Kalendár

7.4., 14.4., 21.4., 28.4.2019 / Modlitby na hrade / Modlitby za aktuálne dianie na Slovensku / Každú nedeľu od 16:00 do 17:00 hod. pri studni (cisterne) v areáli Bratislavského hradu / Viac informácií >>

12. apríl 2019 / Biznis raňajky / Moderovaná diskusia s podnikateľmi:  Vlado Krajčí, Peter Švec, Zuzana Valábková / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. / Informácie a registrácia >>

19. apríl 2019 / Spoločné bohoslužby na Veľký piatok / Miesto a čas: Veľká sála Istropolisu, Trnavské mýto 1, Bratislava / 10:00 – 12:00 hod. / Voľný vstup

10. – 11. máj 2019 / Biblická škola / Téma: Sloboda v Kristovi / Informácie >>

11. – 12. máj 2019 / Mlieko & Med / Podujatie ICEJ pri príležitosti osláv 71. výročia založenia štátu Izreal / Informácie a registrácia >>

17. máj 2019 / Biznis raňajky / Diskusia s poslankyňou Európskeho parlamentu Annou Záborskou / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. / Informácie a registrácia >>

9. jún 2019 / Stretnutie vedúcich spoločenstiev, kazateľov, pastorov s vedúcimi mládeží a dorastov / Miesto a čas: BJB Bernolákovo, 16.00 h / Informácie: kancelaria@krestaniavmeste.sk

14. jún 2019 / Biznis raňajky / Rečník: Denisa Zlevská / Téma: Sedem pilierov dobrého manželstva / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. /

15. jún 2019 / Pomoc ľuďom bez domova / Stretnutie dobrovoľníkov zapojených do pomoci ľuďom bez domova a záujemcov / Celodenný výlet, teambuilding  / Miesto: Berea Modra / Informácie: antalikova@krestaniavmeste.sk

13. – 14. september 2019 / Milujem svoje mesto / Festival dobrovoľníckej pomoci

20. september 2019 / Biznis raňajky / Rečník: Marián Kolník / Téma: Ako viesť v nepriaznivých časoch / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. /

18. – 19. október 2019 / Biblická škola / Téma: Učeníctvo / Informácie  >>

22. – 23. november 2019 / Global Leadership Summit / Kresťanská videokonferencia o vodcovstve, inovácii a zmene / Bratislava / Informácie >>

29. november 2019 / Biznis raňajky / Rečník: Radim Passer / Téma: Biznis a viera / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. /

6. – 7. december 2019 / Biblická škola / Téma: Skrytý život v Kristovi / Informácie >>

Zmena akcií a programu vyhradená!