Prinášame  zmeny,  ktoré  menia  životy  ľudí  aj  naše mesto.

sme  zapojení   kresťania.  Pripoj  sa  k  nám!

Príklady niektorých z nás ako prakticky vyjadrujeme svoju vieru a lásku k Pánovi Ježišovi Kristovi.

Ježiš mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha, pretože si bol verný v nepatrnej veci, ujmi sa vlády nad desiatimi mestami!‘ (Luk 19:17)

Danka, služba vo väznici

AC, Otcov dom

Navštevujeme ženy vo väznici, hovoríme im tam evanjelium a poskytujeme osobnú službu odsúdeným ženám. Službu sme robili cez Aglow, čo je združenie kresťanských žien.

Motivuje ma Božie pozvanie “Jeho volanie za ploty”…tým ktorých často jedinou nádejou je Pán Ježiš. Táto služba mi dáva obrovskú radosť a keď vidím ako odsúdené úprimne reagujú, robia pokánie a chcú zmeniť svoj život, žiadna pretvárka, oni nikdy nechcú urobiť dojem, sú úprimné v dobrom aj v zlom…

Ovocie tejto služby môžu posúdiť iní, hlavne Pán vidí či to ženy myslia vážne a či vytrvajú vo svojom rozhodnutí nasledovať Pána a zmeniť svoj život, ja s mojimi sestrami “iba” zasievame a tešíme sa z každého premeneného života.

Slúžim tak asi raz za mesiac, takže nie je to často a ja som už dôchodkyňa.

Každý, kto počuje toto volanie slúžiť tým posledným z posledných a povie Pánovi  “áno”, získava už tu na zemi veľmi veľa vecí, ktoré nie sú merateľné a nedajú sa kúpiť za žiadne peniaze…

Janka, Výdaje jedla ľuďom bez domova

AC, Bratislava City Church

Som dobrovoľník pomoci pre núdznych ľudí. Som kresťan a môj domovský zbor je BCC. Núdznym či chudobným ľuďom slúžim od samého začiatku vzniku tejto pomoci v KVM. Vydávam teplú stravu ľuďom bez domova alebo varím pre nich hustú polievku.

Kresťania by mali prejavovať súcit ci milosrdenstvo s chudobnými, núdznymi ľuďmi. Slovo “pomoc” neznamená len dávať finančnú podporu, obdarovať ich vieme jedlom, miskou polievky, teplou dekou ci prikrývkou, venovať im svoj čas pri krátkom rozhovore a pod.

Pomáham týmto ľuďom, lebo som si uvedomila, že každý človek je iný. Sme ľudia a kráčame po ceste, ktorú nám stanovil Boh. Istým spôsobom sme všetci chudobní a hľadáme cestu k domovu. Občas vznikajú aj netradičné priateľstvá medzi núdznymi a medzi nami dobrovoľníkmi.

Všetci zápasíme s časom. V živote máme čas na všetko, na čo si ho urobíme – na pomoc, pre rodinu, pre službu, pre ľudí, pre priateľov, pre svoje záľuby…

Príslovia 19,17: Kto sa zľutuje nad biednym, požičiava Hospodinovi, ktorý mu odplatí jeho dobročinnosť.