PODMIENKY ČLENSTVA V KRESŤANSKOM BIZNIS KLUBE

AKO VZNIKOL KRESŤANSKÝ BIZNIS KLUB?
Kresťania v biznise sú každodenne konfrontovaní s korupciou a amorálnym podnikaním. Máloktorá oblasť našej spoločnosti potrebuje tak urgentne silných, čestných a morálnych  ľudí. Veríme, že skutoční kresťania môžu priniesť zmenu, a preto platforma Kresťania v meste organizuje školenia a praktické semináre s kresťanskými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu a aj napriek nepriaznivým okolnostiam sa stali úspešnými a podporujú mnohé charitatívne projekty. Na Medzinárodnej biznis konferencii, ktorú organizovala platforma KVM v Bratislave v máji 2012 bola predstavená myšlienka vzájomnej spolupráce a podpory  kresťanských podnikateľov a manažérov na Slovensku. Táto myšlienka sa stretla s pozitívnou odozvou, a preto vznikol Kresťanský biznis klub, ktorý poskytuje priestor pre tieto spoločné aktivity.

ČO JE VÍZIOU KRESŤANSKÉHO BIZNIS KLUBU?
Víziou  KBK  je  vytvoriť  platformu  pre  spoluprácu  kresťanských  podnikateľov a poskytnúť  priestor  pre  vzájomnú  duchovnú  a  praktickú  pomoc  v  oblasti biznisu, a tak priniesť zmenu do oblasti podnikania v našej spoločnosti.

AKÉ SÚ CIELE KRESŤANSKÉHO BIZNIS KLUBU?
Spoločenstvo, networking – spoločné stretnutia, budovanie vzťahov, výmena skúseností, modlitby za praktické problémy.
Vzdelávanie – semináre, školenia a konzultácie na aktuálne témy z oblasti podnikania a uplatňovania princípov Božieho kráľovstva.
Vplyv na spoločnosť – spoločné charitatívne projekty, podpora evanjelizácií, vyjadrovanie sa k aktuálnym spoločenským témam.

Čo získate účasťou na aktivitách klubu?

VÝHODY ČLENSTVA V KLUBE:
– vzájomné spoločenstvo kresťanov v biznise
– budovanie vzťahov
– networking, nové kontakty
– výmena praktických skúseností
– pomoc pri aplikácii biblických princípov v biznise
– vzdelávanie, konferencie, konzultácie
– filantropia a verejno-prospešné projekty

Formy členstva v klube

BASIC:
– ročný poplatok 150 €
– predplatné biznis raňajok na jeden rok
– prenosný vstup na iné osoby v rámci spoločnosti v rámci spoločnosti

STANDARD:
– ročný poplatok 300 €
– predplatné biznis raňajok na rok, prenosný vstup na iné osoby
– možnosť pozvať si na biznis raňajky partnera za zvýhodnenú cenu 12 €
– prezentácia a propagácia firmy na biznis raňajkách
– 2 vstupy grátis na vianočný koncert, ak ho KVM bude organizovať.
– 50% zľava z aktuálneho poplatku na biblickú školu.
– 50% zľava z ceny produktov KVM
– ročný vstup do on-line knižnice KVM grátis (obsahuje zvukové záznamy z konferencií KVM od roku 2009)

PREMIUM:
– ročný poplatok 400 €
– zahrnuté sú všetky výhody ŠTANDARD členstva
– participácia na smerovaní a plánovaní aktivít klubu

Ročný poplatok pre člena KBK bude fakturovaný formou daňovo odpočítateľnej položky ako ročný vstup na podujatia KBK.

Členom KBK sa stávate hneď po uhradení ročného členského poplatku a vaše členstvo trvá 1 rok. V tomto roku môžete využívať všetky príslušné výhody.

Pokiaľ máte záujem o členstvo, prosíme, kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese kancelaria(zavináč)krestaniavmeste.sk, na ktorej vám radi zodpovieme vaše prípadné otázky.