Kalendár

22. september 2017 / Biznis raňajky / Miesto: Hotel Vienna House Easy Chopin, Galvaniho 28, Bratislava / 8:00 – 10:00 hod.

13. – 14. október 2017 / Biblická škola / Téma a rečník: Život vo viere: ako žiť v nadprirodzenom svete viery / Walter Boston Jr., Wieslaw Ziemba / Viac informácií a registrácia >>

20. október 2017 / Biznis raňajky / Miesto: Hotel Vienna House Easy Chopin, Galvaniho 28, Bratislava / 8:00 – 10:00 hod. / Panelová diskusia na tému: Ako kráčať s Bohom v biznise každý deň

30. september – 7. október 2017 / Milujem svoje mesto / Festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci / www.milujemsvojemesto.sk

10. november 2017 / Biznis raňajky / Miesto: Hotel Vienna House Easy Chopin, Galvaniho 28, Bratislava / 8:00 – 10:00 hod. / rečník: Pavel Hanes

15. december 2017 / Biznis raňajky / Miesto: Hotel Vienna House Easy Chopin, Galvaniho 28, Bratislava / 8:00 – 10:00 hod.

Zmena akcií a programu vyhradená!