TERMÍNY STRETNUTÍ PASTOROV V ROKU 2020:

· 15.1.2020, 9:00 h, BJB Viera, Trnavská cesta 67, Michal Kevický, v rámci agendy sa bude preberať príprava bohoslužieb na Veľký piatok
· 5.2.2020, 9:00 h, Otcov dom, Košická 37, vchod vedľa sklenárstva Vajner, 1. poschodie, Vlado Žák
· 11.3.2020 Slovo života, Tomášikova 30, Peter Čuřík/Martin Hunčár
· 1.4.2020 In Life, Gabi Gažová
· 6.5.2020
· 3.6.2020
· 9.9.2020
· 7.10.2020
· 4.11.2020
· 2.12.2020

Zvyčajný program stretnutia:
9:00 – 11:00 h zdieľanie, modlitby, chvály
11:00 – 12:00 h pracovný program

V rámci platformy Kresťania v meste v roku 2020 plánujeme tieto spoločné akcie:

  • 10.4.2020 Spoločné bohoslužby na Veľký piatok, Rádio 7, 10:00 – 12:00 hod.

Spoločný kalendár pripravovaných akcií:

Aby sme sa vyhli zbytočným kolíziám pri plánovaní spoločných a zborových akcií, vytvorili sme jednoduchý kalendár, v ktorom si môžete pozrieť termíny pripravovaných podujatí a zapísať dôležité spoločné a zborové akcie. Spoločný kalendár >>

SPOLOČENSTVO – SPOLOČNÁ SLUŽBA – VPLYV NA SPOLOČNOSŤ

Platforma Kresťania v meste je založená na osobných vzťahoch vedúcich cirkevných spoločenstiev, ktoré pôsobia v Bratislave. Chceme budovať vzájomné spoločenstvo, rozvíjať spoločnú praktickú službu a prinášať Božie kráľovstvo. Podporujeme jednotu a spoluprácu kresťanov a verejno-prospešnými a charitatívnymi projektmi pomáhame našej spoločnosti. Túžime, aby kresťania boli svetlom a soľou na mieste, kde ich Boh postavil, a tak priniesli Božie kráľovstvo do každej oblasti našej spoločnosti. Viac o poslaní a cieľoch >>

Aké praktické aktivity robíme?

POMOC NÚDZNYM. Od roku 2006 pomáhame ľuďom bez domova v našom hlavnom meste. Táto služba vznikla po tom, čo v uliciach Bratislavy počas veľmi chladnej zimy 2005/2006 zahynulo 19 bezdomovcov. V priebehu celého roka varíme a vydávame teplé polievky, zabezpečujeme šatstvo, prikrývky, základné hygienické potreby, pomáhame pri vybavovaní dávok a dokladov, organizujeme benefičné koncerty viac >>

SPOLOČENSTVO. Organizujeme spoločné bohoslužby cirkevných zborov na Veľký piatok, rôzne semináre, biblickú školu, stretnutia vedúcich spoločenstiev ai. Vytvárame priestor pre posilnenie vzájomných vzťahov, slúžime si navzájom a povzbudzujeme sa v raste viac>>

SPOLOČNOSŤ. Organizujeme festival dobrovoľníckej pomoci Milujem svoje mesto a realizujeme rôzne verejno-prospešné a charitatívne projekty viac >>

KRESŤANSKÝ BIZNIS KLUB. Vytvárame priestor pre networking, výmenu skúseností a pomoc pri aplikácii princípov Božieho kráľovstva v biznise. Pre podnikateľov a manažérov každý mesiac organizujeme biznis raňajky, ktoré vytvárajú priestor pre vzájomné spoznanie sa, neformálne rozhovory či nové kontakty viac >>

Ako podporujeme vedúcich spoločenstiev?

PRAVIDELNÉ MESAČNÉ STRETNUTIA. Zvyčajne prvú stredu v mesiaci pripravujeme spoločné stretnutie pastorov, kazateľov a vedúcich spoločenstiev. Stretnutí sa zúčastňuje 12 – 20 vedúcich. Program trvá od 9:00 do 12:00 hod. Prvá hodina je vyhradená pre neformálne rozhovory. Druhá hodina je určená na spoločné zdieľanie, modlitby a chvály. Poslednú hodinu preberáme pracovný program, pripravujeme spoločné akcie a podujatia. Stretnutia sa konajú v priestoroch jednotlivých zborov, ktoré sa striedajú v hosťovaní.

SPOLOČNÉ STRETNUTIA A POBYTY PRE PASTOROV S MANŽELKAMI. Raz ročne organizujeme stretnutie alebo pobyt pre pastorov s rodinami. Je to výborná príležitosť pre spoločné zdieľanie, povzbudenie, prejavenie si vzájomnej dôvery a načerpanie nových síl.