Kalendár

1. – 4. august 2019 / Campfest / Téma: Krok vpred / Miesto: Ranč Kráľova Lehota / Informácie a vstupenky >>

29. – 30. august 2019 / Crescendo konferencia / Konferencia pre modlitebníkov a chváličov / Miesto konania: Slovo života, Tomášikova 30, Bratislava / Informácie a registrácia >>

12. – 15. september 2019 / Milujem svoje mesto / Festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci / Dobrovoľnícke brigády, praktická pomoc na rôznych miestach Bratislavy / www.milujemsvojemesto.sk

20. september 2019 / Biznis raňajky / Rečník: Marián Kolník / Téma: Ako viesť v nepriaznivých časoch / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. / Informácie a registrácia >>

23. september 2019 / Stretnutie dobrovoľníkov zapojených do pomoci ľuďom bez domova / Miesto a čas: priestory CASD, Cablkova 3, 18:00 – 20:00 h / Informácie: Lenka Antalíková, antalikova@krestaniavmeste

18. – 19. október 2019 / Biblická škola / Téma: Učeníctvo / Informácie  >>

25. október 2019 / Biznis raňajky / Rečníci: Emília a Jozef Tuchyňovci / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod.

22. – 23. november 2019 / Global Leadership Summit / Kresťanská videokonferencia o vodcovstve, inovácii a zmene / Bratislava / Informácie >>

29. november 2019 / Biznis raňajky / Rečník: Radim Passer / Téma: Biznis a viera / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. /

6. – 7. december 2019 / Biblická škola / Téma: Skrytý život v Kristovi / Informácie >>

9. december 2019 / Stretnutie dobrovoľníkov zapojených do pomoci ľuďom bez domova / Miesto a čas: priestory CASD, Cablkova 3, 18:00 – 20:00 h / Informácie: Lenka Antalíková, antalikova@krestaniavmeste.sk

10. december 2019 / Vianočný benefičný koncert na pomoc ľuďom bez domova / Účinkuje: Janais / Miesto a čas: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 19:00 h

Zmena akcií a programu vyhradená!