O nás

Občianske združenie Kresťania v meste:

  • je inkluzívna platforma, ktorá združuje cirkevné zbory a spoločenstvá štátom registrovaných cirkví, ako aj kresťanské mimovládne organizácie, ktoré majú sídlo na území mesta Bratislava,
  • táto platforma je založená na osobných vzťahoch predstaviteľov cirkevných spoločenstiev a organizácii, ponúka aktívne členstvo alebo len príležitostnú participáciu na jej jednotlivých projektoch.

CIELE PLATFORMY:

  • posilnenie spoločného hlasu a vplyvu kresťanov v spoločnosti,
  • spoločná služba (pomoc ľuďom bez domova),
  • spoločenstvo (konferencie a semináre, zhromaždenia),
  • networking.

Ciele sú realizované prostredníctvom projektov:

VEREJNO-PROSPEŠNÉ PROJEKTY A BENEFIČNÉ KONCERTY: Veríme, že kresťania majú spoločne slúžiť tým, ktorí potrebujú pomoc: chorým, bezbranným, sociálne odkázaným, ľuďom na periférii spoločnosti a postihnutým živelnými katastrofami. Preto realizujeme verejno-prospešné projekty a organizujeme benefičné koncerty na podporu týchto cieľových skupín.

POMOC ĽUĎOM V NÚDZI: Od decembra 2006 Kresťania v meste zabezpečujú celoročný projekt varenia a výdaja polievok bezdomovcom, ktorí žijú v uliciach Bratislavy. Pravidelná pomoc ľuďom bez domova sa realizuje vďaka osobnému nasadeniu a finančnej podpore takmer 200 dobrovoľníkov.

KONFERENCIE, SEMINÁRE, SPOLOČNÉ BOHOSLUŽBY: Pravidelne v Bratislave organizujeme spoločné zhromaždenia cirkevných zborov, konferencie a rôzne semináre. Je to miesto, kde sa vzájomne obohacujeme, slúžime si a zároveň na ňu pozývame zaujímavých domácich i zahraničných rečníkov.

KRESŤANSKÝ BIZNIS KLUB: Veríme, že skutoční kresťania môžu priniesť zmenu. Preto pripravujeme školenia s úspešnými biznismenmi, ktorí dokázali ísť proti prúdu a aj napriek nepriaznivým okolnostiam byť neuveriteľne úspešnými a mimoriadne štedrými v rôznych charitatívnych projektoch.


Výročné správy:


História vzniku platformy:

Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál vytváralo v Bratislave spoločnú platformu pre spoluprácu a jednotu cirkevných kresťanských zborov a spoločenstiev. Hlavným cieľom tohto občianskeho združenia bolo chválami a uctievaním Boha, prostredníctvom pravidelne opakovaných, propagovaných a verejne prístupných modlitebných podujatí na neutrálnej pôde otvoriť dvere duchovnému zjednoteniu, modlitebnému zápasu a prebudeniu. Individuálnym posvätením osobného života všetkých zainteresovaných, v podriadenosti zjednoteným autoritám uvoľniť Božie požehnanie pre dielo duchovného zjednotenia, zápasu a prebudenia, v rozširujúcom sa počte konkrétnych zúčastnených kresťanských spoločenstiev; zároveň hľadať nové horizonty a vízie Božieho plánu pre Slovensko. Združenie (v súčasnosti pod názvom Kresťania v meste) pri napĺňaní svojho poslania chce slúžiť jednotlivým kresťanským zborom, farnostiam a spoločenstvám ako aj celej spoločnosti, v ktorej žijeme viac>>


Správna rada občianskeho združenia:

MUDr. Marek Krajčí (riaditeľ), Mgr. Sabina Bocková (zástupca riaditeľa), Mgr. Ing. Pavol Zsolnai (predseda), Mgr. Michal Kevický (podpredseda), Ing. Peter Čuřík,  Mgr. RNDr. Ján Szőllős CSc., Pete Miller, Mgr. Mário Tomášik, Mgr. Martin Ilavský


Členské spoločenstvá:


Participujúce spoločenstvá na projektoch platformy Kresťania v meste:

CASD – zbor Cablkova, CASD – zbor Ferienčíkova, ECAV – cirkevný zbor Legionárska, ECAV – cirkevný zbor Dúbravka, Cirkev bratská – zbor Cukrová, Cirkev bratská – Kaplnka, Reformovaná kresťanská cirkev – nám SNP, Kresťanský zbor – Rača, Kresťanské centrum – Oheň, Kresťanské spoločenstvo – Milosť, Spoločenstvo kresťanov – Christiana, City Light Church, Medzinárodný zbor BCC, Spoločenstvo Dobrého pastiera, BJB – zbor Podunajské Biskupice, BJB – zbor Miloslavov, AC – Senec, Armáda spásy, Študenstské pastoračné centrum – Mosty, Quo Vadis, Všestranko, Miestna skupina Evanjelickej aliancie – Bratislava, Good Sports, Otcov dom.


Členské organizácie:


Spolupracujeme:


Mediálni partneri: