O nás

Občianske združenie Kresťania v meste:

  • je inkluzívna platforma, ktorá združuje cirkevné zbory a spoločenstvá štátom registrovaných cirkví, ako aj kresťanské mimovládne organizácie, ktoré majú sídlo na území mesta Bratislava,
  • táto platforma je založená na osobných vzťahoch predstaviteľov cirkevných spoločenstiev a organizácií, ponúka aktívne členstvo alebo len príležitostnú participáciu na jej jednotlivých projektoch.

CIELE PLATFORMY:

  • posilnenie spoločného hlasu a vplyvu kresťanov v spoločnosti,
  • spoločná služba (pomoc ľuďom bez domova),
  • spoločenstvo,
  • networking.


Ciele sú realizované prostredníctvom projektov:

VEREJNO-PROSPEŠNÉ PROJEKTY A BENEFIČNÉ KONCERTY: Veríme, že kresťania majú spoločne slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc: chorým, bezbranným, sociálne odkázaným a ľuďom na periférii spoločnosti. Preto realizujeme verejno-prospešné projekty a organizujeme benefičné koncerty na podporu týchto cieľových skupín.

POMOC ĽUĎOM V NÚDZI: Od decembra 2006 Kresťania v meste zabezpečujú celoročný projekt varenia a výdaja polievok bezdomovcom, ktorí žijú v uliciach Bratislavy. Pravidelná pomoc ľuďom bez domova sa realizuje vďaka osobnému nasadeniu a finančnej podpore takmer 150 dobrovoľníkov. Od r. 2021 pomáhame rodinám v núdzi cez výdajňu potravín a osobným poradenstvom, najčastejšie v sociálnej a finančnej oblasti.

KONFERENCIE, SEMINÁRE, SPOLOČNÉ BOHOSLUŽBY:
Organizujeme spoločné bohoslužby cirkevných zborov, konferencie, rôzne semináre, stretnutia vedúcich spoločenstiev ai. Vytvárame priestor pre posilnenie vzájomných vzťahov, kde sa obohacujeme, slúžime si a môžeme sa spoločne budovať.

KRESŤANSKÝ BIZNIS KLUB:
Veríme, že skutoční kresťania môžu priniesť zmenu. Preto pripravujeme školenia s úspešnými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu a aj napriek nepriaznivým okolnostiam byť neuveriteľne úspešnými a mimoriadne štedrými v rôznych charitatívnych projektoch.


Výročné správy:


História vzniku platformy:

Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál vytváralo v Bratislave spoločnú platformu pre spoluprácu a jednotu cirkevných kresťanských zborov a spoločenstiev. Hlavným cieľom tohto občianskeho združenia bolo chválami a uctievaním Boha, prostredníctvom pravidelne opakovaných, propagovaných a verejne prístupných modlitebných podujatí na neutrálnej pôde otvoriť dvere duchovnému zjednoteniu, modlitebnému zápasu a prebudeniu. Individuálnym posvätením osobného života všetkých zainteresovaných, v podriadenosti zjednoteným autoritám uvoľniť Božie požehnanie pre dielo duchovného zjednotenia, zápasu a prebudenia, v rozširujúcom sa počte konkrétnych zúčastnených kresťanských spoločenstiev; zároveň hľadať nové horizonty a vízie Božieho plánu pre Slovensko. Združenie (v súčasnosti pod názvom Kresťania v meste) pri napĺňaní svojho poslania chce slúžiť jednotlivým kresťanským zborom, farnostiam a spoločenstvám ako aj celej spoločnosti, v ktorej žijeme viac>>


Správna rada občianskeho združenia:

Peter Čuřík, Zdenko David, Marek Krajčí, Zuzana Černá, Gabriela Mihel (riaditeľka), Vojtech Odraška (zástupca riaditeľky)


Členské spoločenstvá:


Participujúce spoločenstvá na projektoch platformy Kresťania v meste:

Otcov dom, CASD – zbor Cablkova, CASD – zbor Ferienčíkova, ECAV – cirkevný zbor Legionárska, ECAV – cirkevný zbor Dúbravka, Cirkev bratská – zbor Cukrová, Cirkev bratská – Kaplnka, Reformovaná kresťanská cirkev – nám SNP, Kresťanský zbor – Rača, Kresťanské centrum – Oheň, Kresťanské spoločenstvo – Milosť, Spoločenstvo kresťanov – Christiana, City Light Church, Medzinárodný zbor BCC, Spoločenstvo Dobrého pastiera, BJB – zbor Podunajské Biskupice, BJB – zbor Miloslavov, AC – Senec, Armáda spásy, Študentské pastoračné centrum – Mosty, Quo Vadis, Všestranko, Miestna skupina Evanjelickej aliancie – Bratislava.


Členské organizácie:


Spolupracujeme:


Mediálni partneri: