Biznis raňajky

Kresťanský biznis klub už od septembra 2012 pravidelne raz mesačne organizuje biznis raňajky. Je to priestor pre vzájomné spoznanie sa, neformálne rozhovory či nové kontakty. Na týchto stretnutiach sme privítali mnohých zaujímavých rečníkov ako napr.: Hannes Liebe (senior viceprezident SAP), Slavomír Jankovič (predseda predstavenstva HB Reavis), Peter Švec (riaditeľ vonkajších vzťahov PSA Peugeot Citroën a predseda Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem v SR), Jeremy Harbinson (Harbinson Mullholand), Greg Foster (Habitat for Humanity) ai.

Raňajok sa zúčastňuje od 30 – 60 biznismenov, podnikateľov a manažérov, pričom okrem pravidelných návštevníkov sme zakaždým medzi sebou privítali aj nových hostí. Raňajky sú otvorené pre každého, účastníci nemusia byť členmi Kresťanského biznis klubu. V roku 2017 sa budú biznis raňajky konať od 8:00 h do 10:00 h v hoteli Vienna House Easy Chopin na Galvaniho 28 v Bratislave v nasledovných termínoch: 27.1.2017, 17.2.2017, 31.3.2017, 28.4.2017, 19.5.2017, 9.6.2017, 22.9.2017, 20.10.2017, 10.11.2017, 15.12.2017. Tento rok sa na našich spoločných stretnutiach zameriame na to, ako kráčať s Bohom v biznise každý deň.

Najbližšie biznis raňajky sa uskutočnia v piatok 9.6.2017 o 8:00 hod. v Hoteli Vienna House Easy Chopin Bratislava na Galvaniho 28. Našimi hosťami budú manželia Mária a Štefan Súkeníkovci, ktorí majú sedem detí a sú majiteľmi úspešnej spoločnosti Kinekus. Na raňajkách sa budú s nami zdieľať o ich skúsenostiach ako prepojiť podnikanie s Bohom a rodinou. Viac informácií a registrácia >>


Aká je vízia klubu?

Kresťanský biznis klub (KBK) vytvára platformu pre spoluprácu kresťanských podnikateľov a vzájomnú duchovnú alebo praktickú  pomoc v oblasti biznisu s cieľom priniesť zmenu do oblasti podnikania v našej spoločnosti. Kresťanský biznis klub funguje od roku 2012. Jeho členovia a sympatizanti sa pravidelne stretávajú na biznis raňajkách, organizujeme pre nich rôzne VIP recepcie, biznis prednášky a biznis konferencie so zaujímavými rečníkmi. Pre ich vzájomné sieťovanie je vytvorený kresťanský biznis portál Bizdom. Predsedníčkou klubu je Miriam Lachová, biznis lektorka a riaditeľka nadnárodnej spoločnosti Human Dynamic Group.

AKÉ SÚ CIELE KLUBU?

Spoločenstvo, networking – spoločné stretnutia, budovanie vzťahov, výmena skúseností, modlitby za praktické problémy.
Vzdelávanie – semináre, školenia a konzultácie na aktuálne témy z oblasti podnikania a uplatňovania princípov Božieho kráľovstva.
Vplyv na spoločnosť – spoločné charitatívne a filantropické projekty, podpora evanjelizácií, vyjadrovanie sa k aktuálnym spoločenským témam.

Registrácia do Kresťanského biznis klubu:

Meno*

Email*

Predmet*

Správa*

Aktivity biznis klubu

Networking, spoločenstvo a vzájomná pomoc:

Biznis raňajky

Biznis raňajky sa konajú jedenkrát mesačne v piatok od 8.00 h do 10.00 h v hoteli Chopin Bratislava. Na týchto stretnutiach sme privítali mnohých zaujímavých rečníkov a počuli prednášky na aktuálne biznis témy. Je to zároveň aj priestor pre vzájomné spoznanie sa, neformálne rozhovory, či nové kontakty. Aktuálne termíny biznis raňajok nájdete v Kalendári akcií.

Konferencie, konzultácie a iné formy vzdelávania:

KONFERENCIE, SEMINÁRE

Od roku 2007 organizujeme konferencie, semináre, školenia, prednášky a konzultácie so zahraničnými i domácimi rečníkmi na aktuálne témy z oblasti podnikania a uplatňovania biblických princípov v praxi. Posledná dvojdňová konferencia s panelovou diskusiou na tému Korupcie v podnikaní sa konala v októbri 2014 v Pálffyho paláci.

Verejno-prospešné projekty a filantropia:

BENEFIČNÉ KONCERTY

Pre vás a vašich biznis partnerov organizujeme každoročne vianočný koncert. Posledný sa uskutočnil 22.12.2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Vystúpila na ňom Miriam Kaiser & Band v doprovode Komorného orchestra ZOE.  Výťažok benefície bol venovaný na pomoc ľuďom v núdzi v Bratislave.

Bizdom

Bizdom je webový portál kresťanských firiem a podnikateľov, ktorý poskytuje priestor pre prepojenie biznis aktivít, zdieľanie pracovných ponúk, dopytov a služieb. Je to projekt spolupráce biznis klubov, spoločenstiev a organizácií kresťanských podnikateľov z celého Slovenska. Informácie a registrácia na www.bizdom.sk

PREMENENÝ PRACOVNÝ ŽIVOT

Premenený pracovný život je séria vyučovaní Medzinárodnej kresťanskej obchodnej komory. Vyučuje sa po celom svete a dáva nový pohľad na to, že práca je poslaním od Boha a ako zažívať moc Božieho kráľovstva v pracovnom živote. Kurz obsahuje 24 lekcií, ktoré sú na 4 sadách DVD. DVD si môžete objednať na stránke Produkty.

MILUJEM SVOJE MESTO

16.-17.9.2016 sa uskutočnil III. ročník festivalu priateľstva a dobrovoľníckej pomoci Milujem svoje mesto v spolupráci s vybranými mestskými časťami, v rámci ktorého prebiehali dobrovoľnícke brigády na rôznych miestach Bratislavy. Zároveň bol pripravený sprievodný kultúrny program. Do dobrovoľníckych aktivít sa môžu zapojiť firmy i jednotlivci.

Rôzne nahrávky z biznis konferencií a seminárov nájdete na stránke Produkty.