Verejno-prospešné projekty

Platforma Kresťania v meste sa angažuje v rôznych verejno-prospešných a charitatívnych projektoch, na ktorých spolupracuje  s orgánmi miestnej samosprávy, sponzorskými inštitúciami alebo s organizáciami tretieho sektora. Doteraz takto podporila napr.: Nadáciu Detského kardiocentra v SR, Japonský Červený kríž, Detský domov Istebné, Centrum sociálnych služieb Náruč záchrany, OZ Národný týždeň manželstva, OZ Proti prúdu, Depaul Slovensko, OZ Vagus, Domov pre preživších holokaust v Haife, Nadáciu Dobrá budúcnosť a nádej, Evanjelickú diakoniu ECAV, OZ Malíček, OZ Aglow, Stredisko kresťanskej pomoci, VIVA network a iné organizácie.

Milujem svoje mesto: festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci

16. – 18. septembra 2016 sa v Bratislave konal III. ročník festivalu Milujem svoje mesto. Zapojilo sa do neho cca 200 dobrovoľníkov, ktorí v spolupráci s viacerými mestskými časťami vo vytipovaných oblastiach odpracovali viac ako 1300 hodín. Pomáhalo sa domovom sociálnych služieb, domovom seniorov, denným centrám a sociálnym ubytovniam. Dobrovoľníci čistili a kosili verejné priestranstvá, detské ihriská, parky, natierali zábradlia, lavičky či ploty. Súčasťou festivalu bol aj muzikál Doba ľadová (v mojom srdci). Počas festivalu sa taktiež Deň rodiny v Medickej záhrade, kde bol pripravený bohatý kultúrny a duchovný program pre rodiny s deťmi. Program festivalu vyvrcholil kresťanskou konferenciou Slobodní so Sergiom a Kathleen Scataglini. Súčasťou programu bola aj špeciálna konferencia pre deti s názvom Deti v meste. Celé podujatie má už tradíciu a dobré meno medzi dobrovoľníkmi, ako aj medzi mestskými časťami. Bratislava sa vďaka pomoci dobrovoľníkov stala miestom lásky, priateľstva a vzájomnej pomoci.

V karloveskom kultúrnom centre na Molecovej ulici, bolo veľmi živo. Rukávy si vyhrnulo a do práce sa pustilo takmer 30 ľudí. Do pomoci sa zapojili najmä skauti, ktorí na svoje stretnutia využívajú priestory centra. Keďže ich mottom je pomáhať, využili túto príležitosť prácou sa poďakovať mestskému úradu za možnosť stretávať sa v ich priestoroch. Z drevených paliet pripravovali pekné posedenie. „Na túto akciu sme boli pozvaní ako skautský zbor Bizón víťazi Bratislava. Ja osobne som tu kvôli prejaveniu vďačnosti, že tu môžeme byť“, poznamenal skaut Matej (18 rokov). Skautský oddielový vedúci ešte dodal: „Našich chlapcov vychovávame a učíme činnosťou. Toto je dobrý spôsob ako tráviť voľný čas, stretávame sa raz až dvakrát do týždňa.“ Do brigády sa zapojila aj skautka Natália, ktorú neodradilo ani to, že má zranenú nohu – pretrhnutý meniskus a väzivá. Spýtali sme sa jej, čo ju motivovalo prísť: „Skauting. Je to náplňou skautingu pomáhať a slúžiť.“

Ďaľším miestom, kde dobrovoľníci pracovali, bolo Denné centrum na Tilgnerovej ulici. Funguje tu komunitné centrum, ktoré má 120 členov a spevácky zbor „Senioranka“. Prišli pomôcť nielen starší, ktorí tento priestor využívajú na stretávanie sa, ale aj mladé dievčatá, ktoré sa o tomto festival dozvedeli na podpornom modlitbovom stretnutí, ktoré predchádzalo výnimočný víkend. Amália, Tatiana, Majka a Magdaléna pomáhali upratovať vyššie položené plochy. Andrea, ktorá prišla pomôcť až z Vrakune, tepovala stoličky v centre. Ako nám prezradila sociálna pracovníčka MÚ Karlova Ves –Hanka Štetinová, táto akcia im veľmi pomohla zlepšiť občas napäté vzájomné vzťahy so seniormi. Boli veľmi milo prekvapení ochotou mladých prísť vo svojom voľnom čase a pomôcť. Len tak, z lásky.

Na Dlhých Dieloch na Pribišovej ulici č. 8, kde sídli Denné centrum, bolo už od rána rušno. Priestory DC slúžia seniorom, majú tu svoj klub Lipka, ale aj mladým, ktorých klub sa volá FYIO. Dobrovoľníci sa s chuťou pustili do upratovania interiéru centra, ale aj skrášľovania jeho exteriéru. Šmirgľovali a natierali mreže na oknách, čistili vstup do centra a jeho priľahlé plochy. Pracovať sme tu našli aj poslanca NR SR Eda Hegera, ktorému pomáhala aj deväťročná dcérka Ema. Ruku k dielu priložil aj zakladateľ platformy Kresťania v meste Marek Krajčí, ktorý je tiež poslancom NR SR. Za mestskú časť Karlova Ves prišla aktívne pomôcť aj Dominika Ďatelinková, ktorá je koordinátorkou troch denných centier v tejto časti Bratislavy. Vládla tu dobrá nálada a atmosféra.


Benefičné koncerty a ďalšie projekty

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT NA PODPORU ĽUDÍ V NÚDZI / 2016
Pomoc ľuďom bez domova si každoročne pripomíname Vianočným benefičným koncertom, ktorý bol pre nás  v roku 2016 výnimočnou udalosťou, nakoľko sme oslávili 10 rokov našej služby. Koncert sa uskutočnil 21.12.2016 v Zrkadlovej sieni a vystúpila na ňom Miriam Kaiser v doprovode Komorného orchestra ZOE. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou pod záštitou primátora Iva Nesrovnala a výťažok vo výške 2144 € bol venovaný na pomoc núdznym.

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT NA PODPORU ĽUDÍ V NÚDZI / 2015
23. decembra 2015 sme v spolupráci s Nadáciou Integra usporiadali v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava Vianočný benefičný koncert na podporu ľudí v núdzi. Záštitu nad koncertom prevzal primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. Na koncerte účinkovala vokálna skupina Fragile. Výťažok z benefície vo výške 4196 € bol venovaný na pomoc ľuďom bez domova v Bratislave a v sýrskych utečeneckých táboroch.

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT NA PODPORU ĽUDÍ V NÚDZI / 2014
V decembri 2014 sme v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca usporiadali Vianočný benefičný koncert na pomoc ľuďom bez domova. Výťažok z koncertu bol 986 EUR. Na koncerte vystúpili skvelí hudobníci z Komorného orchestra ZOE pod vedením Ewalda Danela. Bol to nádherný umelecký zážitok. Ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislave a primátorovi Ivovi Nesrovnalovi za partnerstvo a spoluprácu pri službe núdznym v našom meste.

KONCERT NADÁCIE DETSKÉHO KARDIOCENTRA V SR
Už od roku 2010 sa platforma Kresťania v meste podieľa ako partner na Ďakovných koncertoch Nadácie Detského kardiocentra SR. Záštitu nad týmito podujatiami pravidelne preberá patrónka Detského kardiocentra, prof. Iveta Radičová. V roku 2016 sa koncert konal v Stĺpovej sieni v Redute a šansóny Hany Hegerovej interpretovali K. Hasprová, A. Zimányiová, J. Hubinská, E. Pavlíková a J. Lieskovská. Slávnostný príhovor s duchovným zamyslením mal ev. farár Ján Hroboň.

ŽALMY KRÁĽA DÁVIDA
V letnej čitárni U červeného raka pod Michalskou bránou od roku 2009 zvyčajne počas leta organizujeme koncerty kresťanských interpretov s čítaním biblických textov. V uplynulom ročníku hudobno-literárnych popoludní vystúpila slovenská huslistka, skladateľka a speváčka Miriam Kaiser so svojou skupinou. Jednotlivé piesne sa striedali s recitáciou žalmov kráľa Dávida. Biblické žalmy patria medzi najstaršie literárne útvary a myšlienky kráľa Dávida a sú posolstvom aj pre dnešného človeka.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA
Národný týždeň manželstva je iniciatíva na podporu manželstva. Manželským párom ponúka tipy ako investovať do svojho vzťahu, motivuje rôzne organizácie, aby usporiadali podujatia a aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva a motivuje verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti podporiť hodnoty manželstva. Téma Národného týždňa manželstva 13. – 19. februára 2017 bola “Manželstvo – spolu na ceste” viac>>


PLATFORMA KVM ORGANIZOVALA ALEBO BOLA PARTNEROM NASLEDOVNÝCH AKCIÍ:

VÝZVA ZA ZRUŠENIE HAZARDU V BRATISLAVE
V rámci platformy Kresťania v meste sa cítime byť zaviazaní aktívne vstupovať do verejného života v Bratislave. Naša platforma združuje cirkevné spoločenstvá v Bratislave, ktoré sa spájajú za účelom verejno-prospešných aktivít, medzi ktorými dominuje práca s ľuďmi bez domova. Je všeobecne známe, že gamblerstvo je patologický jav, ktorý má vážne sociálne dôsledky, medzi ktoré patrí aj riziko bezdomovectva. Veľa našich klientov sa dostalo na ulicu práve vďaka závislosti na hazarde. Z tohto dôvodu sme podporili návrh verejne záväzného nariadenia za zrušenie hazardu v podobe, ktorá zakazuje hazard nielen v bytových domoch, ale aj v typoch budov ako budovy pre obchod a služby, v hoteloch a moteloch a v budovách pre kultúru a verejnú zábavu.  Kompletné znenie listu z 31.1.2017 primátorovi Hlavného mesta SR Bratislavy nájdete tu >>  30.3.2017 bolo schválené všeobecné záväzné nariadenie, ktoré ruší hazard v Bratislave.

KONCERT PRE BRATISLAVU
Dňa 20. júna 2014 sa v Katedrále Sv. Martina konal Koncert pre Bratislavu pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika organizovaný v rámci otváracieho týždňa Kultúrneho leta a Hradných slávností. Na koncerte učinkovali: Komorný orchester ZOE a hostia, bratislavské cirkevné a sekulárne spevácke zbory, Detský komorný orchester Strieborné struny. Dirigoval Ewald Danel, umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala.

KONCERT SAMA ROTMANA
Koncert klavírneho virtuóza Sama Rotmana (USA) sa konal 10. apríla 2014 v žltom kostolíku na Palisádach.

THE DARK TRIP – CESTA Z TEMNOTY
V septembri 2014 sme odštartovali pilotný projekt o.z. Metamorfozis „The Dark trip – Cesta z temnoty”, kedy sme pod záštitou viceprimátorky mesta Petry Nagyovej-Džerengovej, s podporou BSK a BKIS v divadle P. O. Hviezdoslava sprostredkovali riaditeľom základných a stredných škôl a následne žiakom a študentom divadelnú hru Martina Žáka o devastačnom účinku drog na život človeka.

POLITIKA AKO POSLANIE
Vo volebnom roku 2014 sme sa ako platforma podieľali na organizácii večere duchovných predstaviteľov KVM s niektorými poslancami NR SR a ako partneri sme mohli 24. – 25. októbra 2014 spoločne s europoslancom Branislavom Škripekom a European Christian Political Movement zorganizovať konferenciu Politika ako poslanie, na ktorej sa zúčastnilo aj viacero komunálnych a parlamentných politikov. Obidve akcie mali za úlohu sprostredkovať kresťanom reálne možnosti formovania spoločnosti cez politiku.

VEČER JAZZU
Chceme priniesť evanjelium rôznym skupinám ľudí. 19. marca 2012 sa preto konal Večer Jazzu. Na koncerte, ktorý bol popretkávaný historickými informáciami o duchovných koreňoch jazzovej hudby, vystúpili Dr. Wiliam Edgar, Randy Pendletons a Ruth Naomi Floyd z USA.

KONCERT RADOSTI
Podporili sme Koncert radosti, ktorý sa konal 8. apríla 2012 a na ktorom vystúpili The Hope Gospel Singers and Band pod vedením dirigentky Ivety Viskupovej. Výťažok z dobrovoľného vstupného bol venovaný na podporu práce s ľuďmi bez domova.

OTVORENÝ LIST PRIMÁTOROVI BRATISLAVY
Zástupcovia platformy Kresťania v meste zaslali dňa 22. mája 2012 otvorený list primátorovi hlavného mesta Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi, v ktorom vyjadrili svoje výhrady k jeho podpore Dúhového PRIDE pochodu.

VEČER MODLITIEB A CHVÁL
10. novembra 2012 sa konal Večer modlitieb a chvál. Týmto večerom sme prejavili náš súcit a uznanie tým rodinám, ktorým sa predčasne narodili deti a už od ich narodenia sa museli obávať o ich život a zdravie. Každé desiate dieťa na Slovensku sa totiž narodí predčasne. Podujatie bolo organizované v spolupráci s občianskym združením Malíček, ktoré podporuje rodiny s predčasne narodenými deťmi. Na večeri bola urobená aj dobrovoľná zbierka.

VIANOČNÝ KONCERT
Participovali sme aj na Vianočnom koncerte The Hope Gospel Singers and Band s Janou Daňovou, ktorý sa uskutočnil 4. decembra 2012 v Istropolise. Koncert bol skvelou príležitosťou pozvať svojich priateľov a hovoriť s nimi o skutočnom význame Vianoc.

KONCERT PRE JAPONSKO
1. apríla 2011 sme pod záštitou predsedníčky vlády SR, pani Ivety Radičovej usporiadali vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej, za účasti veľvyslanca Japonska,ďalších veľvyslancov a významných hostí, Koncert pre Japonsko. Na koncerte vystúpili: Oskar Rózsa, Eugen Vizváry, Anita Soul, Martin Valihora, Mária Čírová, The Hope Gospel Singers pod taktovkou Ivety Viskupovej a Kresťanský komorný orchester ZOE s hosťujúcim husľovým virtuózom Robertom Marečkom. Výťažok zo zbierky v hodnote 4.706,93 EUR sme poslali Japonskému Červenému krížu na obnovu a záchranné operácie v postihnutých oblastiach Japonska.

BENEFIČNÉ KONCERTY: NÁRUČ, ISTEBNÉ
V máji Kresťanský komorný orchester ZOE odohral koncert pre Centrum sociálnych služieb Náruč záchrany a v júli sme ako partneri v spolupráci so Slovak art agency podporili dvoma benefičnými koncertmi detský domov Istebné.

BENEFIČNÝ KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI PAMÄTNÉHO DŇA HOLOKAUSTU
4.  septembra 2011 sme v Dvorane VŠMÚ pod záštitou 1. podpredsedu vlády SR Jána Figeľa usporiadali Benefičný koncert pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu. Výťažok z dobrovoľného vstupného sme prostredníctvom slovenskej pobočky ICEJ (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem) poslali na projekt dobudovania domova v Haife pre sociálne odkázaných Židov, ktorí prežili holokaust. Na koncerte vystúpil Kresťanský komorný orchester ZOE pod vedením Maroša Potokára a sólisti: Karolína Hurayová, Ewald Danel a Michaela Wdówková.

BENEFIČNÝ KONCERT PRE EVANJELICKÚ DIAKONIU
28. októbra 2011 sme ako partneri podporili aj benefičný koncert pre Evanjelickú diakoniu pri príležitosti 20. výročia jej založenia.

KONCERT SLOVENSKO-KÓREJSKEJ HARMÓNIE
4. decembra 2011 sme v spolupráci so SND a firmou Samsung zorganizovali koncert Slovensko-kórejskej harmónie, na ktorom bola odovzdaná finančná pomoc pre zdravotne postihnuté deti a domov sociálnych služieb v Rohove.

Koncert pre Bratislavu

The Dark Trip – Cesta z temnoty

Politika ako poslanie

Večer Jazzu

Koncert Radosti

Koncert pre Japonsko

Koncert Slovensko-kórejskej harmónie