Verejno-prospešné projekty

Platforma Kresťania v meste sa angažuje v rôznych verejno-prospešných a charitatívnych projektoch, na ktorých spolupracuje  s orgánmi miestnej samosprávy, sponzorskými inštitúciami alebo s organizáciami tretieho sektora. Doteraz takto podporila napr.: Nadáciu Detského kardiocentra v SR, Japonský Červený kríž, Detský domov Istebné, Centrum sociálnych služieb Náruč záchrany, OZ Národný týždeň manželstva, OZ Proti prúdu, Depaul Slovensko, OZ Vagus, Domov pre preživších holokaust v Haife, Nadáciu Dobrá budúcnosť a nádej, Evanjelickú diakoniu ECAV, OZ Malíček, OZ Aglow, Stredisko kresťanskej pomoci, VIVA network a iné organizácie.

Milujem svoje mesto: festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci

MILUJEM SVOJE MESTO je festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci.  Ide o jednu z najväčších dobrovoľníckych akcií v Bratislave, ktorú organizuje platforma Kresťania v meste v spolupráci s viacerými mestskými časťami. Čo je cieľom festivalu? Chceme spoločne urobiť niečo dobré. Len tak, z lásky. O láske sa veľa hovorí, my ju chceme prakticky prejaviť, pomôcť tým, ktorí to potrebujú či urobiť niekomu radosť. A taktiež v našom meste je stále čo zlepšovať a skrášľovať.

IV. ročník festivalu MILUJEM SVOJE MESTO sa konal v dňoch 1. – 7. októbra 2017. Na rôznych miestach Bratislavy prebiehali dobrovoľnícke brigády a zároveň bol pripravený sprievodný program. Počas existencie festivalu sa do neho zapojili už stovky dobrovoľníkov, ktorí odpracovali tisícky hodín. V spolupráci s viacerými mestskými časťami sme revitalizovali parky, natierali lavičky a zábradlia, čistili ulice, námestia i lesíky, vykonávali rôzne upratovacie a čistiace práce, pomáhali v detských domovoch, na školách a v domovoch seniorov. Do festivalu sa zapájajú jednotlivci, kresťanské komunity, občianske združenia aj firmy.

Festival sa začal otváracím koncertom zahraničnej hudobnej skupiny VINESONG, ktorý sa konal podvečer v nedeľu 1. októbra 2017 v centre Bratislavy na Hviezdoslavovom námestí. Počas nasledujúceho týždňa a najmä v sobotu 7. októbra sa konalo viacero dobrovoľníckych brigád. V areáli Strediska sociálnych služieb na Mlynarovičovej ulici v Petržalke pomáhalo sedem dobrovoľníkov. Do pomoci sa zapojili mladší, aj ľudia v zrelšom veku. Hrabali lístie a natierali záhradný domček. Pani Táňa sa o festivale dozvedela len krátko pred jeho začiatkom od miestnej poslankyne, ale hneď ju to chytilo: „Napriek tomu, že žijeme takým ubehaným, skratkovitým životom, je dôležité obetovať kúsok svojho času na niečo dobré – v tomto prípade pomôcť starším ľuďom. Je to aj dobrá príležitosť venovať sa telesnej aktivite na čerstvom vzduchu a zároveň robiť niečo zmysluplné. Budem odchádzať s dobrým pocitom pri srdci.“ Študentka Zuzka (23) hrabala lístie v areáli a takto sa o festivale dozvedela: „O akcii mi povedal priateľ, páčila sa mi myšlienka ísť pomáhať. Nejde o náročnú prácu, aj takto sa dá oddychovať. A je tu super, sme tu spolu, je tu dobrá atmosféra.

Brigádovalo sa aj v Ružinove, v parku na Rezedovej ulici. Mládežníci čistili park od odpadkov, zametali chodníky, odstraňovali burinu a hrabali lístie. V Dúbravke v Domove jesene života na Hanulovej ulici sa do čistenia areálu zapojilo asi 25 dobrovoľníkov. Vyzbierali veľa vriec odpadu a lístia. Pracovalo sa aj v Karlovej Vsi na viacerých miestach. V Dennom centre na Lackovej ulici sa do pomoci zapojila partia mladých ľudí. Niektorí dokonca z Budapešti, ktorí študujú Bible College a prišli na víkend, aby spoznali komunitu v Bratislave. Viktoria (24) a Hailye (20) umývali okná. „Je to dobrá príležitosť pomôcť druhým. Mladí by mali slúžiť svojimi talentami Bohu. Nikdy neviete, aké dvere sa vám otvoria, kde vás Boh chce mať.“ V Parku SNP v Líščom údolí sa napriek občasnému dažďu podarilo zrevitalizovať exteriérové hracie a športové prvky. V miestnej knižnici na Jurigovom námestí skupina dobrovoľníkov umyla okná. V Mlynskej doline sa na Vysokoškolských internátoch mladí ľudia zveľaďovali areál internátov, ďalší dobrovoľníci vypratávali sklad na základnej škole na Tbiliskej ulici v Rači, ďalšie skupiny čistili lesík pri Veľkom Draždiaku, natierali lavičky v detských jasliach na Čajkovského a pracovníčky z jednej spoločnosti natierali na základnej škole na Jelenej ulici lavičky a deťom nakreslili na plot pekné obrázky. Festival bol ukončený v nedeľu 7. októbra muzikálom Doba ľadová (v mojom srdci), na ktorom účinkovala tanečno-dramatická skupina Potichu. Sme radi, že dobré myšlienky sa šíria ďalej. Festival MILUJEM SVOJE MESTO sa konal už aj v Prešove a Nitre.


Benefičné koncerty a ďalšie projekty

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT NA PODPORU ĽUDÍ V NÚDZI / 2017
V decembri 2017 sme v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca usporiadali Vianočný benefičný koncert na pomoc ľuďom bez domova. Výťažok z koncertu bol 1440 EUR. Na koncerte vystúpila skvelá jazzová speváčka Ester Wiesnerová & Band v doprovode sláčikového kvarteta ZOE. Bol to nádherný umelecký zážitok. Ďakujeme Hlavnému mestu SR Bratislave a primátorovi Ivovi Nesrovnalovi za partnerstvo a spoluprácu pri službe núdznym v našom meste.

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT NA PODPORU ĽUDÍ V NÚDZI / 2016
Pomoc ľuďom bez domova si každoročne pripomíname Vianočným benefičným koncertom, ktorý bol pre nás  v roku 2016 výnimočnou udalosťou, nakoľko sme oslávili 10 rokov našej služby. Koncert sa uskutočnil 21.12.2016 v Zrkadlovej sieni a vystúpila na ňom Miriam Kaiser v doprovode Komorného orchestra ZOE. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou pod záštitou primátora Iva Nesrovnala a výťažok 2144 € bol venovaný na pomoc núdznym.

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT NA PODPORU ĽUDÍ V NÚDZI / 2015
23. decembra 2015 sme v spolupráci s Nadáciou Integra usporiadali v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava Vianočný benefičný koncert na podporu ľudí v núdzi. Záštitu nad koncertom prevzal primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. Na koncerte účinkovala vokálna skupina Fragile. Výťažok z benefície vo výške 4196 € bol venovaný na pomoc ľuďom bez domova v Bratislave a v sýrskych utečeneckých táboroch.

KONCERT NADÁCIE DETSKÉHO KARDIOCENTRA V SR
Platforma Kresťania v meste sa od roku 2010 podieľa ako partner na Ďakovných koncertoch Nadácie Detského kardiocentra SR. Cieľom nadácie je podporovať aktivity na zlepšenie komplexnej starostlivosti o deti so srdcovými chybami. Záštitu nad týmito podujatiami pravidelne preberá patrónka Detského kardiocentra, prof. Iveta Radičová. V roku 2017 sa koncert konal v Stĺpovej sieni v Redute a účinkovala na ňom Helena Vondráčková.

ŽALMY KRÁĽA DÁVIDA
V letnej čitárni U červeného raka pod Michalskou bránou od roku 2009 zvyčajne počas leta organizujeme koncerty kresťanských interpretov s čítaním biblických textov. V uplynulom ročníku hudobno-literárnych popoludní vystúpila slovenská huslistka, skladateľka a speváčka Miriam Kaiser & Band. Jednotlivé piesne sa striedali s recitáciou žalmov kráľa Dávida. Biblické žalmy patria medzi najstaršie literárne útvary a myšlienky kráľa Dávida a sú posolstvom aj pre dnešného človeka.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA
Národný týždeň manželstva je iniciatíva na podporu manželstva. Manželským párom ponúka tipy ako investovať do svojho vzťahu, motivuje rôzne organizácie, aby usporiadali podujatia a aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva a motivuje verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti podporiť hodnoty manželstva. Téma Národného týždňa manželstva, ktorý sa konal 12. – 18. 2. 2018, bola “Manželstvo – umenie lásky” viac>>


PLATFORMA KVM ORGANIZOVALA ALEBO BOLA PARTNEROM NASLEDOVNÝCH AKCIÍ:

VÝZVA ZA ZRUŠENIE HAZARDU V BRATISLAVE
V rámci platformy Kresťania v meste sa cítime byť zaviazaní aktívne vstupovať do verejného života v Bratislave. Naša platforma združuje cirkevné spoločenstvá v Bratislave, ktoré sa spájajú za účelom verejno-prospešných aktivít, medzi ktorými dominuje práca s ľuďmi bez domova. Je všeobecne známe, že gamblerstvo je patologický jav, ktorý má vážne sociálne dôsledky, medzi ktoré patrí aj riziko bezdomovectva. Veľa našich klientov sa dostalo na ulicu práve vďaka závislosti na hazarde. Z tohto dôvodu sme podporili návrh verejne záväzného nariadenia za zrušenie hazardu v podobe, ktorá zakazuje hazard nielen v bytových domoch, ale aj v typoch budov ako budovy pre obchod a služby, v hoteloch a moteloch a v budovách pre kultúru a verejnú zábavu.  Kompletné znenie listu z 31.1.2017 primátorovi Hlavného mesta SR Bratislavy nájdete tu >>  30.3.2017 bolo schválené všeobecné záväzné nariadenie, ktoré ruší hazard v Bratislave.

KONCERT PRE BRATISLAVU
Dňa 20. júna 2014 sa v Katedrále Sv. Martina konal Koncert pre Bratislavu pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika organizovaný v rámci otváracieho týždňa Kultúrneho leta a Hradných slávností. Na koncerte učinkovali: Komorný orchester ZOE a hostia, bratislavské cirkevné a sekulárne spevácke zbory, Detský komorný orchester Strieborné struny. Dirigoval Ewald Danel, umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala.

KONCERT SAMA ROTMANA
Koncert klavírneho virtuóza Sama Rotmana (USA) sa konal 10. apríla 2014 v žltom kostolíku na Palisádach.

THE DARK TRIP – CESTA Z TEMNOTY
V septembri 2014 sme odštartovali pilotný projekt o.z. Metamorfozis „The Dark trip – Cesta z temnoty”, kedy sme pod záštitou viceprimátorky mesta Petry Nagyovej-Džerengovej, s podporou BSK a BKIS v divadle P. O. Hviezdoslava sprostredkovali riaditeľom základných a stredných škôl a následne žiakom a študentom divadelnú hru Martina Žáka o devastačnom účinku drog na život človeka.

POLITIKA AKO POSLANIE
Vo volebnom roku 2014 sme sa ako platforma podieľali na organizácii večere duchovných predstaviteľov KVM s niektorými poslancami NR SR a ako partneri sme mohli 24. – 25. októbra 2014 spoločne s europoslancom Branislavom Škripekom a European Christian Political Movement zorganizovať konferenciu Politika ako poslanie, na ktorej sa zúčastnilo aj viacero komunálnych a parlamentných politikov. Obidve akcie mali za úlohu sprostredkovať kresťanom reálne možnosti formovania spoločnosti cez politiku.

VEČER JAZZU
Chceme priniesť evanjelium rôznym skupinám ľudí. 19. marca 2012 sa preto konal Večer Jazzu. Na koncerte, ktorý bol popretkávaný historickými informáciami o duchovných koreňoch jazzovej hudby, vystúpili Dr. Wiliam Edgar, Randy Pendletons a Ruth Naomi Floyd z USA.

KONCERT RADOSTI
Podporili sme Koncert radosti, ktorý sa konal 8. apríla 2012 a na ktorom vystúpili The Hope Gospel Singers and Band pod vedením dirigentky Ivety Viskupovej. Výťažok z dobrovoľného vstupného bol venovaný na podporu práce s ľuďmi bez domova.

OTVORENÝ LIST PRIMÁTOROVI BRATISLAVY
Zástupcovia platformy Kresťania v meste zaslali dňa 22. mája 2012 otvorený list primátorovi hlavného mesta Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi, v ktorom vyjadrili svoje výhrady k jeho podpore Dúhového PRIDE pochodu.

VEČER MODLITIEB A CHVÁL
10. novembra 2012 sa konal Večer modlitieb a chvál. Týmto večerom sme prejavili náš súcit a uznanie tým rodinám, ktorým sa predčasne narodili deti a už od ich narodenia sa museli obávať o ich život a zdravie. Každé desiate dieťa na Slovensku sa totiž narodí predčasne. Podujatie bolo organizované v spolupráci s občianskym združením Malíček, ktoré podporuje rodiny s predčasne narodenými deťmi. Na večeri bola urobená aj dobrovoľná zbierka.

VIANOČNÝ KONCERT
Participovali sme aj na Vianočnom koncerte The Hope Gospel Singers and Band s Janou Daňovou, ktorý sa uskutočnil 4. decembra 2012 v Istropolise. Koncert bol skvelou príležitosťou pozvať svojich priateľov a hovoriť s nimi o skutočnom význame Vianoc.

KONCERT PRE JAPONSKO
1. apríla 2011 sme pod záštitou predsedníčky vlády SR, pani Ivety Radičovej usporiadali vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej, za účasti veľvyslanca Japonska,ďalších veľvyslancov a významných hostí, Koncert pre Japonsko. Na koncerte vystúpili: Oskar Rózsa, Eugen Vizváry, Anita Soul, Martin Valihora, Mária Čírová, The Hope Gospel Singers pod taktovkou Ivety Viskupovej a Kresťanský komorný orchester ZOE s hosťujúcim husľovým virtuózom Robertom Marečkom. Výťažok zo zbierky v hodnote 4.706,93 EUR sme poslali Japonskému Červenému krížu na obnovu a záchranné operácie v postihnutých oblastiach Japonska.

BENEFIČNÉ KONCERTY: NÁRUČ, ISTEBNÉ
V máji Kresťanský komorný orchester ZOE odohral koncert pre Centrum sociálnych služieb Náruč záchrany a v júli sme ako partneri v spolupráci so Slovak art agency podporili dvoma benefičnými koncertmi detský domov Istebné.

BENEFIČNÝ KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI PAMÄTNÉHO DŇA HOLOKAUSTU
4.  septembra 2011 sme v Dvorane VŠMÚ pod záštitou 1. podpredsedu vlády SR Jána Figeľa usporiadali Benefičný koncert pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu. Výťažok z dobrovoľného vstupného sme prostredníctvom slovenskej pobočky ICEJ (Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem) poslali na projekt dobudovania domova v Haife pre sociálne odkázaných Židov, ktorí prežili holokaust. Na koncerte vystúpil Kresťanský komorný orchester ZOE pod vedením Maroša Potokára a sólisti: Karolína Hurayová, Ewald Danel a Michaela Wdówková.

BENEFIČNÝ KONCERT PRE EVANJELICKÚ DIAKONIU
28. októbra 2011 sme ako partneri podporili aj benefičný koncert pre Evanjelickú diakoniu pri príležitosti 20. výročia jej založenia.

KONCERT SLOVENSKO-KÓREJSKEJ HARMÓNIE
4. decembra 2011 sme v spolupráci so SND a firmou Samsung zorganizovali koncert Slovensko-kórejskej harmónie, na ktorom bola odovzdaná finančná pomoc pre zdravotne postihnuté deti a domov sociálnych služieb v Rohove.

Koncert pre Bratislavu

The Dark Trip – Cesta z temnoty

Politika ako poslanie

Večer Jazzu

Koncert Radosti

Koncert pre Japonsko

Koncert Slovensko-kórejskej harmónie