Naším  cieľom  je  ponúkať  priestor  pre  stretávanie  sa  singles  ľudí  z  kresťanských  spoločenstiev,  ktorí  majú  chuť  spoznávať  ľudí,  tráviť  s  nimi  čas  a  nadväzovať  priateľstvá  bez  tlaku  na  zoznamovanie  sa.