Kalendár

8. september 2019 / Deň D / Národný deň modlitieb, pôstu a uctievania Kráľa Ježiša Krista za Slovensko / Spojme sa v modlitbách, pôste a uctievaní Pána Ježiša Krista / Viac informácií >>

8. september 2019 / Koncert Pre krásne Slovensko / Koncert sa uskutoční v rámci Národného dňa modlitieb a pôstu o 18:00 h v Hradnej kaplnke Bratislavského hradu / Viac informácií >>

9. september 2019 / Čítanie mien obetí holokaustu / Miesto a čas: Divadlo MDPOH o 18:00 h / Informácie na www.icej.sk >>

10. september 2019 / Žalmy kráľa Dávida / Hudobno-literárne popoludnie /  Žalmy prebásnené Milanom Rúfusom číta: Miro Paško / Moderuje: Rút Krajčiová / Hudba: Miloš Senko / Miesto a čas: Galéria Zichy, Ventúrska 9, Bratislava / 17:00 h / Vstup voľný

13. – 14. september 2019 / Milujem svoje mesto / Festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci / Dobrovoľnícke brigády, praktická pomoc na rôznych miestach Bratislavy / www.milujemsvojemesto.sk

15. september 2019 / Holy Spirit Night / Hostia: Martin Smith, Chris Quilala, Timothy a ďalší/ Miesto a čas: Eurovea Aréna, Bratislava / 17:00 h / Viac informácií >>

20. september 2019 / Biznis raňajky / Rečník: Marián Kolník / Téma: Ako viesť v nepriaznivých časoch / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. / Informácie a registrácia >>

23. september 2019 / Stretnutie dobrovoľníkov zapojených do pomoci ľuďom bez domova / Hosť: Peter Kadlečík (Proti prúdu) / Téma: Praktické skúsenosti s pomocou ľuďom bez domova / Miesto a čas: priestory CASD, Cablkova 3, 18:00 – 20:00 h / Informácie: Lenka Antalíková, antalikova@krestaniavmeste

18. – 19. október 2019 / Biblická škola / Téma: Učeníctvo / Informácie  >>

25. október 2019 / Biznis raňajky / Rečníci: Emília a Jozef Tuchyňovci / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod.

25. – 27. október 2019 / Konferencia detskej služby / Miesto: Rekreačné zariadenie Demänovka, Liptovský Mikuláš / Viac informácií a registrácia >>

22. – 23. november 2019 / Global Leadership Summit / Kresťanská videokonferencia o vodcovstve, inovácii a zmene / Miesto: Divadlo P.O. Hviezdoslava, Bratislava / Informácie >>

29. november 2019 / Biznis raňajky / Rečník: Radim Passer / Téma: Biznis a viera / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. /

6. – 7. december 2019 / Biblická škola / Téma: Skrytý život v Kristovi / Informácie >>

9. december 2019 / Stretnutie dobrovoľníkov zapojených do pomoci ľuďom bez domova / Miesto a čas: priestory CASD, Cablkova 3, 18:00 – 20:00 h / Informácie: Lenka Antalíková, antalikova@krestaniavmeste.sk

10. december 2019 / Vianočný benefičný koncert na pomoc ľuďom bez domova / Účinkuje: Janais / Miesto a čas: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 19:00 h

Zmena akcií a programu vyhradená!