Kalendár

3.2., 10.2., 17.2., 24.2.2019 / Modlitby na hrade / Modlitby za aktuálne dianie na Slovensku / Každú nedeľu od 16:00 do 17:00 hod. pri studni (cisterne) v areáli Bratislavského hradu / Viac informácií >>

11. – 17. február 2019 /  Národný týždeň manželstva / Téma: Hráme spolu / Viac informácií na www.ntm.sk

22. február 2019 / Biznis raňajky / Hosť: Ad de Bruin / Téma: Sedem vrchov / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. / Informácie a registrácia >>

15. – 16. marec 2019 / Biblická škola / Téma: Svätý Duch / Informácie >>

15. marec 2019 / Biznis raňajky / Rečník: Danny Jones / Téma: Starostlivosť, vytrvalosť, pokora / Hudobný hosť: Miriam Kaiser / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. /

12. apríl 2019 / Biznis raňajky / Moderovaná diskusia s podnikateľmi / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. /

19. apríl 2019 / Spoločné bohoslužby na Veľký piatok / Miesto a čas: Veľká sála Istropolisu, Trnavské mýto 1, Bratislava / 10:00 – 12:00 hod. / Voľný vstup

10. – 11. máj 2019 / Biblická škola / Téma: Sloboda v Kristovi / Informácie >>

17. máj 2019 / Biznis raňajky / Rečník: Marián Kolník / Téma: Ako viesť v nepriaznivých časoch / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. /

24. – 25. máj 2019 / Milujem svoje mesto / Festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci

14. jún 2019 / Biznis raňajky / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. /

18. – 19. október 2019 / Biblická škola / Téma: Učeníctvo / Informácie  >>

22. – 23. november 2019 / Global Leadership Summit / Kresťanská videokonferencia o vodcovstve, inovácii a zmene / Bratislava / Informácie >>

29. november 2019 / Biznis raňajky / Rečník: Radim Passer / Téma: Biznis a viera / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. /

6. – 7. december 2019 / Biblická škola / Téma: Skrytý život v Kristovi / Informácie >>

Zmena akcií a programu vyhradená!