Zbierka šatstva

Ľuďom bez domova pomáhame počas celého roka. Jednou z foriem pomoci sú zbierky šatstva, prikrývok, potravín a ďalších vecí. Šatstvo poskytujeme každý týždeň, preto potrebujeme neprestajne oblečenie a to najmä pre mužov: tenisky, prechodné a zimné bundy, mikiny, rifle, ponožky, spodnú bielizeň atď. Aktuálny zoznam vecí nájdete na stránke Zbierka. Veci môžete doniesť do skladu pomoci na Ambroseho 6 každý pondelok od 17:00 do 19:00 hod. Ak chcete priniesť veci, odporúčame vám vopred kontaktovať Sylviu Vaniherovú, koordinátorku zbierok šatstva, mobil 0905 484675. Ďakujeme!

Kde nájsť pomoc?

Vidíte na ulici ľudí bez domova a chceli by ste im pomôcť, ale neviete ako? Pozrite si prehľad služieb a organizácií, ktoré poskytujú stravu, ošatenie, ubytovanie, zdravotné ošetrenie, hygienu a sprchu, sociálne poradenstvo a ďalšiu nevyhnutnú pomoc pre ľudí bez domova v Bratislave: prehľad služieb a organizácií. OZ Vagus prevádzkuje SOS linku na pomoc ľuďom bez domova na mobilnom čísle 0949 655 555, ktorá funguje pondelok až sobotu od 17:00 do 22:00 hod. Volať môžete aj mimo stanovenej doby a nechať odkaz, svoje kontaktné údaje, opis situácie a informáciu, kde sa človek bez domova nachádza.

Termíny varenia a výdaja

Informácie pre dobrovoľníkov zapojených do pomoci ľuďom bez domova – aktuálne termíny služieb na výdaje stravy a varenie polievky nájdete v tabuľke s rozpisom služieb. Počas teplých (letných) mesiacov vydávame stravu dvakrát týždenne v utorky a štvrtky o 19:30 hod. Výdaj šatstva a mobilná ošetrovňa funguje vo štvrtky. Ak sa chcete prihlásiť do služby, kontaktujte prosím koordinátorku Lenku Antalíkovú e-mailom na antalikova(zavináč)krestaniavmeste.sk alebo telefonicky na 0948 115 515. Ak máte záujem zapojiť sa do pomoci núdznym, pozývame vás pridať sa k nám – stačí nás kontaktovať.


Ako začala pomoc ľuďom bez domova?

Pomoc ľuďom bez domova v Bratislave vznikla na stretnutiach pastorov platformy Kresťania v meste (KVM) a Evanjelickej aliancie v roku 2006, kedy bola veľmi tuhá a mrazivá zima, ktorá žiaľ zobrala život devätnástim ľuďom bez domova. V tomto období v Bratislave ešte neexistovala tzv. nízkoprahová nocľaháreň, kde by mohli v noci prespať aj ľudia pod vplyvom alkoholu. Na stretnutie pastorov bola pozvaná Sandra Tordová z o.z. Proti prúdu (Nota Bene) a dohodli sme sa, že budeme spoločne vonku na ulici vydávať stravu ľuďom bez domova. Najmä Tomáš Kriška, kazateľ BJB Viera, išiel osobným príkladom v tejto náročnej službe a navrhoval poskytnúť budovu BJB na Súľovskej pre pomoc núdznym. Neskôr mesto otvorilo nocľaháreň DePaul a Marek Krajčí, t. č. riaditeľ platformy KVM, začal organizovať pravidelné výdaje stravy spolu s duchovnými a vedúcimi spoločenstiev, kým sa nevytvoril stabilný tím dobrovoľníkov, ktorí varili a vydávali polievku spolu s terénnymi pracovníkmi o.z. Proti Prúdu, neskôr s o.z. Vagus.

Nakoľko združenie Vagus postupne rozbehlo iné svoje projekty, od septembra 2015 prevzala zabezpečenie celého výdaja stravy a varenia polievok platforma Kresťania v meste. V súčasnosti službu varenia a výdaja stravy realizujeme s pomocou tímu cca 150 dobrovoľníkov, podporovateľov a prispievateľov. Okrem výdaja stravy robíme zbierky šatstva, prikrývok a ďalších potrebných vecí, pomáhame pri vybavovaní dokladov a dávok. Zabezpečujeme základné zdravotné ošetrenie, poradenstvo, pomoc pri hľadaní ubytovania a zamestnania, realizujeme projekty integrácie.

Chcete sa stať súčasťou praktickej pomoci núdznym ľuďom? Môžete sa zapojiť do nasledovných aktivít: varenie polievok, prevoz a výdaj stravy, preberanie a triedenie šatstva, upratovanie skladových priestorov, poskytovanie zdravotného ošetrenia, duchovná služba, terénna práca. Pomoc núdznym môžete podporiť aj finančne alebo modlitebne. Viac informácií o pomoci ľuďom bez domova nájdete nižšie. Budeme radi, ak nás v prípade záujmu kontaktujete.


Ako pomáhame ?
CELOROČNÁ SLUŽBA VARENIA POLIEVKY A VÝDAJA STRAVY

Ako prebieha celoročná služba varenia a výdaja stravy? Naši dobrovoľníci varia 30 litrov výdatnej polievky a pripravujú 30 litrov nápojov, ktoré v letnom období  vydávajú 2-krát týždenne a v zimnom období 3-krát týždenne. Na jeden výdaj chodí cca 50-100 ľudí bez domova. Do tejto služby je zapojených cca 150 dobrovoľníkov z rôznych kresťanských spoločenstiev, z ktorých niektorí varia polievku, iní zabezpečujú prevoz a výdaj stravy, ďalší zabezpečujú zbierky šatstva atď.

Varenie polievky: Dobrovoľníci z vlastných prostriedkov varia 30 litrov hustej výdatnej polievky, ktorú je potrebné mať pripravenú na 19:00 hod. v dohodnutý deň, kedy prídu ďalší dobrovoľníci a prelejú polievku do varnice, ktorú donesú so sebou. Polievka sa varí v utorky, štvrtky a počas chladných mesiacov (október – marec) aj soboty. Hrnce na varenie si dobrovoľníci zabezpečujú sami, príp. ich vieme zapožičať. Jedlo pripravujú kresťanské rodiny a jednotlivci z vlastných rodinných rozpočtov, resp. im cirkvi a občianske združenia prispievajú na nákup potravín.

Výdaj stravy: Na jeden výdaj stravy je potrebný tím aspoň 4 dobrovoľníkov. Výdaj môžu robiť iba osoby staršie ako 18 rokov. Dobrovoľníci musia mať k dispozícii vlastné auto na prevoz stravy. Výdaj prebieha tak, že v určený čas je potrebné vyzdvihnúť varnicu a ďalšie potrebné veci na výdaj na Ambroseho ul. a ísť pre pečivo do pekárne v Petržalke. Potom je potrebné vyzdvihnúť polievku na adrese, kde ju navarili ďalší dobrovoľníci a preliať ju do varnice. Následne sa ide na miesto výdaja, kde sa strava vydáva ľuďom bez domova. Po výdaji je potrebné umyť a vrátiť varnicu. Jedna kompletná služba výdaja trvá v daný deň cca 4 hodiny.

PRAKTICKÁ POMOC V TERÉNE, MOBILNÁ OŠETROVŇA A DUCHOVNÁ SLUŽBA

Chodíme za ľuďmi bez domova aj do terénu a prakticky im pomáhame. Pri návštevách dostanú jedlo, v prípade potreby šatstvo, prikrývky alebo iné nevyhnutné veci. Pomáhame im pri vybavovaní dokladov, dávok, ubytovania, či pri hľadaní zamestnania. Túžime im priniesť novú nádej pre zmenu ich života. Túto nádej im prinášame láskou, osobným záujmom o ich existenciu a budúcnosť. Za každého núdzneho sa modlíme a prosíme Božieho Ducha, aby mu zjavil Božiu lásku a odpustenie. Skutočnú zmenu pozorujeme u tých núdznych, ktorí ľutujú svoj spôsob života a dovolia Ježišovi Kristovi, aby sa stal ich Záchrancom a Priateľom. Tento osobný vzťah ich potom premieňa a dáva im silu na nevyhnutné zmeny svojho spôsobu života. Duchovná služba prebieha aj počas pravidelných výdajov stravy.  Dôležitou službou je aj poskytovanie zdravotného ošetrenia prostredníctvom projektu Mobilnej ošetrovne.

Čo sa udialo v službe ľuďom bez domova počas roku 2017?

Rok 2017 bol v pomoci ľuďom bez domova rokom naplnených Božích zasľúbení. Veci, o ktorých sme snívali, začal Pán Boh zázračným spôsobom napĺňať. Ako jedno z najväčších požehnaní vnímame ľudí, ktorí v tejto pomoci stoja a ktorých srdcia bijú pre druhých. Tešíme sa, že máme stálych ochotných dobrovoľníkov, ktorí posúvajú túto službu na úplne inú úroveň. Tešíme sa, že prichádzajú aj noví ľudia, ktorí vidia potrebu slúžiť druhým.

Ľudia, ktorým slúžime, pochopili, že v nás majú rodinu a že nám na nich skutočne záleží. Výdaj jedla nie je len o vydaní jedla. Je o rozhovoroch, zdieľaní životov, videní potrieb toho druhého, láske a prejavovaní milosrdenstva. Keď vidíte, že človek, ktorý vám slúži, je ochotný stáť v daždi, vetre a mraze na každom výdaji, aj váš pohľad na neho sa zmení a prichádza dôvera.

Mobilný výdaj stravy koordinuje Lenka Antalíková. Vďaka Pánu Bohu za to, že naši dobrovoľníci sú ochotní a pripravení slúžiť vo väčšej miere. Od septembra 2017 sme začali vydávať 30 litrov polievky namiesto pôvodných 25, keďže naše služby začalo využívať viac klientov a stávalo sa, že polievka sa všetkým neušla. Pripravujeme aj viac horúceho čaju, ktorý si ľudia bez domova môžu nabrať aj do fliaš. Takmer pravidelne mávame k dispozícii aj zeleninu a ovocie, ktoré slúži ako dôležitý zdroj vitamínov. Vďaka spolupráci s Prvou bratislavskou pekárenskou a.s., ktorá nám dlhoročne poskytuje zbytkové nepredané pečivo, dokážeme často klientov zásobiť jedlom aj na ďalšie dni. Okrem výdaja polievky a nápojov každý štvrtok poskytujeme po výdaji stravy aj oblečenie.

V tejto službe vnímame ako veľké pozitívum aj spoluprácu organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova. Sme nesmierne vďační za to, že vincentíni videli našu potrebu mať na výdaj väčšie auto, ktoré dokáže odviezť všetko oblečenie a jedlo, a preto nám nezištne požičiavajú auto. Spoluprácu s ďalšími organizáciami, ktoré pôsobia v Bratislave, sa snažíme rozvíjať vzájomnou pomocou a rešpektom a tešíme sa, že Pán Boh otvára nové a nové dvere.

Rok 2017 bol prelomový aj v tom, že sa nám podarilo rozšíriť služby, ktoré poskytujeme. Ako veľmi dôležité sme už dlhodobo vnímali potrebu duchovnej služby a mobilnej ošetrovne. Tešíme sa, že Pán Boh pridal služobníkov, ktorí sa ochotne postavili do týchto služieb. Pastor Dušan Uhrin slúži na výdaji ako „bútľavá vŕba“. Byť vypočutý, ale neodsúdený a nepoučovaný, je pre ľudí, ktorí zostali na ulici nesmierne dôležité. A to, že ľudia chcú, aby sme sa za nich modlili, je nádejou a svetlom, ktoré vidíme.

Od mája 2017 funguje projekt Mobilnej ošetrovne, v rámci ktorého poskytujeme zdravotné ošetrenie ľuďom bez domova priamo v teréne po výdajoch stravy. Garantom tohto projektu je lekárka MUDr. Jana Trojanová, ktorá spolu s tímom ďalších dobrovoľníkov ošetruje klientov. Zdravotnícky materiál a lieky boli zakúpené z finančného príspevku poskytnutého Hlavným mestom Bratislava. Vďaka nemu môžeme zasiahnuť a pomôcť viacerým ľuďom bez domova, ktorí by inak na výdaj neprišli. Akonáhle sa medzi ľuďmi bez domova rozšírila správa o dobrom ošetrení rôznych rán, prišli aj takí klienti, ktorých niekto poslal alebo im ukázal vyliečené rany.

Takto sme našli v kríkoch, na mieste, kde mávame výdaj stravy, veľmi zarasteného, špinavého, veľmi zavšiveného starého muža. Nedalo sa mu vidieť ani do tváre, ktorú mal plnú hlbokých krvavých rán. Odvšivili sme ho, odsvrabili, prezliekli, ošetrili a ostrihali. Veľmi páchol po zvratkoch a fekáliách. Bol to alkoholik, vyše 60-ročný, ktorý už nemal v živote žiadny cieľ. Nerozprával, jednoducho to už vzdal. Po piatich mesiacoch pomoci bol čistý, osprchovaný, rany zahojené a čo je najdôležitejšie, prijal Krista a chodí do spoločenstva veriacich ľudí. V rámci duchovnej služby sa s ním pravidelne pracuje. Je to jemný a vďačný človek. Ďalej s ním pracujeme na úplnom opustení ulice.
Druhý prípad je veľmi podobný prvému príbehu. Tak isto sme k tomuto človeku prišli cez jeho poranené nohy. Bol vo veľmi zúboženom stave. Ošetrili sme ho a po čase nás začal žiadať o pomoc v rámci detoxikácie. Naozaj chcel prestať piť alkohol. Bol ťažko závislý na alkohole a bol v ohrození života, keďže prestal piť z večera do rána. Začali sme ho veľmi podporovať a povzbudzovať. Vybavili sme mu doklady a iné potrebné dokumenty ohľadne jeho nástupu na detox. Nástup do nemocnice na oddelenie psychiatrie sa však nekonal, nakoľko mu bola žiadosť z vedenia nemocnice zamietnutá. Hľadali sme ďalej, ako ho dostať z tejto hraničnej situácie, kedy bol v ohrození života, v ťažkých abstinenčných príznakoch – dostával sa do delíria. Pomohol nám riaditeľ resocializačného zariadenia Teen Challenge Sereď, kde nám vytvoril veľmi dobré podmienky pre človeka bez domova, ktorý nutne potreboval detox, ochranu, zázemie a riešiť mnoho iných pridružených vecí, aby sa zo závislosti mohol dostať. Toto sú len dva prípady z mnohých ďalších, ktorých sme mali možnosť skrze našu pomoc ľuďom bez domova zasiahnuť a zmeniť ich beznádejný život na hodnotnejší.

Integračný projekt zamestnávania ľudí bez domova je prepojený na prácu s ľuďmi bez domova v teréne. Opäť tento rok sme získali finančný príspevok z Hlavného mesta Bratislavy a mohli sme klientom, s ktorými pracujeme v rámci výdaja stravy, ponúknuť prácu a za ňu výplatu, pomôcť im znovu obnoviť pracovné zručnosti, naučiť ich dodržiavať sociálne návyky, chodiť načas do práce, dodržiavať hygienu, zdravé stravovanie a pomáhame im získať finančné zručnosti. Pomohli sme im vybaviť doklady, prihlásiť sa ku všeobecnému lekárovi a riešiť ich zdravotné problémy. Samotná práca spočívala v čistiacich a upratovacích prácach. Čistili miesta, kde ľudia urobili rôzne skládky odpadu, sekali burinu pri okrajoch chodníkoch, zbierali odpadky, hrabali lístie apod. Pracovná skupina bola zostavená z rôznych ľudí bez domova, z alkoholikov i narkomanov.

Zamestnávanie pracovnej skupiny bolo zo začiatku veľmi náročné. V prípravnej fáze projektu boli najmä vzhľadom k požívaniu alkoholu a omamných látok časté absencie, nedisciplinovanosť, meškanie do práce, neschopnosť sústrediť sa na prácu a pod. Kvôli častým chorobám a slabosti sa zabezpečovalo viac zdravej stravy, najmä ovocie a pravidelný pitný režim. Postupom času a neustálym opakovaním dohodnutých pravidiel nastala zásadná zmena. Vedúca pracovnej skupiny, Anna Debnárová, neustále dohliadala na zamestnancov a osobným prístupom im poskytovala potrebnú pomoc pri práci a riešení rôznych životných situácií.

V skupine bola bývalá narkomanka a alkoholička, matku troch chlapcov, ktorí boli matke odobratí, ale v rámci integračného procesu sa dala tak do poriadku, že sudkyňa zvažuje nad prisúdením chlapcov späť matke, pretože už nebýva na ulici, pracuje a lieči sa so svojej závislosti. Mali sme muža, vážne závislého na alkohole, ktorého tak skupina potiahla a pomohla mu, keď bol na tom zdravotne zle, že sa rozhodol, že obmedzí alkohol a skúsi prestať piť. Podarilo sa a zatiaľ sa mu darí dobre.
Zamestnávali sme muža, ktorý už nechcel žiť; narkoman, alkoholik. Trvalo mu to dlhšie, kým našiel zmysel svojho života. Dnes sa veľmi snaží a statočne bojuje so závislosťou a následnou agresivitou. Vynikajúco pracoval a má veľmi dobré srdce. Ďalší muž, ktorý sa javil ako veľmi plachý a tichý, sa stal vedúcim skupiny. Je dochvíľny, zodpovedný a skupinu viedol veľmi dobre.  Tohto muža pripravujeme do riadneho pracovného procesu. Chce pracovať a po dlhej dobe sa vyjadril, že by chcel skúsiť žiť inak, v budove – už nie na ulici. Ďalší muž bol starší pán, ktorý si je vedomý svojho zlyhania v živote. Ľutuje, že nežil lepšie, ale rozumie, že vrátiť čas sa už nedá. Na začiatku tohto roka prešiel vážnou operáciou rakoviny hrtanu. Bola zhubná, ale podarilo sa ho zachrániť. Koncom roka mal absolvovať ďalšiu operáciu, nakoľko nádor znova začal rásť. Ľúbime ho a on to vie, povedal, že je to to najlepšie, čo ho mohlo na konci života postretnúť –  pracovať a mať nás. Krásny človek.

To je len niekoľko životných príbehov za všetkých ľudí bez domova, ktorí sú tak isto vzácni a na ktorých mal integračný proces zamestnávania značný vplyv. Boli vytesnení na okraj spoločnosti a ponížení dosť na to, aby si prestali hľadať riadnu obživu, bývanie a stali sa závislí nielen na návykových látkach, ale aj na ulici, ktorá sa im stala domovom. Pre niektorých z nich je tento čas integrácie najdlhším časom bez recidívy a odsúdenia. Niektorí boli po prvýkrát riadne zamestnaní, dostali riadnu výplatu alebo prvýkrát zarobili peniaze čistým spôsobom. Tento projekt je veľmi náročný, ale zároveň veľmi prospešný a meniaci, čo je jednou z najdôležitejších vecí v procese zmeny človeka bez domova.

Po ukončení projektu z desiatich zamestnancov: štyria ľudia bez domova získali prácu v tlačiarňach, dvaja vykonávajú stavebné práce, jeden pracuje ako dokladač tovaru, jeden má v januári pohovor na vrátnika, ďalší vykonáva občasné brigády a jeden dostal schválený predčasný dôchodok. S jedným zamestnancom bola v prvom mesiaci realizácie projektu ukončená pracovná zmluva, nakoľko dostal trestný rozkaz týkajúci sa nevyriešeného súdneho sporu z minulosti. Čo sa týka ubytovania, piati ľudia bez domova sú v gete na Zátiší, ďalší traja bývajú v prenajatých bytoch, jeden býva v ubytovni a jeden sa vrátil k rodine.

Nezabúdame ani na odsúdených ľudí bez domova. Už tretí rok im podávame pomocnú ruku a pracujeme na procese prepustenia  tri mesiace pred ich prepustením z väznice, aby sa nemuseli vracať späť na ulicu a znova recidivovať. Pracujeme aj na zriadení výdajne potravín pre núdznych a sociálne odkázaných ľudí.

Každý rok organizujeme Vianočný benefičný koncert, ktorého výťažok je určený pomoc ľuďom bez domova. V decembri 2017 sa koncert uskutočnil v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca. Na koncerte vystúpila jazzová speváčka Ester Wiesnerová v doprovode sláčikového kvarteta ZOE. Podujatie bolo organizované v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou pod záštitou primátora Iva Nesrovnala. Výťažok z benefície vo výške 1440 € bude použitý na pomoc ľuďom bez domova.


Cena primátora Hlavného mesta Bratislava

MUDr. Marek Krajčí, t. č. výkonný riaditeľ platformy KRESŤANIA V MESTE, si prevzal najvyššie samosprávne ocenenie, Cenu primátora Hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014 Za nezištnú a účinnú pomoc ľuďom v núdzi prostredníctvom charitatívnych a dobrovoľníckych aktivít v Bratislave i za hranicami mesta. Prestížne ocenenie – Cenu primátora Hlavného mesta Bratislava udeľuje primátor mesta každoročne 4 až 6 laureátom, ktorých mu na ocenenie odporučí odborná komisia. Ocenení laureáti získajú bronzovú sošku Rytiera Rolanda, ochrancu mestských práv a výsad. Ide o najvyššie samosprávne ocenenie pre Bratislavčanov, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj hlavného mesta a spoločnosti.


Projekty Obnovenia pracovných návykov a zručnosti ľudí bez domova a Mobilnej ošetrovne 2017 boli financované z prostriedkov Hlavného mesta SR Bratislavy.

Projekt  mobilného výdaja stravy sa realizuje aj vďaka dlhodobej podpore spoločnosti Prvá bratislavská pekárenská a.s., člen skupiny Penam.

Projekt  Mobilného výdaja stravy 2017 sa uskutočnil aj vďaka podpore spoločnosti Siemens s. r. o.

Projekt Mobilného výdaja stravy a Mobilnej ošetrovne 2018 sa realizuje vďaka podpore:
Nadačného fondu Mercedes-Benz Financial Services v Nadácii Pontis,
Nadácii EPH.