Modlitby na Bratislavskom hrade / každú nedeľu

Každú nedeľu od 16:00 do 17:00 h sa spoločne modlíme na Bratislavskom hrade za aktuálne dianie na Slovensku.

 • Zraz je o 16:00 h pri cisterne (studni) v areáli hradu.
 • Modlitby vedie poverený koordinátor.
 • Termíny modlitieb na hrade nasledovné mesiace: 5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 2.6., 9.6., 16.6, 23.6., 30.6.2019.
 • Kde v areáli nájdete cisternu? Pozrite si cestu >>

Modlitebná reťaz / každý deň

K modlitbám za Slovensko sa môžete pridať aj zapojením do virtuálnej modlitebnej reťaze, ktorá prepája tých, ktorí sa chcú modliť aspoň 1 hodinu v ľubovoľný deň.

Ak máte otázky ohľadne zapojenia sa do spoločných modlitieb, napíšte nám na adresu kancelaria@krestaniavmeste.sk alebo nás kontaktujte cez kontaktný formulár 🙂


Prečo sa modliť?

 • Chceme stáť na modlitbách a prihovárať sa za našu krajinu. Modlime sa, aby na Slovensku bolo vyvýšené meno Pána Ježiša Krista, aby sa stala Božia vôľa ako je v nebi, tak i na zemi.
 • Božie slovo nás vyzýva do nepretržitých modlitieb, aby sme v každom čase v Duchu Svätom prosili vo všetkých modlitbách a prosbách, vytrvalo bedlili a prihovárali sa.
 • Túžime, aby Slovensko spravovali bohabojní ľudia, cez ktorých bude vládnuť spravodlivosť a dobrota nášho Pána, pretože spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov (Pr 14:34).
 • Božou vôľou je, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby a vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu (1 Tim 2:1-4).
 • Veríme, že tento biblický verš platí aj pre náš národ: A môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím (2 Kron 7:14).
 • Pozývame vás pridať sa k spoločným modlitbám, ktoré majú moc meniť Slovensko, pretože mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého (Jk 5:16).

Za čo sa modliť?

 • Aby sa na Slovensku šírilo evanjelium a ľudia uverili v Pána Ježiša Krista.
 • Za Božiu milosť, pokoj a prebudenie mladej generácie na Slovensku.
 • Aby noví veriaci rástli vo vzťahu s Bohom, mali duchovný domov a zapájali sa do služby iným ľuďom.
 • Aby Boh poslal pracovníkov do svojej žatvy a cirkev horlila za Božie veci.
 • Aby cirkevné zbory, spoločenstvá a kresťanské organizácie boli soľou a svetlom ľuďom vo svete.
 • Za fungujúce rodiny a manželstvá, za podporu rodiny v oblasti bývania, čiastočných úväzkov, bonusov na deti, za ochranu pred protirodinnými zákonmi a ideológiou.
 • Aby politici pracovali v záujme všetkých ľudí na Slovensku a nie pre rôzne záujmové skupiny.
 • Aby bolo viac veriacich a charakterných politikov na všetkých úrovniach politiky.
 • Za odhalenie a potrestanie vinníkov vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
 • Za ochranu Slovenska pred mafiou, za odhalenie a prerušenie väzieb organizovaného zločinu na politiku, súdnictvo a biznis.
 • Za systém verejného obstarávania, ktorý neumožní korupciu, ale podporí zdravé súťažné prostredie medzi podnikateľmi.
 • Za podporu podnikateľského prostredia, odstránenie zbytočnej byrokracie, za vymožiteľnosť práva a spravodlivý daňový systém.
 • Za rozvoj všetkých regiónov na Slovensku a dobudovanie infraštruktúry.
 • Za vznik pracovných príležitostí v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou.
 • Za spravodlivé prideľovanie podpory a dotácii v poľnohospodárstve.
 • Za funkčné a efektívne zdravotníctvo, ktoré skvalitňuje a predlžuje život ľudí.
 • Za školstvo, kde sa mladá generácia učí myslieť a nie memorovať.
 • Za podporu a zvýšenie financií pre vedu, výskum a inovácie.
 • Za pravdivé a objektívne spravodajstvo a média, rozvoj kultúrneho dedičstva.
 • Za pokračovanie a posilňovanie dobrých vzťahov a priateľstva Slovenska s Izraelom.