Aká je vízia klubu?

Kresťanský biznis klub (KBK) vytvára platformu pre spoluprácu kresťanských podnikateľov a vzájomnú duchovnú alebo praktickú pomoc v oblasti biznisu s cieľom priniesť zmenu do oblasti podnikania v našej spoločnosti. Klub funguje od roku 2012. Jeho členovia a sympatizanti sa pravidelne stretávajú na biznis raňajkách, prednáškach a konferenciách so zaujímavými rečníkmi. Pre vzájomné sieťovanie je vytvorený kresťanský biznis portál Bizdom. Predsedníčkou klubu je Miriam Lachová, biznis lektorka a riaditeľka nadnárodnej spoločnosti Human Dynamic Group.

Aké sú ciele klubu?

Spoločenstvo, networking: spoločné stretnutia, budovanie vzťahov, výmena skúseností, modlitby za praktické problémy.

Vzdelávanie: semináre, školenia a konzultácie na aktuálne témy z oblasti podnikania a uplatňovania princípov Božieho kráľovstva.

Vplyv na spoločnosť: spoločné charitatívne a filantropické projekty, podpora evanjelizácií, vyjadrovanie sa k aktuálnym spoločenským témam.

Čo získate?

Aké výhody získate členstvom v Kresťanskom biznis klube a účasťou na jeho aktivitách?

 • Vzájomné spoločenstvo kresťanov v biznise
 • Budovanie vzťahov
 • Networking, nové kontakty
 • Výmena praktických skúseností
 • Pomoc pri aplikácii biblických princípov v biznise
 • Vzdelávanie, konferencie, konzultácie
 • Filantropia a verejno-prospešné projekty

Biznis raňajky

Čo sú to biznis raňajky? Kresťanský biznis klub už od septembra 2012 pravidelne raz mesačne organizuje biznis raňajky. Je to priestor pre vzájomné spoznanie sa, neformálne rozhovory či nové kontakty. Na týchto stretnutiach sme privítali mnohých zaujímavých rečníkov ako napr.: Hannes Liebe (senior viceprezident SAP), Slavomír Jankovič (predseda predstavenstva HB Reavis), Peter Švec (riaditeľ vonkajších vzťahov PSA Peugeot Citroën a predseda Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem v SR), Jeremy Harbinson (Harbinson Mullholand), Greg Foster (Habitat for Humanity), Marián Kolník (kouč a profesionálny lektor FranklinCovey) ai.

Aký je program a termíny biznis raňajok? Raňajok sa zúčastňuje 30 – 60 biznismenov, podnikateľov a manažérov, pričom okrem pravidelných návštevníkov sme zakaždým medzi sebou privítali aj nových hostí. Raňajky sú otvorené pre každého, účastníci nemusia byť členmi Kresťanského biznis klubu. Počas programu prebieha krátke predstavenie účastníkov, čas pre networking, prednášky, panelové diskusie na rôzne témy, svedectvá a skúsenosti účastníkov a pod.

V roku 2018 sa budú biznis raňajky konať od 8:00 h do 10:00 h v hoteli Vienna House Easy Bratislava na Galvaniho 28 v nasledovných termínoch: 26.1.2018, 16.2.2018, 16.3.2018, 27.4.2018, 25.5.2018, 22.6.2018, 21.9.2018, 19.10.2018, 9.11.2018 a 7.12.2018. Na januárové raňajky, ktoré budú v piatok 26.1.2018 s profesionálnym lektorom a skúseným koučom Mariánom Kolníkom na tému Dôvera – základ efektívneho tímu, sa môžete registrovať už dnes>>


Aktivity biznis klubu

Networking, spoločenstvo a vzájomná pomoc:

Biznis raňajky

Biznis raňajky sa konajú pravidelne každý mesiac. Na týchto stretnutiach sme privítali mnohých zaujímavých rečníkov a počuli prednášky na aktuálne biznis témy. Je to zároveň priestor pre vzájomné spoznanie sa, neformálne rozhovory, či nové kontakty. Aktuálne termíny biznis raňajok nájdete v kalendári.

Konferencie, konzultácie a iné formy vzdelávania:

KONFERENCIE, SEMINÁRE

Organizujeme rôzne konferencie, semináre, školenia, prednášky a konzultácie so zahraničnými i domácimi rečníkmi na aktuálne témy z oblasti podnikania a uplatňovania biblických princípov v praxi.

Verejno-prospešné projekty a filantropia:

BENEFIČNÉ KONCERTY

Pre vás a vašich biznis partnerov organizujeme každoročne vianočný koncert. Vstupenky na koncert môžete namiesto neužitočných darčekov darovať vašim partnerom či klientom. Zároveň benefíciou z koncertu podporíte pomoc ľuďom bez domova v Bratislave.

Bizdom

Bizdom je webový portál kresťanských firiem a podnikateľov, ktorý poskytuje priestor pre prepojenie biznis aktivít, zdieľanie pracovných ponúk, dopytov a služieb. Je to projekt spolupráce biznis klubov, spoločenstiev a organizácií kresťanských podnikateľov z celého Slovenska. Informácie a registrácia na www.bizdom.sk

PREMENENÝ PRACOVNÝ ŽIVOT

Premenený pracovný život je séria vyučovaní Medzinárodnej kresťanskej obchodnej komory. Vyučuje sa po celom svete a dáva nový pohľad na to, že práca je poslaním od Boha a ako zažívať moc Božieho kráľovstva v pracovnom živote. Kurz obsahuje 24 lekcií, ktoré sú na 4 sadách DVD viac>>

MILUJEM SVOJE MESTO

Milujem svoje mesto je festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci, v rámci ktorého organizujeme dobrovoľnícke brigády na rôznych miestach Bratislavy a pripravujeme aj sprievodný kultúrny program. Do dobrovoľníckych aktivít sa môžu zapojiť firmy i jednotlivci. IV. ročník festivalu sa konal 1.10. – 7.10.2017 viac>>


Formy členstva v klube:

STANDARD BLESSER

 • ročný poplatok 300 €
 • predplatné biznis raňajok na rok, prenosný vstup na iné osoby
 • možnosť pozvať si na biznis raňajky partnera za zvýhodnenú cenu 12 €
 • prezentácia a propagácia firmy na biznis raňajkách
 • 2 vstupy grátis na vianočný koncert
 • 50% zľava z aktuálneho poplatku na biznis konferenciu KBK, v prípade, ak ju bude KVM organizovať
 • 50% zľava z ceny produktov KVM
 • ročný vstup do on-line knižnice KVM grátis (obsahuje zvukové záznamy z konferencií KVM od roku 2009)

BASIC BLESSER

 • ročný poplatok 150 €
 • predplatné biznis raňajok na jeden rok
 • prenosný vstup na iné osoby v rámci spoločnosti

PREMIUM BLESSER

 • ročný poplatok 400 €
 • zahrnuté sú všetky výhody ŠTANDARD členstva
 • participácia na smerovaní a plánovaní aktivít klubu

Ročný poplatok pre člena KBK bude fakturovaný formou daňovo odpočítateľnej položky ako ročný vstup na podujatia KBK.

VIAC INFORMÁCIÍ O PODMIENKACH, VÝHODÁCH A FORMÁCH ČLENSTVA V KRESŤANSKOM BIZNIS KLUBE >>>

REGISTRÁCIA DO KRESŤANSKÉHO BIZNIS KLUBU:

Meno*

Email*

Predmet*

Správa*