Kalendár

 

10. júl – 10. august 2020 / Campfest / 22. ročník, Ranč v Kráľova Lehota / Čakať nečakané / Viac informácií >>

25. september 2020 / Biznis raňajky / Marek Hyravý / Emočná zrelosť podnikateľa /

16. október 2020 / Biznis raňajky / Allan and Caulene Bussard / Prepojenie podnikania s pomocou pre núdznych

16. – 17. október 2020 / Biblická škola / Život vo viere / Informácie a registrácia >>

20. november 2020 / Biznis raňajky / Klára Giertlová / Koučovacia kultúra a firemný život

4. – 5. december 2020 / Biblická škola / Ako získať iných / Informácie a registrácia >>

Zmena akcií a programu vyhradená!