Darujte  2 %  a  staňte  sa  súčasťou  spoločnej  služby  kresťanov  v  meste

 

Platforma Kresťania v meste podporuje spoluprácu kresťanov a spoločnými verejno-prospešnými a charitatívnymi projektmi pomáha ľuďom v núdzi. Prepája cirkevné zbory, komunity a kresťanské mimovládne organizácie, ktoré majú sídlo v Bratislave. Už vyše 18 rokov pomáhame ľuďom bez domova v našom hlavnom meste.  Počas celého roka varíme a vydávame 30 litrov výdatnej polievky. Ročne navaríme približne 3500 litrov hustej výživnej polievky a vydáme cca 10.000 porcií teplého jedla. Na 1 výdaj chodí 50 – 100 ľudí bez domova, do pomoci ktorým je zapojený cca 150-členný tím dobrovoľníkov. Ľuďom bez domova taktiež rozdávame potravinové a hygienické balíčky. Organizujeme zbierky šatstva, prikrývok, potravín, drogérie a ďalších potrebných vecí.

V roku 2021 sme otvorili výdajňu potravín, kde pomáhame rodinám v núdzi zvládnuť ich náročnú situáciu a zároveň sa im snažíme poskytovať sociálne a finančné poradenstvo, aby našli východisko zo svojej situácie.

Viac o našich aktivitách počas minulého roka sa dočítate vo výročnej správe. Staňte sa aj vy súčasťou tejto spoločnej služby kresťanov v meste darovaním vašich 1-3% z dane. Ako? Pre realizáciu pomoci núdznym a ďalšie projekty sú potrebné financie a vy môžete rozhodnúť, komu poukážete určité percento z vašich daní. Nejde o žiadnu daň naviac. Časť už vami zaplatenej dane nepôjde do štátneho rozpočtu, ale bude prevedená v prospech vami vybranej organizácie. Jednoduchý postup ako darovať daň nájdete nižšie.

Údaje o prijímateľovi dane

Názov: KRESŤANIA V MESTE, sídlo: Ambroseho 2455/6, 851 02 Bratislava
Právna forma: občianske združenie, IČO: 31749259

AKO POSTUPOVAŤ? ako poukázať daň?

Postup pre zamestnancov:

 • Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si vypočítajte:
  a) 2% z vašej zaplatenej dane,
  b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane. Do kolónky rok napíšte 2023.
 • Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2024 na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Minimálna suma poukázanej dane je 3 €.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov viac>>
 • Tlačivá pre zamestnancov:

  Potvrdenie
  Vyhlásenie

Postup pre právnické osoby:

 • Vypočítajte si:
  a) 2% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi),
  b) 1% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi).
 • V daňovom priznaní vypíšte uvedené kolónky na poukázanie 2% (1%) z dane.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Minimálna suma poukázanej dane je 8 €.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov viac>>
 • Tlačivá pre právnické osoby:
  Daňové priznanie

Postup pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

 • Vypočítajte si:
  a) 2% zo zaplatenej dane,
  b) 3% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní vypíšte uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na váš daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Minimálna suma poukázanej dane je 3 €.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov viac>>>
 • Tlačivá pre fyzické osoby:
  Daňové priznanie typ A
  Daňové priznanie typ B

Ak ste ako dobrovoľník odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín, môžete darovať 3%. O odpracovaní hodín si vypýtajte potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste pracovali. 40 hodín môžete vyskladať aj z viacerých organizácii. Ak ste ako dobrovoľník pracovali v našej platforme Kresťania v meste, kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese a potvrdenie vám radi vystavíme. Viac informácií >>

Ďalšie tlačivá a informácie ako darovať 2% nájdete na webovej stránke rozhodni.sk alebo nás kontaktujte na adrese kancelaria@krestaniavmeste.sk

Ako ešte môžete pomôcť, aby naša spoločná služba rástla?

Našu službu môžete tiež podporiť zaslaním finančného daru priamo na náš bankový účet číslo: SK94 1100 0000 0026 6725 0007, variabilný symbol pre pomoc ľuďom bez domova je 7777 a na pomoc núdznym rodinám cez výdajňu potravín použite prosím variabilny symbol 2222. V niektorých spoločnostiach je možnosť pre zamestnancov zapojiť sa do zamestnaneckých grantov. Môžete sa informovať na túto možnosť priamo u svojho zamestnávateľa. S vypracovaním grantu vám radi pomôžeme. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese kancelaria@krestaniavmeste.sk alebo cez kontaktný formulár.

Ďakujeme, že pomáhate!