Kalendár

6.10., 13.10., 20.10., 27.10.2019 / Modlitby na Bratislavskom hrade za aktuálne dianie v našej spoločnosti / Každú nedeľu od 16:00 do 17:00 h / Zraz pri cisterne v areáli hradu / Viac informácií >>

18. – 19. október 2019 / Biblická škola / Téma: Učeníctvo / Informácie  >>

25. október 2019 / Biznis raňajky / Rečníci: Emília a Jozef Tuchyňovci / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. / Informácie a registrácia >>

25. – 27. október 2019 / Konferencia detskej služby / Miesto: Rekreačné zariadenie Demänovka, Liptovský Mikuláš / Viac informácií a registrácia >>

3.11., 10.11., 17.11., 24.11.2019 / Modlitby na Bratislavskom hrade za aktuálne dianie v našej spoločnosti / Každú nedeľu od 16:00 do 17:00 h / Zraz pri cisterne v areáli hradu / Viac informácií >>

22. – 23. november 2019 / Global Leadership Summit / Kresťanská videokonferencia o vodcovstve, inovácii a zmene / Miesto: Divadlo P.O. Hviezdoslava, Bratislava / Informácie a registrácia >>

29. november 2019 / Biznis raňajky / Rečník: Radim Passer / Téma: Biznis a viera / Miesto a čas: Hotel Vienna House Easy Bratislava, Galvaniho 28 / 8:00 – 10:00 hod. /

1.12., 8.12., 15.12., 22.12.2019 / Modlitby na Bratislavskom hrade za aktuálne dianie v našej spoločnosti / Každú nedeľu od 16:00 do 17:00 h / Zraz pri cisterne v areáli hradu / Viac informácií >>

6. – 7. december 2019 / Biblická škola / Téma: Skrytý život v Kristovi / Informácie >>

9. december 2019 / Stretnutie dobrovoľníkov zapojených do pomoci ľuďom bez domova / Miesto a čas: priestory CASD, Cablkova 3, 18:00 – 20:00 h / Informácie: Lenka Antalíková, antalikova@krestaniavmeste.sk

10. december 2019 / Vianočný benefičný koncert na pomoc ľuďom bez domova / Účinkuje: Janais / Miesto a čas: Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 19:00 h / Informácie a vstupenky na kancelaria@krestaniavmeste.sk

ROK 2020:

Termíny biznis raňajok / 24.1., 14.2., 20.3., 24.4., 15.5., 12.6., 25.9., 16.10., 20.11.2020 / Viac informácií >>

Zmena akcií a programu vyhradená!