Národný deň modlitieb, pôstu a uctievania 8.9.2019

Túžite vidieť prebudenie na Slovensku? Zmenené životy, čistotu srdca a svätosť na každom mieste? Božie slovo nás v 2. knihe Kronickej 7:14 vyzýva: „A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“

Spojme sa preto  v jeden deň – v pôste, modlitbe a chvále pred naším Kráľom Ježišom Kristom a vyprosme si milosť pre naše krásne Slovensko!

Kedy? V  nedeľu 8. septembra 2019
Kde? Kdekoľvek ste! Celé Slovensko!
Ako? Vy sami si môžete urobiť chvály a modlitby vo vašich domovoch, rodinách, na modlitebných skupinkách alebo vo vašich spoločenstvách.

Koncert Pre krásne Slovensko 8.9.2019

V rámci Národného dňa modlitieb, pôstu a chvál sa uskutoční koncert Pre krásne Slovensko, ktorý bude v nedeľu 8.9.2019 o 18:00  h v Hradnej kaplnke Bratislavského hradu. Vstup na koncert je voľný. V rámci limitovanej kapacity potvrďte svoju účasť e-mailom na koncert@krestaniavmeste.sk

Video – pozvanie pridať sa k modlitbám, pôstom a uctievaniu Kráľa Ježiša Krista za Slovensko >>


Modlitby na Bratislavskom hrade / každú nedeľu

Každú nedeľu od 16:00 do 17:00 h sa spoločne modlíme na Bratislavskom hrade za aktuálne dianie na Slovensku.

 • Zraz je o 16:00 h pri cisterne (studni) v areáli hradu.
 • Termíny modlitieb na hrade nasledovné mesiace: 7.7., 14.7., 21.7., 28.7.,4.8., 11.8., 18.8., 25.8., 1.9., 8.9., 15.9., 22.9., 29.9.2019.
 • Kde v areáli nájdete cisternu? Pozrite si cestu >>

Modlitebná reťaz / každý deň

K modlitbám za Slovensko sa môžete pridať aj zapojením do virtuálnej modlitebnej reťaze, ktorá prepája tých, ktorí sa chcú modliť aspoň 1 hodinu v ľubovoľný deň.

Ak máte otázky ohľadne zapojenia sa do spoločných modlitieb, napíšte nám na adresu kancelaria@krestaniavmeste.sk alebo nás kontaktujte cez kontaktný formulár.


Prečo sa modliť?

 • Chceme stáť na modlitbách a prihovárať sa za našu krajinu. Modlime sa, aby na Slovensku bolo vyvýšené meno Pána Ježiša Krista, aby sa stala Božia vôľa ako je v nebi, tak i na zemi.
 • Božie slovo nás vyzýva do nepretržitých modlitieb, aby sme v každom čase v Duchu Svätom prosili vo všetkých modlitbách a prosbách, vytrvalo bedlili a prihovárali sa.
 • Túžime, aby Slovensko spravovali bohabojní ľudia, cez ktorých bude vládnuť spravodlivosť a dobrota nášho Pána, pretože spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov (Pr 14:34).
 • Božou vôľou je, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby a vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu (1 Tim 2:1-4).
 • Veríme, že tento biblický verš platí aj pre náš národ: A môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím (2 Kron 7:14).
 • Pozývame vás pridať sa k spoločným modlitbám, ktoré majú moc meniť Slovensko, pretože mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého (Jk 5:16).

Za čo sa modliť?

 • Aby sa na Slovensku šírilo evanjelium a ľudia uverili v Pána Ježiša Krista.
 • Za Božiu milosť, pokoj a prebudenie mladej generácie na Slovensku.
 • Aby noví veriaci rástli vo vzťahu s Bohom, mali duchovný domov a zapájali sa do služby iným ľuďom.
 • Aby Boh poslal pracovníkov do svojej žatvy a cirkev horlila za Božie veci.
 • Aby cirkevné zbory, spoločenstvá a kresťanské organizácie boli soľou a svetlom ľuďom vo svete.
 • Za fungujúce rodiny a manželstvá, za podporu rodiny v oblasti bývania, čiastočných úväzkov, bonusov na deti, za ochranu pred protirodinnými zákonmi a ideológiou.
 • Aby politici pracovali v záujme všetkých ľudí na Slovensku a nie pre rôzne záujmové skupiny.
 • Aby bolo viac veriacich a charakterných politikov na všetkých úrovniach politiky.
 • Za odhalenie a potrestanie vinníkov vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
 • Za ochranu Slovenska pred mafiou, za odhalenie a prerušenie väzieb organizovaného zločinu na politiku, súdnictvo a biznis.
 • Za systém verejného obstarávania, ktorý neumožní korupciu, ale podporí zdravé súťažné prostredie medzi podnikateľmi.
 • Za podporu podnikateľského prostredia, odstránenie zbytočnej byrokracie, za vymožiteľnosť práva a spravodlivý daňový systém.
 • Za rozvoj všetkých regiónov na Slovensku a dobudovanie infraštruktúry.
 • Za vznik pracovných príležitostí v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou.
 • Za spravodlivé prideľovanie podpory a dotácii v poľnohospodárstve.
 • Za funkčné a efektívne zdravotníctvo, ktoré skvalitňuje a predlžuje život ľudí.
 • Za školstvo, kde sa mladá generácia učí myslieť a nie memorovať.
 • Za podporu a zvýšenie financií pre vedu, výskum a inovácie.
 • Za pravdivé a objektívne spravodajstvo a média, rozvoj kultúrneho dedičstva.
 • Za pokračovanie a posilňovanie dobrých vzťahov a priateľstva Slovenska s Izraelom.