Spoločné bohoslužby na Veľký piatok

Počas Veľkonočných sviatkov si pripomíname najvýznamnejšie udalosti v našich dejinách – ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista. Udalosti, ktoré hlboko prenikli a zmenili životy veriacich v Ježiša Krista, pretože spolu s Ním sme boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my sme vstúpili na cestu nového života. Tieto slávne Božie skutky si každý rok pripomíname na spoločných bohoslužbách viacerých bratislavských cirkevných spoločenstiev, ktoré sa v roku 2019 uskutočnili na Veľký piatok 19. apríla od 10:00 do 12:00 hod. vo veľkej sále Istropolisu. Jednotlivé spoločenstvá pripravujú spoločný program, ktorý je pre každého veľkým obohatením. Božím slovom slúžil Vlado Žák na tému Cena nášho víťazstva. Paralelne prebiehali aj bohoslužby pre deti.

Audio záznam z kázne Vlada Žáka na tému Cena nášho víťazstva:

Viac fotografií zo spoločných bohoslužieb na Veľký piatok nájdete na našej facebookovej stránke >>KvM konferencie

Platforma Kresťania v meste organizuje spoločné zhromaždenia cirkevných zborov, konferencie a rôzne vzdelávacie semináre.

KONFERENCIA SLOBODNÍ
2016
17.  – 18. septembra 2016 sa konala konferencia na tému “Slobodní” s výnimočnými rečníkmi Sergiom a Kathleen Scataglini, ktorí priniesli slovo o živej nádeji, viere a slobode v Ježišovi Kristovi. Okrem mocnej služby slovom sme zažili požehnaný čas spoločných chvál a modlitieb, počas ktorých sme sa spoločne modlili za našu krajinu a za cirkev na Slovensku. Tu si môžete vypočuť nahrávky z konferencie Slobodní>>

DETI V MESTE
2016, 2017
Stretnúť sa s Bohom, s priateľmi a zažiť jedinečný víkend mohli deti 17.  – 18. septembra 2016 v športovej hale Mladosť v Bratislave, počas ktorého dobrovoľníci a učitelia nedeľných besiedok z kresťanských spoločenstiev platformy Kresťania v meste pripravili pod dohľadom skúsených vedúcich, ktorí organizujú tábory Levitov, program pre deti vo veku 4-12 rokov. Deti mali možnosť po prázdninovom období znovu stretnúť svojich priateľov, mať spoločný čas chvál, uctievania, modlitieb a prehĺbiť svoj vzťah s Bohom. Teší nás aj vzájomná prehlbujúca sa spolupráca jednotlivých služieb deťom v našich spoločenstvách, pri ktorej sa môžeme veľa naučiť, spoznať sa a zdieľať svoje skúsenosti pri výchove mladej generácie. Výsledkom tejto spolupráce sú stretnutia a programy pre deti, ktoré chceme každoročne pre deti pripravovať.

KONFERENCIA VIERY
2015
Hnutie Slovo života si v roku 2015 pripomínalo 20 rokov od svojho založenia na Slovensku. Tešíme sa z týchto okrúhlych narodenín našich duchovných súrodencov, ktoré sme si spoločne pripomenuli 2. – 3.5.2015 v Národnom tenisovom centre na Konferencii viery, ktorej hlavným rečníkom bol svetoznámy kazateľ a autor viacerých bestsellerov John Bevere.

KONFERENCIA BOH NIE JE MŔTVY
2014
14. – 19. októbra 2014 prebiehal v Bratislave konferenčný týždeň platformy Kresťania v meste na tému “Boh nie je mŕtvy”. Na Slovensko pricestovali viacerí vzácni hostia. Medzi nimi aj Rice Broocks spolu s fyzikom Brian Millerom, ktorí priniesli presvedčivé dôkazy o Božej existencii. Ich prednášky pre vedcov Slovenskej akadémie vied zastrešila Slovenská fyzikálna spoločnosť. Vo štvrtok 16.10. sa v Univerzitnom pastoračnom centre (UPeCe) v Mlynskej doline prihovorili aj študentom prednáškou “Existuje dôkaz o Božej existencii?” Po nej nasledovala diskusia a autogramiáda Broocksovej knihy: God’s Not Dead / Boh nie je mŕtvy, ktorá bola z príležitosti jeho návštevy na Slovensku preložená aj do slovenčiny. Kniha Dr. Broocksa inšpirovala spoločnosť PURE FLIX k natočeniu úspešného rovnomenného filmu, ktorého projekcia bola premiérovo uvedená 14. 10. v UPeCe a v sobotu 18.10. v kinosále Istropolisu. Zároveň sme medzi sebou privítali austrálskeho pastora Rolanda Seowa, ktorý viedol prebudenecké zhromaždenia, na ktorých kázal o Božej láske, odpustení. Vyvrcholením programu bola od piatka 17.10. do nedele 19.10. konferencia KVM v kongresových sálach Istropolisu. V rámci nej vystúpili aj David a Jeannie Mokovci, pastorský pár z austrálskeho Brisbane, ktorí prevádzkujú jedno z najúspešnejších komunitných centier v Queenslande zamerané na pomoc prisťahovalcom, utečencom a sociálne znevýhodneným ľuďom. Ich práca a úsilie bolo ocenené najvyšším samosprávnym vyznamenaním a každoročne ich regionálna vláda podporuje nemalými finančnými prostriedkami. Počas konferencie v Istropolise paralelne prebiehala aj detská konferencia. Konferencia vyvrcholila v nedeľu spoločnými bohoslužbami bratislavských cirkví združených v platforme Kresťania v meste.

KONFERENCIA POĎ NA NOVÚ ÚROVEŇ
2013
11. – 13. októbra 2013 sa na Pasienkoch konala konferencia s ústrednou témou “Poď na novú úroveň! Svätosťou k víťazstvám”. Hlavným rečníkom bol argentínsky kazateľ Sergio Scataglini, ktorý slúžil už vo viac ako 40 krajinách sveta. Všade, kdekoľvek pricestuje, prináša ľuďom vášeň pre Boha a pre Jeho svätosť. Na konferencii sa nám v sobotu prihovorila aj austrálčanka Jeannie Mok, zakladateľka multikulturálneho komunitného centra v Brisbane, ktoré pomáha utečencom, imigrantom a nezamestnaným adaptovať sa na zmenené životné podmienky. Ďalším hosťom konferencie bol Rice Broocks, spoluzakladateľ denominácie Every Nation Ministries, ktorá pôsobí vo viac ako 60 krajinách sveta. Počas konferencie paralelne prebiehala aj detská konferencia. Konferencia vyvrcholila v nedeľu spoločnými bohoslužbami bratislavských cirkví združených v platforme Kresťania v meste.

KONFERENCIA BLIŽŠIE K BOHU, BLIŽŠIE K ĽUĎOM
2012
28. – 30. septembra 2012 sme usporiadali spoločnú konferenciu bratislavských cirkví na tému „Bližšie k Bohu, bližšie k ľuďom“. Pozvanie na konferenciu prijal David Ireland z USA, ktorý je zakladateľom a pastorom 6000-členného zboru v New Jersey, a ktorého životným mottom je zjednocovať ľudí s Bohom a ľudí navzájom. A tak ako my verí, že cirkev má mať transformujúci vplyv na spoločnosť. Druhým rečníkom bol brat Yun z Číny, známy knihou Nebeský muž, ktorá opisuje jeho neuveriteľný životný príbeh. Brat Yun sa s nami na konferencii podelil so svojimi zážitkami z prostredia čínskej podzemnej cirkvi. Rečníci priniesli mocné posolstvá, cez ktoré Boží Duch roznecoval v našich srdciach lásku k Ježišovi a Jeho slovu. Prijali sme povzbudenia do pravidelného modlitebného života a k misii v moci práve tam, kde nás Boh v živote postavil.

KONFERENCIA CESTA K SVÄTOSTI
2011
V máji 2011 sme mali príležitosť hostiť jedného z najznámejších argentínskych prebudeneckých kazateľov Sergia Scatagliniho. Konferencia s ním sa uskutočnila vo Veľkej sále Istropolisu. Témou konferencia bola „Cesta k svätosti“, pretože Boh chce v našich životoch posvätenie, bez stotožňovania sa s hriechom. Potrebujeme hľadať Jeho svätosť. Vtedy uvidíme, ako cez náš život plynie jeho moc a prežijeme Jeho prítomnosť. Cesta k duchovnému očisteniu vedie cez oheň Jeho svätosti.

ĎALŠIE KONFERENCIE
V roku 2011 pozvanie prijal evanjelista Ulrich Parzany z Nemecka. Konferenciu doprevádzali celomestské evanjelizácie s rôznymi projektami, ktoré vychádzali z našich cirkevných spoločenstiev. V predchádzajúcich rokoch na konferenciách slúžili Carlos Jimenez, Roland Seow, Alexander Barkóci, Pavel Hanes, Ulf Ekman, Ake Carlson a mnohí ďalší.

Nahrávky z konferencií platformy Kresťania v meste od roku 2009 sú k dispozícii v našej on-line knižnici.


PLATFORMA Kresťania v meste ORGANIZOVALA ALEBO BOLA PARTNEROM NASLEDOVNÝCH AKCIÍ:

EURÓPSKA KONVOKÁCIA
2017, 2018
Bratislava po dva roky za sebou hosťovala Európsku konvokáciu, ktorá sa konala 24.-26.3.2017 na tému Povstaň a svieť a 23.-25.3.2018 na tému Zaberme znovu vrchy pre Kráľa. Konvokácia je zvolanie ľudí do modlitieb a chvál za duchovný prielom na Slovensku, v Európe a v Izraeli. Je to výzva všetkým generáciám, aby sa zjednotili a zaujali svoje miesto. Účastníci prišli z 50 národov sveta a medzi hlavnými rečníkmi boli Tom a Kate Hessovci z Medzinárodného domu modlitby v Jeruzaleme, Dr. Lance Wallnau, predstaviteľ hnutia 7 vrchov, Ben Fitzgerald, vedúci Awakening Europe, Heidi Baker, vedúca Iris Ministries ai.

MODLITBY S MESIÁNSKYMI ŽIDMI
2015
Koncom marca 2015 pricestoval na Slovensko modlitebný tím mesiánskych Židov z Ukrajiny s cieľom zjednotiť sa so slovenskými veriacimi v modlitbách a vytvoriť modlitebnú stráž za duchovných pastierov, národ, rodiny a za dielo, ktoré Boh koná na Slovensku. Počas jedného týždňa precestovali viacero miest na Slovensku a modlili sa na kľúčových miestach spojených so židovskou históriou a antisemitizmom. Modlitebný výjazd vyvrcholil 27.3. v Bratislave s modlitbami v Starom Meste a na Bratislavskom hrade. Na večernom zhromaždení modlitieb a chvál sme urobili pre našich duchovných súrodencov z Ukrajiny aj zbierku. Modlitebný výjazd bol organizovaný v spolupráci s ICEJ a mesiánskym zborom KEMO z Kyjeva.

SEMINÁR O VÝCHOVE DETÍ (MODLITEBNÉ IHRISKO) S CALLIE BOYD
2015
20.-21.3.2015 pricestovala do Bratislavy Callie Boydová (USA), autorka jedinečného programu PrayGround (Modlitebné ihrisko). Program vytvára prostredie, ktoré motivuje deti do živého vzťahu s Bohom a buduje v nich vieru, ktorá mení okolitý svet. Podstatou Modlitebného ihriska je vstupovať do detského sveta hry, a prostredníctvom toho viesť deti do modlitby. Deti sa učia počuť Boží hlas, prorokovať, modliť sa za chorých, veriť Božím sľubom, prihovárať sa za národy, zdieľať evanjelium, učia sa naspamäť Božie slovo. Callie opakovane zažila vyliatie Božieho Ducha na deti počas toho, ako sa modlili. Mohla sledovať, ako Boh pracuje skrze deti v životoch druhých. Nahrávky zo seminára nájdete v našej on-line knižnici.

KONFERENCIA O VNÚTORNOM UZDRAVENÍ
2013
18. – 21.4.2013 sa v priestoroch KC Prielom uskutočnila Konferencia o vnútornom uzdravení s Tony Kalma z Holandska na tému „Ako nájsť pravú identitu v Bohu“.

MOBILIZÁCIA PRÍHOVORCOV
2013
22.4. – 2.5.2013 prebiehala v spolupráci s Operation Capitals of Europe mobilizácia príhovorcov v hlavných mestách Európy (Bratislava – Budapešť – Viedeň). Počas jedného týždňa boli v Bratislave tri večery modlitieb a chvál, biblická škola o príhovornej modlitbe a uskutočnili sa výjazdy modlitebníkov na rôzne miesta nášho hlavného mesta, kde sa prihovárali za tieto oblasti: biznis, vláda, rodiny a deti, kultúra, súdnictvo, historicko-kultúrne míľniky a duchovné prebudenie.

LETNICE
2012
Na deň Letníc, ktorý bol zároveň vyhlásený ako svetový deň modlitieb, sa v konferenčnom centre Družba konali spoločné bohoslužby viacerých bratislavských cirkví, na ktorých slúžil pastor Roland Seow z Austrálie. Poobede sa uskutočnili modlitby na rôznych miestach mesta. Táto modlitebná iniciatíva vyvrcholila večerným modlitebným stretnutím.

SPOLOČNÉ STRETNUTIA VEDÚCICH SPOLOČENSTIEV
Každoročne sa taktiež snažíme rôznymi projektmi podporovať duchovných mesta, vytvárať pre nich príležitosti k spoločnému zdieľaniu, prejaveniu si vzájomnej podpory a načerpaniu nových duchovných inšpirácií do ich náročnej služby.

Európska konvokácia

Modlitby s mesiánskymi Židmi

Seminár s Callie Boyd

Konferencia s Tony Kalma

Spoločný pobyt pastorov