Deň D 26.8.2018 / Národný deň pôstu, modlitieb a uctievania za Slovensko

Túžite vidieť prebudenie na Slovensku? Zmenené životy, čistotu srdca a svätosť na každom mieste? Božie slovo nás v 2. knihe Kronickej 7:14 vyzýva: „A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“

Spojme sa preto spolu ako nevesta Kristova v jeden deň – v pôste, modlitbe a chvále pred naším Kráľom Ježišom Kristom a vyprosme si milosť pre naše krásne Slovensko!

Kedy? 26. augusta 2018
Kde? Kdekoľvek ste! Celé Slovensko!
Ako? 26. augusta 2018 sa spolu budeme postiť a presne o 19:00 hodine spievať známu chválu NÁŠ PÁN, ON JE KRÁĽOV KRÁĽ a žehnať Slovensku. Vy sami si môžete urobiť chvály a modlitby vo vašich domovoch, rodinách či spoločenstvách!

História Dňa D: po mnohých rokoch modlitieb sme 19.12.2016 ako modlitebníci na Bratislavskom hrade spolu so zástupcami rôznych denominácii prehlásili Pána Ježiša ako Kráľa Slovenska a vyvýšili ho v spoločnej chvále a modlitbách za náš národ. 16.6.2017 sme boli opäť na Bratislavskom hrade a spolu s nami sa v tento deň v chvále, modlitbe a pôste spojilo veľké množstvo veriacich z celého Slovenska.

26.8.2018 – zapojíte sa aj vy? Veríme, že áno!


Spoločné modlitby za aktuálne dianie na Slovensku / Každú nedeľu o 16:00 h na Bratislavskom hrade

Prečo sa modliť?

 • Chceme stáť na modlitbách a prihovárať sa za našu krajinu. Modlime sa, aby na Slovensku bolo vyvýšené meno Pána Ježiša Krista, aby sa stala Božia vôľa ako je v nebi, tak i na zemi.
 • Božie slovo nás vyzýva do nepretržitých modlitieb, aby sme v každom čase v Duchu Svätom prosili vo všetkých modlitbách a prosbách, vytrvalo bedlili a prihovárali sa.
 • Túžime, aby Slovensko spravovali bohabojní ľudia, cez ktorých bude vládnuť spravodlivosť a dobrota nášho Pána, pretože spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov (Pr 14:34).
 • Božou vôľou je, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby a vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu (1 Tim 2:1-4).
 • Veríme, že tento biblický verš platí aj pre náš národ: A môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím (2 Kron 7:14).
 • Pozývame vás pridať sa k spoločným modlitbám, ktoré majú moc meniť Slovensko, pretože mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého (Jk 5:16).

Za čo sa modliť?

 • Aby sa na Slovensku šírilo evanjelium a ľudia uverili v Pána Ježiša Krista.
 • Za Božiu milosť, pokoj a prebudenie mladej generácie na Slovensku.
 • Aby noví veriaci rástli vo vzťahu s Bohom, mali duchovný domov a zapájali sa do služby iným ľuďom.
 • Aby Boh poslal pracovníkov do svojej žatvy a cirkev horlila za Božie veci.
 • Aby cirkevné zbory, spoločenstvá a kresťanské organizácie boli soľou a svetlom ľuďom vo svete.
 • Aby Boh požehnal akcie počas leta – kresťanské tábory, festivaly, konferencie atď.
 • Za fungujúce rodiny a manželstvá, za podporu rodiny v oblasti bývania, čiastočných úväzkov, bonusov na deti, za ochranu pred protirodinnými zákonmi a ideológiou.
 • Aby politici pracovali v záujme všetkých ľudí na Slovensku a nie pre rôzne záujmové skupiny.
 • Aby bolo viac veriacich a charakterných politikov na všetkých úrovniach politiky.
 • Za odhalenie a potrestanie vinníkov vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
 • Za ochranu Slovenska pred mafiou, za odhalenie a prerušenie väzieb organizovaného zločinu na politiku, súdnictvo a biznis.
 • Za systém verejného obstarávania, ktorý neumožní korupciu, ale podporí zdravé súťažné prostredie medzi podnikateľmi.
 • Za podporu podnikateľského prostredia, odstránenie zbytočnej byrokracie, za vymožiteľnosť práva a spravodlivý daňový systém.
 • Za rozvoj všetkých regiónov na Slovensku a dobudovanie infraštruktúry.
 • Za vznik pracovných príležitostí v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou.
 • Za spravodlivé prideľovanie podpory a dotácii v poľnohospodárstve.
 • Za funkčné a efektívne zdravotníctvo, ktoré skvalitňuje a predlžuje život ľudí.
 • Za školstvo, kde sa mladá generácia učí myslieť a nie memorovať.
 • Za podporu a zvýšenie financií pre vedu, výskum a inovácie.
 • Za pravdivé a objektívne spravodajstvo a média, rozvoj kultúrneho dedičstva.
 • Za pokračovanie a posilňovanie dobrých vzťahov a priateľstva Slovenska s Izraelom.

Ako sa zapojiť?

1. Každú nedeľu od 16:00 do 17:00 h sa spoločne modlíme na Bratislavskom hrade.

 • Zraz je o 16:00 h pri cisterne (studni) v areáli hradu.
 • Modlitby vedie poverený koordinátor.
 • Termíny modlitieb na hrade počas júla a augusta: 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8., 19.8., 26.8.2018.

2. K modlitbám sa môžete pridať aj zapojením do virtuálnej modlitebnej reťaze, ktorá prepája tých, ktorí sa chcú modliť aspoň 1 hodinu v ľubovoľný deň.

 • Do modlitebnej reťaze sa pridáte tak, že zapíšete svoje meno a priezvisko do tabuľky modlitebnej reťaze vo vami vybraný deň, kedy sa budete modliť.
 • Nezáleží, v ktorú hodinu počas dňa sa budete modliť. Jediná podmienka však je, aby ste sa modlili aspoň 1 hodinu v daný deň.
 • Túto modlitebnú reťaz sme vytvorili, aby sme sa spoločne zjednotili na modlitbách, aj keď sa fyzicky nestretneme.
 • Aktuálne je možné zapísať sa do modlitebnej reťaze počas júla a augusta 2018.
 • >> Kliknutím na tento link sa zobrazí tabuľka s modlitebnou reťazou, do ktorej sa môžete zapísať. <<<

Ak máte otázky ohľadne zapojenia sa do spoločných modlitieb, napíšte nám na adresu kancelaria@krestaniavmeste.sk alebo nás kontaktujte cez kontaktný formulár 🙂