Modlitebný dom Elaion / otvorený non-stop

Od novembra 2019 je v Bratislave otvorený modlitebný dom Elaion, v ktorom sa chceme spoločne modliť ako jeden Boží ľud, pre jedného Kráľa Ježiša Krista, na jednom mieste modlitby a uctievania, ktoré bude nástrojom premeny mesta a našej krajiny, miestom zjavenej Božej prítomnosti. Elaion znamená olej a pri príprave modlitebného domu nám Pán poukazoval práve na tento symbol. Veríme, že modlitebný dom bude miestom, kde bude tiecť Jeho olej do Jeho nádob. Olej tiež predstavuje spojenie a vedenie Duchom Svätým, Jeho občerstvenie a zmocnenie. Priestory modlitebného domu sú na Košickej 37 v Bratislave na 1. poschodí a sú k dispozícii non-stop pre modlitby jednotlivcov i skupiny. Na modlitby sa môžete zapísať cez online kalendár na webovej stránke modlitebného domu Elaion >>

Modlitby na Bratislavskom hrade / každú nedeľu

Každú nedeľu od 16:00 do 17:00 h sa spoločne modlíme na Bratislavskom hrade za aktuálne dianie na Slovensku. (V zimnom období sa modlíme v modlitebnom dome Elaion, na Košickej 37).

 • Zraz je o 16:00 h pri cisterne (studni) v areáli hradu.
 • Kde v areáli nájdete cisternu? Pozrite si cestu >>

 


Prečo sa modliť?

 • Chceme stáť na modlitbách a prihovárať sa za našu krajinu. Modlime sa, aby na Slovensku bolo vyvýšené meno Pána Ježiša Krista, aby sa stala Božia vôľa ako je v nebi, tak i na zemi.
 • Božie slovo nás vyzýva do nepretržitých modlitieb, aby sme v každom čase v Duchu Svätom prosili vo všetkých modlitbách a prosbách, vytrvalo bedlili a prihovárali sa.
 • Túžime, aby Slovensko spravovali bohabojní ľudia, cez ktorých bude vládnuť spravodlivosť a dobrota nášho Pána, pretože spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov (Pr 14:34).
 • Božou vôľou je, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby a vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu (1 Tim 2:1-4).
 • Veríme, že tento biblický verš platí aj pre náš národ: A môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím (2 Kron 7:14).
 • Pozývame vás pridať sa k spoločným modlitbám, ktoré majú moc meniť Slovensko, pretože mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého (Jk 5:16).


Za čo sa modliť?

 • Aby sa na Slovensku šírilo evanjelium a ľudia uverili v Pána Ježiša Krista.
 • Za Božiu milosť, pokoj a prebudenie mladej generácie na Slovensku.
 • Aby noví veriaci rástli vo vzťahu s Bohom, mali duchovný domov a zapájali sa do služby iným ľuďom.
 • Aby Boh poslal pracovníkov do svojej žatvy a cirkev horlila za Božie veci.
 • Aby cirkevné zbory, spoločenstvá a kresťanské organizácie boli soľou a svetlom ľuďom vo svete.
 • Za fungujúce rodiny a manželstvá, za podporu rodiny v oblasti bývania, čiastočných úväzkov, bonusov na deti, za ochranu pred protirodinnými zákonmi a ideológiou.
 • Aby politici pracovali v záujme všetkých ľudí na Slovensku a nie pre rôzne záujmové skupiny.
 • Aby bolo viac veriacich a charakterných politikov na všetkých úrovniach politiky.
 • Za odhalenie a potrestanie vinníkov vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
 • Za ochranu Slovenska pred mafiou, za odhalenie a prerušenie väzieb organizovaného zločinu na politiku, súdnictvo a biznis.
 • Za systém verejného obstarávania, ktorý neumožní korupciu, ale podporí zdravé súťažné prostredie medzi podnikateľmi.
 • Za podporu podnikateľského prostredia, odstránenie zbytočnej byrokracie, za vymožiteľnosť práva a spravodlivý daňový systém.
 • Za rozvoj všetkých regiónov na Slovensku a dobudovanie infraštruktúry.
 • Za vznik pracovných príležitostí v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou.
 • Za spravodlivé prideľovanie podpory a dotácii v poľnohospodárstve.
 • Za funkčné a efektívne zdravotníctvo, ktoré skvalitňuje a predlžuje život ľudí.
 • Za školstvo, kde sa mladá generácia učí myslieť a nie memorovať.
 • Za podporu a zvýšenie financií pre vedu, výskum a inovácie.
 • Za pravdivé a objektívne spravodajstvo a média, rozvoj kultúrneho dedičstva.
 • Za pokračovanie a posilňovanie dobrých vzťahov a priateľstva Slovenska s Izraelom.


Národný deň pôstu, modlitieb a uctievania Pána Ježiša Krista za Slovensko

Modlitebníci z rôznych spoločenstiev sa už mnoho rokov chodia modliť na Bratislavský hrad. Jednej Božej modlitebníčke dal Boh na srdce zvolať na Slovensku Deň D, t.j. Národný deň pôstu, modlitieb a uctievania Pána Ježiša Krista za Slovensko. Cieľom tohto dňa je, aby sa Slováci v jeden deň, na jeden moment spoločne zastavili, zjednotili v modlitbe a žehnaní Slovensku. Inšpirácia bola aj z dňa, ktorý ustanovil Abraham Lincoln (Day of prayer a fasting).

V rámci tohto dňa sa už po tretí rok v Hradnej kaplnke na Bratislavskom hrade konal v nedeľu 8.9.2019 o 18:00 h koncert modlitieb a chvál “Pre krásne Slovensko”. Ľudia z rôznych spoločenstiev a denominácií sa spolu zjednotili v uctievaní Pána Ježiša Krista. Chvály sme začali piesňou Náš Pán, On je kráľov Kráľ. Vysielali sme on-line stream, aby sa k nám presne v tento čas mohli pridať ľudia z rôznych miest. Vo chválach nás viedli služobníci z viacerých zborov, ktorý sa spojili špeciálne pre túto príležitosť. Počas modlitieb sme prorocky poliali zástavu Slovenskej republiky vínom ako symbol, že my Slováci, prijímame zástupnú obeť Pána Ježiša Krista na kríži a olejom ako symbol požehnania a pomazania Ducha Svätého. Potom nás zástupcovia rôznych oblastí spoločnosti viedli v modlitbách za vládu, ekonomiku, školstvo, umenie, cirkev, rodiny, staršiu i mladšiu generáciu, za mužov aj ženy ai. Deň D plánujeme uskutočniť aj budúci rok.

Foto Petra Rusnáková