KRESŤANIA V MESTE
Východná 7B, 831 06 Bratislava
právna forma: občianske združenie

e-mail: kancelaria(zavináč)krestaniavmeste.sk
web: www.krestaniavmeste.sk
FB: www.facebook.com/krestaniavmeste

IČO: 317 492 59, DIČ: 202 144 2918
Bankové spojenie: 266 725 0007 / 1100
IBAN: SK94 1100 0000 0026 6725 0007

VS prevádzka výdajne: 2222
VS pomoc ľuďom bez domova: 777

 

POMOC NÚDZNYM ĽUĎOM
Vojtech Odraška
koordinátor mobilného výdaja stravy a dobrovoľníkov
tel: 0948 363 520
e-mail: vojtech.odraska(zavináč)krestaniavmeste.sk

Sylvia Vaniherová
koordinátorka zbierok šatstva pre ľudí v núdzi
tel: 0905 484 675
Počas mesiaca júl a august je sklad pomoci zatvorený.

VÝDAJŇA POTRAVÍN MANNA
Vojtech Sirkovský
koordinátor výdajne
tel: 0951 524 561