Aká je vízia klubu?

Kresťanský biznis klub (KBK) vytvára platformu pre spoluprácu kresťanských podnikateľov a vzájomnú duchovnú alebo praktickú  pomoc v oblasti biznisu s cieľom priniesť zmenu do oblasti podnikania v našej spoločnosti. Klub funguje už od roku 2012. Jeho členovia a sympatizanti sa pravidelne stretávajú na biznis raňajkách, prednáškach a konferenciách so zaujímavými rečníkmi. Pre vzájomné sieťovanie je vytvorený kresťanský biznis portál Bizdom. Predsedníčkou klubu je Miriam Lachová, biznis lektorka a riaditeľka nadnárodnej spoločnosti Human Dynamic Group.

Aké sú ciele klubu?

Spoločenstvo, networking: spoločné stretnutia, budovanie vzťahov, výmena skúseností, modlitby za praktické problémy.

Vzdelávanie: semináre, školenia a konzultácie na aktuálne témy z oblasti podnikania a uplatňovania princípov Božieho kráľovstva.

Vplyv na spoločnosť: spoločné charitatívne a filantropické projekty, podpora evanjelizácií, vyjadrovanie sa k aktuálnym spoločenským témam.

Čo získate?

Aké výhody získate členstvom v Kresťanskom biznis klube a účasťou na jeho aktivitách?

 • Vzájomné spoločenstvo kresťanov v biznise
 • Budovanie vzťahov
 • Networking, nové kontakty
 • Výmena praktických skúseností
 • Pomoc pri aplikácii biblických princípov v biznise
 • Vzdelávanie, konferencie, konzultácie
 • Filantropia a verejno-prospešné projekty

Biznis raňajky

Čo sú to biznis raňajky? Kresťanský biznis klub už od septembra 2012 pravidelne raz mesačne organizuje biznis raňajky. Je to priestor pre vzájomné spoznanie sa, neformálne rozhovory či nové kontakty. Na týchto stretnutiach sme privítali mnohých zaujímavých rečníkov ako napr.: Hannes Liebe (senior viceprezident SAP), Slavomír Jankovič (predseda predstavenstva HB Reavis), Peter Švec (riaditeľ vonkajších vzťahov PSA Peugeot Citroën a predseda Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem v SR), Jeremy Harbinson (Harbinson Mullholand), Greg Foster (Habitat for Humanity) ai.

Aký je program a termíny biznis raňajok? Raňajok sa zúčastňuje od 30 – 60 biznismenov, podnikateľov a manažérov, pričom okrem pravidelných návštevníkov sme zakaždým medzi sebou privítali aj nových hostí. Raňajky sú otvorené pre každého, účastníci nemusia byť členmi Kresťanského biznis klubu. V roku 2017 sa budú biznis raňajky konať od 8:00 h do 10:00 h v hoteli Vienna House Easy Chopin na Galvaniho 28 v Bratislave v nasledovných termínoch: 27.1.2017, 17.2.2017, 31.3.2017, 28.4.2017, 19.5.2017, 9.6.2017, 22.9.2017, 20.10.2017, 10.11.2017, 15.12.2017. Tento rok sa na našich spoločných stretnutiach zameriame na to, ako kráčať s Bohom v biznise každý deň. Zvyčajný program raňajok je nasledovný:  o 8:00 hod. otvorenie a aktuálne oznamy, od 8:10 hod. prezentácia člena klubu a/alebo svedectvo, 8:20 hod. vzájomné predstavenie účastníkov, 8:35 hod. prestávka na networking, 8:45 hod. téma: hlavný rečník alebo workshop, 10:00 h záver. Registračný poplatok na biznis raňajky je 15 € pri registrácii vopred, 18 € pri registrácii na mieste.

Najbližšie biznis raňajky budú v októbri 20.10.17, na ktoré pripravujeme panelovú diskusiu s hosťami z rôznych oblastí podnikania na tému Výzvy kresťanského podnikateľa na SlovenskuNa biznis raňajky sa môžete registrovať už dnes vyplnením on-line registračného formulára >>

V novembri 10.11.17 bude naším vzácnym hosťom Pavel Hanes. Naše posledné raňajky v tomto roku budú v decembri 15.12.17, ktoré chceme vyhradiť pre svedectvá a modlitby. Chceme týmto spôsobom poďakovať Bohu za to, čo robil v našich životoch počas celého roka. Môžete si už teraz zaznamenávať svedectvá o tom, čo Boh robí vo vašom podnikaní a podeliť sa s nami o ne na tejto našej spoločnej koncoročnej oslave. V decembri nebude chýbať ani Vianočný benefičný koncert, ktorý bude 19.12.2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a na ktorom vystúpi speváčka Ester Wiesnerová v doprovode Komorného orchestra ZOE. Informácie o pripravovaných podujatiach nájdete aj v Kalendári.


Aktivity biznis klubu

Networking, spoločenstvo a vzájomná pomoc:

Biznis raňajky

Biznis raňajky sa konajú jedenkrát mesačne v piatok od 8.00 h do 10.00 h v hoteli Chopin Bratislava. Na týchto stretnutiach sme privítali mnohých zaujímavých rečníkov a počuli prednášky na aktuálne biznis témy. Je to zároveň aj priestor pre vzájomné spoznanie sa, neformálne rozhovory, či nové kontakty. Aktuálne termíny biznis raňajok nájdete v Kalendári akcií.

Konferencie, konzultácie a iné formy vzdelávania:

KONFERENCIE, SEMINÁRE

Od roku 2007 organizujeme konferencie, semináre, školenia, prednášky a konzultácie so zahraničnými i domácimi rečníkmi na aktuálne témy z oblasti podnikania a uplatňovania biblických princípov v praxi. Posledná dvojdňová konferencia s panelovou diskusiou na tému Korupcie v podnikaní sa konala v októbri 2014 v Pálffyho paláci.

Verejno-prospešné projekty a filantropia:

BENEFIČNÉ KONCERTY

Pre vás a vašich biznis partnerov organizujeme každoročne vianočný koncert. Posledný sa uskutočnil 22.12.2016 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Vystúpila na ňom Miriam Kaiser & Band v doprovode Komorného orchestra ZOE.  Výťažok benefície bol venovaný na pomoc ľuďom v núdzi v Bratislave.

Bizdom

Bizdom je webový portál kresťanských firiem a podnikateľov, ktorý poskytuje priestor pre prepojenie biznis aktivít, zdieľanie pracovných ponúk, dopytov a služieb. Je to projekt spolupráce biznis klubov, spoločenstiev a organizácií kresťanských podnikateľov z celého Slovenska. Informácie a registrácia na www.bizdom.sk

PREMENENÝ PRACOVNÝ ŽIVOT

Premenený pracovný život je séria vyučovaní Medzinárodnej kresťanskej obchodnej komory. Vyučuje sa po celom svete a dáva nový pohľad na to, že práca je poslaním od Boha a ako zažívať moc Božieho kráľovstva v pracovnom živote. Kurz obsahuje 24 lekcií, ktoré sú na 4 sadách DVD.

MILUJEM SVOJE MESTO

Milujem svoje mesto je festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci, v rámci ktorého organizujeme dobrovoľnícke brigády na rôznych miestach Bratislavy a pripravujeme aj sprievodný kultúrny program. Do dobrovoľníckych aktivít sa môžu zapojiť firmy i jednotlivci. IV. ročník festivalu sa bude konať 1.10. – 7.10.2017 viac>>

Rôzne nahrávky z biznis konferencií a seminárov nájdete na stránke Produkty.


Formy členstva v klube:

STANDARD BLESSER

 • ročný poplatok 300 €
 • predplatné biznis raňajok na rok, prenosný vstup na iné osoby
 • možnosť pozvať si na biznis raňajky partnera za zvýhodnenú cenu 12 €
 • prezentácia a propagácia firmy na biznis raňajkách
 • 2 vstupy grátis na vianočný koncert
 • 2 vstupy grátis na výročnú konferenciu platformy Kresťania v meste
 • 50% zľava z aktuálneho poplatku na biznis konferenciu KBK, v prípade, ak ju bude KVM organizovať
 • 50% zľava z ceny produktov KVM
 • ročný vstup do on-line knižnice KVM grátis (obsahuje zvukové záznamy z konferencií KVM od roku 2009)

BASIC BLESSER

 • ročný poplatok 150 €
 • predplatné biznis raňajok na jeden rok
 • prenosný vstup na iné osoby v rámci spoločnosti

PREMIUM BLESSER

 • ročný poplatok 400 €
 • zahrnuté sú všetky výhody ŠTANDARD členstva
 • participácia na smerovaní a plánovaní aktivít klubu

Ročný poplatok pre člena KBK bude fakturovaný formou daňovo odpočítateľnej položky ako ročný vstup na podujatia KBK.

VIAC INFORMÁCIÍ O PODMIENKACH, VÝHODÁCH A FORMÁCH ČLENSTVA V KRESŤANSKOM BIZNIS KLUBE >>>

REGISTRÁCIA DO KRESŤANSKÉHO BIZNIS KLUBU:

Meno*

Email*

Predmet*

Správa*