Aká je vízia klubu?

Kresťanský biznis klub (KBK) vytvára platformu pre spoluprácu kresťanských podnikateľov a vzájomnú duchovnú alebo praktickú pomoc v oblasti biznisu s cieľom priniesť zmenu do oblasti podnikania v našej spoločnosti. Klub funguje od roku 2012. Jeho členovia a sympatizanti sa pravidelne stretávajú na biznis raňajkách, prednáškach a konferenciách so zaujímavými rečníkmi. Pre vzájomné sieťovanie je vytvorený kresťanský biznis portál Bizdom. Predsedníčkou klubu je Miriam Lachová, biznis lektorka a riaditeľka spoločnosti Human Dynamic Europe.

Aké sú ciele klubu?

Spoločenstvo, networking: spoločné stretnutia, budovanie vzťahov, výmena skúseností, modlitby za praktické problémy.

Vzdelávanie: semináre, školenia a konzultácie na aktuálne témy z oblasti podnikania a uplatňovania princípov Božieho kráľovstva.

Vplyv na spoločnosť: spoločné charitatívne a filantropické projekty, podpora evanjelizácií, vyjadrovanie sa k aktuálnym spoločenským témam.

Čo získate?

Aké výhody získate členstvom v Kresťanskom biznis klube a účasťou na jeho aktivitách?

 • Vzájomné spoločenstvo kresťanov v biznise
 • Budovanie vzťahov
 • Networking, nové kontakty
 • Výmena praktických skúseností
 • Pomoc pri aplikácii biblických princípov v biznise
 • Vzdelávanie, konferencie, konzultácie
 • Filantropia a verejno-prospešné projekty

Biznis raňajky

Čo sú to biznis raňajky? Kresťanský biznis klub už od septembra 2012 pravidelne raz mesačne organizuje biznis raňajky. Je to priestor pre vzájomné spoznanie sa, neformálne rozhovory, nové kontakty i profesný rast. Na týchto stretnutiach sme privítali mnohých zaujímavých rečníkov ako napr.: Hannes Liebe (senior viceprezident SAP), Slavomír Jankovič (predseda predstavenstva HB Reavis), Peter Švec (riaditeľ vonkajších vzťahov PSA Peugeot Citroën a predseda Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem v SR), Jeremy Harbinson (Harbinson Mullholand), Greg Foster (Habitat for Humanity), Marián Kolník (kouč a profesionálny lektor FranklinCovey) ai.

Aký je program? Raňajok sa zúčastňuje 30 – 60 biznismenov, podnikateľov a manažérov, pričom okrem pravidelných návštevníkov sme zakaždým medzi sebou privítali aj nových hostí. Raňajky sú otvorené pre každého, účastníci nemusia byť členmi Kresťanského biznis klubu. Počas programu prebieha krátke predstavenie účastníkov, čas pre networking, prednášky, panelové diskusie na rôzne témy, svedectvá a skúsenosti účastníkov ai.

 

Čo pripravujeme na biznis raňajkách v roku 2019?

V roku 2019 sa budú biznis raňajky konať od 8:00 h do 10:00 h v hoteli Vienna House Easy Bratislava na Galvaniho 28 v Bratislave v nasledovných termínoch:

 • 18.1.2019 / Braňo Letko: Chvály a modlitby / Svedectvo Drew Brown
 • 22.2.2019 / Ad de Bruin: Sedem vrchov / Svedectvo Helena Sochnová
 • 15.3.2019 / Danny Jones: Príbehy troch podnikateľov o starostlivosti, vytrvalosti a pokore / Hudobný hosť Miriam Kaiser / Svedectvo: Emília Plavčanová
 • 12.4.2019 / Moderovaná diskusia s podnikateľmi na tému Ako žiť hodnoty v práci, hostia v diskusii: Peter Švec, Vlado Krajčí, Zuzana Valábková
 • 17.5.2019 / Diskusia s Annou Záborskou, poslankyňou Európskeho parlamentu a príbehy z Encyklopédie spravodlivých s Dagmar Mozolovou
 • 14.6.2019 / Denisa Zlevská: Sedem pilierov dobrého manželstva
 • 20.9.2019 / Marián Kolník: Ako viesť v nepriaznivých časoch
 • 25.10.2019 / Emília a Jozef Tuchyňovci / Informácie a registrácia >>
 • 29.11.2019 / Radim Passer: Biznis a viera

Zmena programu vyhradená.

 

Termíny biznis raňajok na rok 2020:
 • 24.1.2020 / Požehnanie nového roka, duchovné slovo Vlado Žák
 • 14.2.2020 / Zoltán Mátyus / Ako lepšie porozumieť teenagerom a udržať si partnerský vzťah pri deťoch
 • 20.3.2020 / Ján Košturiak / Inovácie a podnikanie
 • 24.4.2020 / Klára Giertlová / Koučovacia kultúra a firemný život
 • 15.5.2020
 • 12.6.2020 / Marek Hyravý / Emočná zrelosť podnikateľa
 • 25.9.2020
 • 16.10.2020
 • 20.11.2020

Aktivity biznis klubu

Networking, spoločenstvo a vzájomná pomoc:

Biznis raňajky

Biznis raňajky sa konajú pravidelne každý mesiac. Na týchto stretnutiach sme privítali mnohých zaujímavých rečníkov a počuli prednášky na aktuálne biznis témy. Je to priestor pre vzájomné spoznanie sa, neformálne rozhovory, či nové kontakty. Aktuálne termíny biznis raňajok nájdete v Kalendári. V rámci programu je čas pre networking, krátke predstavenie účastníkov, prednášky, panelové diskusie na rôzne témy ai.

Verejno-prospešné projekty a filantropia:

BENEFIČNÉ KONCERTY

Pre vás a vašich biznis partnerov, klientov alebo zamestnancov organizujeme každoročne vianočný koncert. Vstupenky na koncert môžete namiesto neužitočných darčekov darovať vašim partnerom či klientom. Zároveň benefíciou z koncertu podporíte pomoc ľuďom bez domova v Bratislave. Vianočný benefičný koncert sa bude konať v utorok 10.12.2019 o 19:00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a účinkovať bude Janais.

Festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci:

MILUJEM SVOJE MESTO

Milujem svoje mesto je festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci, v rámci ktorého organizujeme v spolupráci s vybranými miestnymi úradmi dobrovoľnícke brigády na rôznych miestach Bratislavy. Do dobrovoľníckych aktivít sa môžu zapojiť firmy i jednotlivci. Ďalší ročník festivalu sa uskutoční 12. – 15. septembera 2019 v Bratislave.


Formy členstva v klube:

STANDARD:

 • ročný poplatok 300 €
 • predplatné biznis raňajok na rok, prenosný vstup na iné osoby
 • možnosť pozvať si na biznis raňajky partnera za zvýhodnenú cenu 12 €
 • prezentácia a propagácia firmy na biznis raňajkách
 • 2 vstupy grátis na vianočný koncert
 • 50% zľava z aktuálneho poplatku na biznis konferenciu KBK, v prípade, ak ju bude KVM organizovať
 • 50% zľava z ceny produktov KVM
 • ročný vstup do on-line knižnice KVM grátis (obsahuje zvukové záznamy z konferencií KVM od roku 2009)

BASIC:

 • ročný poplatok 150 €
 • predplatné biznis raňajok na jeden rok
 • prenosný vstup na iné osoby v rámci spoločnosti

PREMIUM:

 • ročný poplatok 400 €
 • zahrnuté sú všetky výhody ŠTANDARD členstva
 • participácia na smerovaní a plánovaní aktivít klubu

Ročný poplatok pre člena KBK bude fakturovaný formou daňovo odpočítateľnej položky ako ročný vstup na podujatia KBK.
Pokiaľ máte záujem o členstvo, prosíme, kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese kancelaria(zavináč)krestaniavmeste.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Viac informácií o podmienkach, výhodách a formách členstva v Kresťanskom biznis klube >>>