Vyjadrenie platformy Kresťania v meste v súvislosti s mediálnym tlakom na osobu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího