Kalendár

 

25. september 2020 / Biznis raňajky / Marek Hyravý / Nezlomnosť – Inšpirujúca jedinečnosť lídra/ ZRUŠENÉ

2 – 8. oktober 2020 / Sviatok stánkov v roku 2020 / Téma: Príprava cesty / Viac info >>

15. – 17. október 2020 / konferencia ICEJ Connection / Úděl Izraele, svého lidu, změním / Viac info >>

16. október 2020 / Biznis raňajky / Allan and Caulene Bussard / Prepojenie podnikania s pomocou pre núdznych

16. – 17. október 2020 / Biblická škola / Život vo viere / Informácie a registrácia >>

20. november 2020 / Biznis raňajky / Klára Giertlová / Koučovacia kultúra a firemný život

6. – 7. november 2020 / Biblická škola / Ako prekonať pochybnosti a skúšky? / Informácie a registrácia >>

4. – 5. december 2020 / Biblická škola / Ako získať iných / Informácie a registrácia >>

Zmena akcií a programu vyhradená!