Zbierka šatstva (jeseň/zima)

Vyhlasujeme zbierku šatstva, potravín a drogérie pre ľudí bez domova v Bratislave. Aktuálne potrebujeme oblečenie pre mužov i ženy: tričká s dlhým rukávom, mikiny, rifle, bundy, spodné prádlo, ponožky, športové bundy, pršipláše, deky, spacáky, sviečky, baterky, mäsové konzervy, paštéty ai. (úplný zoznam vecí). Veci je potrebné doniesť do skladu pomoci na Ambroseho 6 v Petržalke po telefonickom dohovore vopred s Helenou Šutkovou, mobil 0903 352 385. Viac informácií >>

Kde nájsť pomoc?

Vidíte na ulici ľudí bez domova a chceli by ste im pomôcť, ale neviete ako? Pozrite si prehľad služieb a organizácií, ktoré poskytujú stravu, ošatenie, ubytovanie, zdravotné ošetrenie, sociálne poradenstvo a ďalšiu nevyhnutnú pomoc pre ľudí bez domova v Bratislave: prehľad služieb a organizácií. OZ Vagus prevádzkuje SOS linku na pomoc ľuďom bez domova na čísle 0949 655 555, ktorá funguje pondelok až sobotu od 17:00 do 22:00 hod. Volať môžete aj mimo stanovenej doby a nechať odkaz, svoje kontaktné údaje a informáciu, kde sa človek bez domova nachádza.

Varenie a výdaj – Informácie pre dobrovoľníkov

Aktuálne termíny na výdaje stravy a varenie polievky nájdete v tabuľke s rozpisom služieb >> V období od apríla do septembra sa vydáva strava dvakrát týždenne v utorky a štvrtky o 19:30 hod. Výdaj šatstva je vo štvrtky. Ak sa chcete prihlásiť do služby, kontaktujte koordinátorku Lenku Antalíkovú e-mailom na antalikova(zavináč)krestaniavmeste.sk alebo telefonicky na 0948 115 515. Ak rozmýšľate zapojiť sa do pomoci núdznym, pozývame vás pridať sa k nám a vyskúšať si vydávať stravu – stačí nás kontaktovať.


Pomoc ľuďom bez domova

Pomoc ľuďom bez domova v Bratislave vznikla na stretnutiach pastorov platformy Kresťania v meste a Evanjelickej aliancie v roku 2007, kedy bola veľmi tuhá a mrazivá zima, ktorá žiaľ zobrala život devätnástim ľuďom bez domova. V tomto období v Bratislave ešte neexistovala tzv. nízkoprahová nocľaháreň, kde by mohli v noci prespať aj ľudia pod vplyvom alkoholu. Na stretnutie pastorov bola pozvaná Sandra Tordová z o.z. Proti prúdu (Nota Bene) a dohodli sme sa, že budeme spoločne vonku na ulici vydávať stravu ľuďom bez domova. Najmä Tomáš Kriška, kazateľ BJB Viera, išiel osobným príkladom v tejto náročnej službe a navrhoval poskytnúť budovu BJB na Súľovskej pre pomoc núdznym. Neskôr mesto otvorilo nocľaháreň DePaul a Marek Krajčí, riaditeľ platformy KVM, začal organizovať pravidelné výdaje stravy spolu s duchovnými a vedúcimi spoločenstiev, kým sa nevytvoril stabilný tím dobrovoľníkov, ktorí varili a vydávali polievku spolu s terénnymi pracovníkmi o.z. Proti Prúdu, neskôr s o.z. Vagus, ktoré založili niektorí pracovníci z o.z. Proti prúdu.

Nakoľko združenie Vagus postupne rozbehlo iné svoje projekty, od septembra 2015 prevzala zabezpečenie celého výdaja stravy a varenia polievok naša platforma Kresťania v meste. V súčasnosti službu varenia a výdaja stravy realizujeme s pomocou tímu vyše 100 dobrovoľníkov, podporovateľov a prispievateľov. Okrem výdaja stravy robíme zbierky šatstva a ďalších potrebných vecí, pomáhame pri vybavovaní dokladov a dávok. Zabezpečujeme základné zdravotné ošetrenie, poradenstvo, pomoc pri hľadaní ubytovania a zamestnania, realizujeme projekty integrácie viac>>

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za ich vernú a obetavú pomoc. Tešíme sa, že sme naše okrúhle 10. výročie mohli spolu osláviť na “narodeninovej párty”, ktorá bola 6.2.2017 a ktorá bola oslavou a chválou nášmu Bohu za doterajšiu službu núdznym v našom hlavnom meste. Sme radi, že prišli aj Vladko a Maroš, bývalí ľudia z ulice, ktorí uverili v Krista a zdieľali s nami svoje svedectvá.


Ako pomáhame ?
CELOROČNÁ SLUŽBA VARENIA 25 L POLIEVKY A VÝDAJA STRAVY

Ako prebieha celoročná služba varenia a výdaja stravy? Naši dobrovoľníci varia 25 litrov výdatnej polievky a v letnom období ju vydávajú 2-krát týždenne a v zimnom období 3-krát týždenne. Na jeden výdaj chodí cca 50-100 ľudí bez domova. Do tejto služby je zapojených cca 100 dobrovoľníkov z rôznych spoločenstiev.

Varenie polievky: Z vlastných prostriedkov je potrebné navariť 25 litrov hustej výdatnej polievky a mať ju pripravenú na 19:00 hod. v dohodnutý deň, kedy prídu ďalší dobrovoľníci a prelejú polievku do varnice, ktorú donesú so sebou. Polievka sa varí v utorky, štvrtky a počas chladných mesiacov (október – apríl) aj soboty. Hrnce na varenie si musíte zabezpečiť sami. Jedlo pripravujú kresťanské rodiny a jednotlivci z vlastných rodinných rozpočtov, resp. im cirkvi a občianske združenia prispievajú na nákup potravín.

Výdaj stravy: Na jeden výdaj stravy je potrebný tím 4 ľudí. Výdaj môžu robiť iba osoby staršie ako 18 rokov. Dobrovoľníci musia mať k dispozícii vlastné auto na prevoz stravy. Výdaj prebieha tak, že v určený čas je potrebné vyzdvihnúť varnicu a ďalšie potrebné veci na výdaj na Ambroseho ul. a ísť pre pečivo do pekárne v Petržalke. Potom je potrebné vyzdvihnúť polievku na adrese, kde ju navarili ďalší dobrovoľníci a preliať ju do varnice. Následne sa ide na miesto výdaja, kde sa strava vydáva ľuďom bez domova. Po výdaji je potrebné umyť a vrátiť varnicu.

Ak by ste mali záujem zapojiť sa do pomoci ľuďom bez domova, kontaktujte nás.

PRAKTICKÁ POMOC V TERÉNE, NA SOCIÁLNYCH UBYTOVNIACH A DUCHOVNÁ SLUŽBA

Chodíme za ľuďmi bez domova aj do terénu a na sociálne ubytovne a prakticky im pomáhame. Pri návštevách dostanú jedlo, v prípade potreby šatstvo alebo iné nevyhnutné veci. Pomáhame im pri vybavovaní dokladov, dávok, ubytovania, či pri hľadaní zamestnania.Túžime im priniesť novú nádej pre zmenu ich života. Túto nádej im prinášame láskou, osobným záujmom o ich existenciu a budúcnosť. Za každého núdzneho sa modlíme a prosíme Božieho Ducha, aby mu zjavil Božiu lásku a odpustenie. Skutočnú zmenu pozorujeme u tých núdznych, ktorí ľutujú svoj spôsob života a dovolia Ježišovi Kristovi, aby sa stal ich Záchrancom a Priateľom. Tento osobný vzťah ich potom premieňa a dáva im silu na nevyhnutné zmeny svojho spôsobu života.

Čo sa udialo v službe ľuďom bez domova v roku 2016?

Božie slovo nás vedie, aby sme slúžili núdznym ľuďom. Dobrovoľníci platformy Kresťania v meste pomáhajú ľuďom bez domova v Bratislave už desať rokov. Pod vedením koordinátorky výdajov Lenky Antalíkovej sa do tejto služby zapájajú veriaci z rôznych spoločenstiev, ktorí majú spoločnú túžbu pomáhať núdznym ľuďom.

Výdaje stravy prebiehajú počas celého roka 2-krát týždenne v období  od mája do septembra a 3-krát týždenne od októbra do apríla. Zároveň sme začali s pravidelnou službou výdaja šatstva, hygienických potrieb a ďalších nevyhnutných vecí (deky, sviečky ai.). Stále pracujeme na zabezpečení základného zdravotníckeho ošetrenia a zostavení tímu, ktorý by poskytoval ošetrenie. V priebehu júna sme zrekonštruovali a upravili priestory na Ambroseho 6 v Petržalke, ktoré sme začali využívať nielen ako skladovacie priestory pre zbierky šatstva, ale slúžia aj ako základňa pre dobrovoľníkov na výdaje. Touto cestou ďakujeme všetkým štedrým darcom, vďaka ktorým sa podarilo úpravu priestorov zrealizovať.

Od júna do novembra 2016 sme realizovali projekt zamestnávania ľudí bez domova. Cieľom projektu bolo obnovenie pracovných návykov a zručností. Naša dobrovoľníčka Anna Debnárová viedla pracovnú skupinu 10 ľudí bez domova, z ktorých dvaja prijali do svojho života Krista a majú trvalé zamestnanie. Ďalší traja už tiež majú zamestnanie a bývajú na ubytovni. Ďalší dvaja boli u nás zamestnaní len krátko, nakoľko ich rodiny zistili, že chcú zmeniť svoje životy a že pracujú. Mohli sa tak vrátiť domov, kde sa o nich postarali ich príbuzní. Ďalšieho, ktorého sme zamestnali, bol najskôr dobrovoľníkom, pomáhal s prácou v teréne, neskôr prijal Krista. Počas zamestnávania si urobil vodičský preukaz a vybavil všetky potrebné doklady. Následne však ochorel, bol infikovaný žltačkou typu A. Stále býva v garáži. Keď bude môcť pracovať, chce bývať v ubytovni. Nechce ďalej viest život bezdomovca a narkomana. Poslední dvaja ľudia bez domova si vyžadujú veľmi osobité vedenie. Boli veľakrát súčinní v práci, majú však veľmi vážne problémy s drogami a alkoholom. Po mesiaci a pol boli vyhodení z ubytovne. Jeden z nich nastupuje do výkonu trestu, druhý nás opäť žiada o pomoc.

Projekty zamestnávania a výdaja stravy sme realizovali aj vďaka finančnému príspevku 11.700 € z Hlavného mesta Bratislavy a 4.000 € z Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Pri spracovaní grantovej administratívy nám pomáha naša nová spolupracovníčka Helena Sochnová. Neoceniteľnou pomocou v tejto službe je našich viac ako 100 dobrovoľníkov, ktorí sa zapájajú do varenia polievky, výdaja stravy, zbierok šatstva a ďalšej pomoci núdznym.

Anna Debnárová, ktorá zároveň už druhý rok pracuje v špecializovanej kancelárii pre pomoc ľuďom bez domova na Mestskom úrade Bratislava – Nové Mesto sa i tento rok za naše združenie zúčastňovala stretnutí na magistráte a miestnych samosprávach za účelom prípravy stratégie pre riešenie bezdomovectva v Bratislave. Anna tiež pokračuje v prepájaní mimovládnych organizácií so samosprávou a snaží sa vytvoriť účinnú sieť, ktorá by zabezpečila efektívnu a včasnú pomoc núdznym. Pracuje tiež na projekte socializácie ľudí prepustených z výkonu trestu odňatia slobody, aby po prepustení znovu neskončili bez domova na ulici. Anna bola za naše združenie sčítacou komisárkou v projekte celobratislavského sčítania ľudí bez domova (ĽbD), ktorého cieľom je zistiť počet a miesto, kde sa ĽbD zdržiavajú, aby mohli byť efektívne uvoľnené financie, ubytovacie kapacity pre prácu s ĽbD a pod.

Riaditeľ platformy Kresťania v meste, Marek Krajčí, mal v poslednom čase možnosť navštevovať kresťanov v mnohých slovenských mestách. Viacerí lídri boli nadšení a inšpirovaní spoluprácou kresťanov v Bratislave a v spolupráci s nami iniciujú podobné platformy aj vo svojich mestách.

Našim novým cieľom je zriadenie výdajne potravín pre núdznych a sociálne odkázaných ľudí. Na tomto projekte pracuje tím ľudí, ktorí danú problematiku riešia od zmeny legislatívy až po prevádzkovanie samotnej výdajne v Bratislave. Túto službu by sme následne radi implementovali aj do ďalších slovenských miest a regiónov.

Našu pomoc núdznym ľuďom si každoročne pripomíname aj Vianočným benefičným koncertom. Tento rok to bola pre nás o to výnimočnejšia udalosť, že uplynulo už 10 rokov našej spoločnej pomoci ľuďom bez domova v Bratislave. Koncert sa uskutočnil v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a vystúpila na ňom Miriam Kaiser & Band v doprovode sláčikového Komorného orchestra ZOE v programe Colour Sounds. Jej jedinečné skladby boli doprevádzané videoprojekciou krásnej slovenskej prírody. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou pod záštitou primátora Iva Nesrovnala. Výťažok vo výške 2144 € bude použitý na pomoc núdznym ľuďom.


Príbehy z ulice

Terénna práca. Dôležitou súčasťou našej služby ľuďom bez domova je terénna práca. Ľudí v núdzi vyhľadávať, oslovovať, vytvoriť si s nimi vzťahy a pokúsiť sa im pomôcť zlepšiť ich život. Dať im úctu, rešpekt, priateľstvo a motivovať ich zmeniť svoj život. Túto veľmi náročnú prácu nemôže vykonávať každý, ale Pán si pozýva ľudí, ktorí na to majú talenty. Jednou z nich je Anna Debnárová, ktorá svojou obetavosťou, húževnatosťou a neustálym načúvaním Boha, robí veľké veci. S jedným z nedávnych príbehov sa chceme s vami podeliť. Anna pracuje v teréne na Zátiší – miesto neďaleko OC Polus, kde sa zdržiavajú ľudia bez domova. Našla tam mamu s dvoma malými deťmi – chlapcami, ktorí tam bývali v stane. Mama chodí pracovať po nociach do vozovne – upratuje električky. Má záujem sa o deti starať. Anna jej pomohla vybaviť bývanie v krízovom centre. Pán starosta MČ Bratislava – Nové Mesto poskytol financie na ich trojmesačný pobyt v centre. Deti, keď zbadali postele, vliezli do nich a už sa im z nich nechcelo, také boli šťastné a vďačné za to, čo mnohí z nás považujeme za samozrejmosť.

Projekt zamestnávania. Jeden z ľudí bez domova, ktorý pracoval počas projektu zamestnávania, bol Peter K. Bol sedem rokov väznený. Bývalý narkoman a mafián. Nemal žiadnu rodinu, bol úplne sám. Bol prepustený z väzenia v Leopoldove. Prišiel do geta na Zátišie, pretože mu zaplombovali byt a  nemal kde bývať. Nikdy predtým nebol bez domova. Nikdy nepracoval a nikdy nezarábal čisté peniaze. Bol bývalý autičkár, kradol a predával auta. Mal veľmi veľa peňazí. Keď prišiel z väzenia, nemal kam ísť. Ľudia bez domova zo Zátišia ho priviedli do garáží. Peter bol prvú noc vonku taký zúfalý, že si zohnal pervitín a po podaní dávky takmer zomrel. Anna Debnárová, naša dobrovoľníčka, ktorá pracuje v teréne, zavolala záchranku. Prežil. Požiadal Annu o pomoc. Zamestnali sme ho. Prvýkrát dostal výplatu za vykonanú prácu. Prijal Krista, bol pokrstený a pracuje ako pomocný kuchár. Je čistý, bez drog a zatiaľ býva v chránenom bývaní. Vynikajúci človek s veľkým srdcom.

Životný príbeh Vladimíra Struhára:


Cena primátora Hlavného mesta Bratislava

MUDr. Marek Krajčí, výkonný riaditeľ platformy KRESŤANIA V MESTE, si prevzal najvyššie samosprávne ocenenie, Cenu primátora Hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 Za nezištnú a účinnú pomoc ľuďom v núdzi prostredníctvom charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít v Bratislave i za hranicami mesta. Prestížne ocenenie – Cenu primátora Hlavného mesta Bratislava udeľuje primátor mesta každoročne 4 až 6 laureátom, ktorých mu na ocenenie odporučí odborná komisia. Ocenení laureáti získajú bronzovú sošku Rytiera Rolanda, ochrancu mestských práv a výsad. Ide o najvyššie samosprávne ocenenie pre Bratislavčanov, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj hlavného mesta a spoločnosti.


Mestská časť Bratislava – Nové Mesto podporila projekty výdaja stravy a zamestnávania ľudí bez domova.

Projekt zamestnávania ľudí bez domova sa realizuje vďaka podpore z Hlavného mesta SR Bratislavy.