domova pomáhame počas celého roka. Jednou z foriem pomoci sú zbierky šatstva, prikrývok, potravín a ďalších vecí. Šatstvo poskytujeme každý týždeň, preto potrebujeme neprestajne oblečenie a to najmä pre mužov: športovú obuv, bundy, vetrovky, termoprádlo, mikiny, rifle, spodnú bielizeň atď. Aktuálny zoznam vecí nájdete na stránke Zbierka. Veci môžete doniesť do skladu pomoci na Ambroseho 6 každý pondelok od 17:00 do 19:00 hod. Ak chcete priniesť veci, odporúčame vám vopred kontaktovať Sylviu Vaniherovú, koordinátorku zbierok šatstva, mobil 0905 484675. Ďakujeme!

Kde nájsť pomoc?

Vidíte na ulici ľudí bez domova a chceli by ste im pomôcť, ale neviete ako? Pozrite si prehľad služieb a organizácií, ktoré poskytujú stravu, ošatenie, ubytovanie, zdravotné ošetrenie, hygienu a sprchu, sociálne poradenstvo a ďalšiu nevyhnutnú pomoc pre ľudí bez domova v Bratislave. OZ Vagus prevádzkuje SOS linku na pomoc ľuďom bez domova na mobilnom čísle 0949 655 555, ktorá funguje pondelok až sobotu od 17:00 do 21:00 hod. Prehľad služieb nájdete aj na online mape bez domova, v ktorej nájdete zoznam miest pomoci pre ľudí bez domova a pre ľudí v inej vážnej sociálnej núdzi.

Termíny varenia a výdaja

Informácie pre dobrovoľníkov zapojených do pomoci ľuďom bez domova – aktuálne termíny služieb na výdaje stravy a varenie polievky nájdete v tabuľke s rozpisom služieb. Počas zimných mesiacov vydávame stravu trikrát týždenne v utorky a štvrtky o 19:30 hod. a v sobotu o 17:00 hod. Výdaj šatstva funguje vo štvrtky. Ak sa chcete prihlásiť do služby alebo zapojiť do pomoci núdznym, kontaktujte prosím koordinátorku Lenku Antalíkovú telefonicky na 0948 115 515 alebo e-mailom na antalikova(zavináč)krestaniavmeste.sk


Ako začala pomoc ľuďom bez domova?

Pomoc ľuďom bez domova v Bratislave vznikla na stretnutiach pastorov platformy Kresťania v meste (KVM) a Evanjelickej aliancie v roku 2006, kedy bola veľmi tuhá a mrazivá zima, ktorá žiaľ zobrala život devätnástim ľuďom bez domova. V tomto období v Bratislave ešte neexistovala tzv. nízkoprahová nocľaháreň, kde by mohli v noci prespať aj ľudia pod vplyvom alkoholu. Na stretnutie pastorov bola pozvaná Sandra Tordová z o.z. Proti prúdu (Nota Bene) a dohodli sme sa, že budeme spoločne vonku na ulici vydávať stravu ľuďom bez domova. Najmä Tomáš Kriška, kazateľ BJB Viera, išiel osobným príkladom v tejto náročnej službe a navrhoval poskytnúť budovu BJB na Súľovskej pre pomoc núdznym. Neskôr mesto otvorilo nocľaháreň DePaul a Marek Krajčí, t. č. riaditeľ platformy KVM, začal organizovať pravidelné výdaje stravy spolu s duchovnými a vedúcimi spoločenstiev, kým sa nevytvoril stabilný tím dobrovoľníkov, ktorí varili a vydávali polievku spolu s terénnymi pracovníkmi o.z. Proti Prúdu, neskôr s o.z. Vagus.

Nakoľko združenie Vagus postupne rozbehlo iné svoje projekty, od septembra 2015 prevzala zabezpečenie celého výdaja stravy a varenia polievok platforma Kresťania v meste. V súčasnosti službu varenia a výdaja stravy realizujeme s pomocou tímu cca 150 dobrovoľníkov, podporovateľov a prispievateľov. Okrem výdaja stravy robíme zbierky šatstva, prikrývok a ďalších potrebných vecí, pomáhame pri vybavovaní dokladov a dávok, poskytujeme poradenstvo, pomoc pri hľadaní ubytovania a zamestnania ai.

Chcete sa stať súčasťou praktickej pomoci núdznym ľuďom? Môžete sa zapojiť do nasledovných aktivít: varenie polievok, prevoz a výdaj stravy, preberanie a triedenie šatstva, upratovanie skladových priestorov ai. Pomoc núdznym môžete podporiť aj finančne alebo modlitebne. Budeme radi, ak nás v prípade záujmu kontaktujete.


Ako pomáhame ?
CELOROČNÁ SLUŽBA VARENIA POLIEVKY A VÝDAJA STRAVY

Ako prebieha celoročná služba varenia a výdaja stravy? Naši dobrovoľníci varia 30 litrov výdatnej polievky a pripravujú 30 litrov nápojov, ktoré v letnom období vydávajú 2-krát týždenne a v zimnom období 3-krát týždenne. Na jeden výdaj chodí cca 50 – 100 ľudí bez domova. Do tejto služby je zapojených cca 150 dobrovoľníkov z rôznych kresťanských spoločenstiev, z ktorých niektorí varia polievku, iní zabezpečujú prevoz a výdaj stravy, ďalší zabezpečujú zbierky šatstva atď. Ročne navaríme približne 4.000 litrov výdatnej polievky a vydáme viac ako 10.000 porcií teplej stravy.

Varenie polievky: Dobrovoľníci z vlastných prostriedkov varia 30 litrov hustej výdatnej polievky, ktorú je potrebné mať pripravenú na 19:00 hod. v dohodnutý deň, kedy prídu ďalší dobrovoľníci a prelejú polievku do varnice, ktorú donesú so sebou. Polievka sa varí v utorky, štvrtky a počas chladných mesiacov (zvyčajne od októbra do marca) aj soboty. Hrnce na varenie si dobrovoľníci zabezpečujú sami, príp. ich vieme zapožičať. Jedlo pripravujú kresťanské rodiny a jednotlivci z vlastných rodinných rozpočtov, resp. im cirkvi a občianske združenia prispievajú na nákup potravín.

Výdaj stravy: Na jeden výdaj stravy je potrebný tím aspoň 4 dobrovoľníkov. Výdaj môžu robiť iba osoby staršie ako 18 rokov. Dobrovoľníci musia mať k dispozícii vlastné auto na prevoz stravy. Výdaj prebieha tak, že v určený čas je potrebné vyzdvihnúť varnicu a ďalšie potrebné veci na výdaj na Ambroseho ul. a ísť pre pečivo. Potom je potrebné vyzdvihnúť polievku na adrese, kde ju navarili ďalší dobrovoľníci a preliať ju do varnice. Následne sa ide na miesto výdaja, kde sa strava vydáva ľuďom bez domova. Po výdaji je potrebné umyť a vrátiť varnicu. Jedna kompletná služba výdaja trvá v daný deň cca 4 hodiny.

Čo sa udialo v službe ľuďom bez domova počas roku 2018?

Keby sme chceli rok 2018 zhrnúť do jedného čísla, bolo by to číslo 135. To vyjadruje, koľkokrát dostali ľudia bez domova polievku a nápoje pod mostom Lafranconi. Vyjadruje tiež to, koľkokrát bolo potrebné polievku navariť, priviezť pod most a rozdať ľuďom, ktorí si na ňu vystáli rad. Ročne navaríme približne 4.000 litrov hustej výživnej polievky a vydáme viac ako 10.000 porcií teplého jedla. Na 1 výdaj chodí 50 – 100 ľudí bez domova, do pomoci ktorým je zapojený cca 150-členný tím dobrovoľníkov z rôznych denominácií a spoločenstiev.

Tieto čísla však ani zďaleka nevyjadrujú to, čo sa pod celou touto prácou skrýva. Nevyjadrujú nádej, ktorú ľudia v núdzi vďaka množstvu modlitieb a rozhovorov dostávajú. Nevyjadruje lásku, prijatie a pochopenie, ktorú naši dobrovoľníci prinášajú tým, ktorí to zúfalo potrebujú. Tešíme sa, že každý rok sa Boh dotýka sŕdc nových ľudí, ktorí sa aktívne zapoja do systému služieb núdznym ľuďom. Tento rok sme si uvedomili, že Boh vypočul naše modlitby za mužov, ktorí by aktívne stáli v službe a požehnal nás silnou skupinou vytrvalých a láskavých mužov, ktorí sa postavili do služby, a rozšírili tak rady našich dobrovoľníkov. Uvedomujeme si, že tým, že slúžime ľuďom bez domova, dostávame veľmi veľa aj my sami. Tešíme sa ekumenickému spoločenstvu dobrovoľníkov, v ktorom fungujeme ako bratia a sestry v Kristu a kde sa obohacujeme navzájom a spoločnými silami prinášame Kristovu lásku núdznym ľuďom v Bratislave.

Okrem výdaja stravy každý týždeň prebiehali zbierky šatstva, prikrývok, potravín, drogérie a ďalších potrebných vecí. Raz týždenne sa poskytovalo po výdaji základné zdravotné ošetrenie. Od novembra 2018 do januára 2019 sme realizovali projekt integrácie, v ktorom sme zamestnávali 10 ľudí bez domova s cieľom obnovenia ich pracovných zručností a návykov, z ktorých 8 projekt úspešne absolvovali. Niekoľkokrát ročne organizujeme stretnutia pre dobrovoľníkov zapojených do pomoci núdznym ľuďom.

Posledné mesiace v roku sme pomáhali najmä jednému páru – Marekovi a Zuzke R., ktorých sme spoznali na výdaji a čakali dvojičky. Boli už niekoľko rokov na ulici a posledné dva roky bývali v provizórnom stane v lesíku. Zuzka koncom októbra porodila dievčatko Evičku a chlapčeka Lacka. Mamička sa o Evičku príkladne stará, Lacko mal vážne zdravotné problémy a bol dlhšie hospitalizovaný v nemocnici. Po mnohých vybavovaniach sa podarilo nájsť pre nich ubytovanie v centre Úsmev ako dar a od novembra Marek začal pracovať v pekárňach. Naďalej sme s nimi v kontakte pri riešení rôznych životných situácií a pomáhame im adaptovať sa z prostredia bezdomoveckých návykov do bežného života.

Sme veľmi vďační všetkým, ktorí za nami stoja modlitebne, finančne alebo prakticky. Sme vďační za každého, kto sa zapojil do varenia, výdaja, zbierok, triedenia šatstva, ošetrovania, sponzorstva alebo šírenia informácii o tejto pomoci.

Osobitne by sme chceli poďakovať spoločnosti Prvá bratislavská pekárenská a.s. / Penam a.s. za dlhoročnú spoluprácu v pomoci ľuďom bez domova. Nadácii EPH a Nadačnému fondu Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis, vďaka ktorým sme mohli v roku 2018 realizovať projekt Mobilného výdaja stravy a Mobilnej ošetrovne. Ďakujeme spoločnosti NAY a.s. za finančný dar pre projekt zamestnávania ľudí bez domova, ktorý z desiatich ľudí úspešne projekt absolvovalo osem.

Každý rok organizujeme Vianočný benefičný koncert, ktorého výťažok je určený pomoc ľuďom bez domova. V decembri 2018 sa koncert uskutočnil v koncertnej sieni Dvorana pod záštitou Juraja Drobu, predsedu Bratislavského samosprávneho  kraja. Na koncerte účinskovala Sima Martausová. Výťažok z benefície vo výške 2292 € bude použitý na pomoc ľuďom bez domova.


Cena primátora Hlavného mesta Bratislava

MUDr. Marek Krajčí, t. č. výkonný riaditeľ platformy KRESŤANIA V MESTE, si prevzal najvyššie samosprávne ocenenie, Cenu primátora Hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 Za nezištnú a účinnú pomoc ľuďom v núdzi prostredníctvom charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít v Bratislave i za hranicami mesta. Prestížne ocenenie – Cenu primátora Hlavného mesta Bratislava udeľuje primátor mesta každoročne 4 až 6 laureátom, ktorých mu na ocenenie odporučí odborná komisia. Ocenení laureáti získajú bronzovú sošku Rytiera Rolanda, ochrancu mestských práv a výsad. Ide o najvyššie samosprávne ocenenie pre Bratislavčanov, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj hlavného mesta a spoločnosti.


Projekt  mobilného výdaja stravy sa realizuje aj vďaka dlhodobej podpore spoločnosti Prvá bratislavská pekárenská a.s., člen skupiny Penam.

Projekt Mobilného výdaja stravy 2019 sa realizuje vďaka finančnej podpore Nadácie EPH.

Integračný projekt  zamestnávania ľudí bez domova 2018/2019 sa realizoval vďaka podpore NAY a.s.