Kalendár

26. august 2017 / Hudobno-literárne popoludnie Žalmy kráľa Dávida / Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26, Bratislava o 16:00 h / Pútavé slovo zlatého veku izraelskej poézie s hudobným projektom klaviristu a speváka Miloša Senka / Recitátor Miro Paško / Moderuje Rút Krajčiová / Vstupné dobrovoľné

18. september 2017 / Stretnutie pre dobrovoľníkov zapojených do pomoci ľuďom bez domova / Priestory CASD na Cablkovej 3 / 18:00 – 20:30 h

22. september 2017 / Biznis raňajky / Miesto: Hotel Vienna House Easy Chopin, Galvaniho 28, Bratislava / 8:00 – 10:00 hod. / Téma: Kristus ako projektový manažér / Rečník: Vladimír Slovák / Viac informácií a registrácia >>

1. – 7. október 2017 / Milujem svoje mesto / Festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci, počas ktorého budú prebiehať na viacerých miestach Bratislavy dobrovoľnícke brigády a zároveň bude pripravený sprievodný program / www.milujemsvojemesto.sk

13. – 14. október 2017 / Biblická škola / Téma: Život vo viere: ako žiť v nadprirodzenom svete viery / Rečníci: Walter Boston Jr., Wieslaw Ziemba / Viac informácií a registrácia >>

20. október 2017 / Biznis raňajky / Miesto: Hotel Vienna House Easy Chopin, Galvaniho 28, Bratislava / 8:00 – 10:00 hod. / Panelová diskusia s hosťami podnikateľmi na tému: Ako kráčať s Bohom v biznise každý deň

10. november 2017 / Biznis raňajky / Miesto: Hotel Vienna House Easy Chopin, Galvaniho 28, Bratislava / 8:00 – 10:00 hod. / rečník: Pavel Hanes

15. december 2017 / Biznis raňajky / Miesto: Hotel Vienna House Easy Chopin, Galvaniho 28, Bratislava / 8:00 – 10:00 hod.

19. december 2017 / Vianočný benefičný koncert na pomoc ľuďom bez domova / Účinkuje: Ester Wiesnerová a Komorný orchester ZOE / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca / 19:00  h

Zmena akcií a programu vyhradená!