Darujte 2% a staňte sa súčasťou spoločnej služby kresťanov v meste

Za posledný rok sa spolupráca a praktická pomoc kresťanov v našom hlavnom meste rozrástla a dokonca inšpirovala aj ďalšie mestá. Už vyše desať rokov pomáhame ľuďom bez domova v Bratislave a od minulého roka pomáhame väčšiemu počtu ľudí na ulici, varíme viac litrov teplej stravy a nápojov, máme viac stabilných dobrovoľníkov, začali sme poskytovať v teréne zdravotné ošetrenie a duchovnú službu, úspešne sme realizovali projekt zamestnávania ľudí bez domova a splnili sa ďalšie veci, o ktorých sme na začiatku roka len snívali. Zorganizovali sme ďalší ročník festivalu dobrovoľníckej pomoci Milujem svoje mesto, do ktorého sa zapojili stovky dobrovoľníkov a praktickou pomocou sme pomohli na rôznych miestach v Bratislave. Viac o našich minuloročných aktivitách sa môžete dočítať v našej výročnej správe. Staňte sa aj vy súčasťou tejto spoločnej služby kresťanov v meste darovaním vašich 1-3% z dane. Ako? Pre realizáciu pomoci núdznym a ďalšie projekty sú potrebné aj financie a vy môžete i tento rok rozhodnúť, komu poukážete určité percento z vašich daní. Nejde o žiadnu daň naviac. Časť už vami zaplatenej dane nepôjde do štátneho rozpočtu, ale bude prevedená v prospech vami vybranej organizácie. Jednoduchý postup ako darovať daň nájdete nižšie. Pridajte sa k nám a prispejte k tomu, aby kresťania boli svetlom a soľou na mieste, kde ich Boh postavil, a tak priniesli zmenu do každej oblasti spoločnosti.

Čo robíme? Aké sú naše aktivity a projekty?

POMÁHAME ĽUĎOM V NÚDZI: počas celého roka varíme a vydávame stravu pre ľudí bez domova, organizujeme zbierky šatstva, potravín, prikrývok a ďalších potrebných veci, pomáhame ľuďom bez domova pri vybavovaní dokladov a dávok, poskytujeme zdravotné ošetrenie, pomáhame pri hľadaní ubytovania a zamestnania, spolupracujeme so samosprávami na stratégii pre riešenie bezdomovectva v Bratislave, realizujeme projekty integrácie, v rámci ktorých zamestnávame ľudí bez domova, pracujeme na projekte socializácie ľudí prepustených z výkonu trestu odňatia slobody, pripravujeme výdajňu potravín pre núdznych, organizujeme benefičné koncerty na pomoc núdznym ľuďom ai. PODPORUJEME JEDNOTU A SPOLUPRÁCU KRESŤANOV
A REALIZUJEME VEREJNO-PROSPEŠNÉ PROJEKTY:
organizujeme spoločné konferencie a semináre s domácimi a zahraničnými rečníkmi, usporadúvame spoločné bohoslužby, pripravujeme programy pre deti, realizujeme rôzne akcie Kresťanského biznis klubu (Biznis raňajky), pripravujeme festival priateľstva a dobrovoľníckej pomoci Milujem svoje mesto, angažujeme sa vo verejných veciach ai.

Údaje o prijímateľovi dane

Názov: KRESŤANIA V MESTE, sídlo: Východná 7B, 831 06 Bratislava
Právna forma: občianske združenie, IČO: 31749259

AKO POSTUPOVAŤ? ako poukázať daň?

Postup pre zamestnancov:
 • Do 15.2.2018 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si vypočítajte:
  a) 2% z vašej zaplatenej dane,
  b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane. Do kolónky rok napíšte 2017.
 • Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2018 na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Minimálna suma poukázanej dane je 3 €.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov viac>>
 • Tlačivá pre zamestnancov:

  Potvrdenie (editovateľné pdf)
  Vyhlásenie (editovateľné pdf)

Postup pre právnické osoby:
 • Vypočítajte si:
  a) 2% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi),
  b) 1% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi).
 • V daňovom priznaní vypíšte uvedené kolónky na poukázanie 2% (1%) z dane.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Minimálna suma poukázanej dane je 8 €.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno , sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov viac>>
 • Tlačivá pre právnické osoby:
  Daňové priznanie (zip)
Postup pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:
 • Vypočítajte si:
  a) 2% zo zaplatenej dane,
  b) 3% zo zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní vypíšte uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na váš daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Minimálna suma poukázanej dane je 3 €.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov viac>>>
 • Tlačivá pre fyzické osoby:
  Daňové priznanie typ A (zip)
  Daňové priznanie typ B (2018, zip)

Ďalšie tlačivá a informácie ako darovať 2% nájdete na webovej stránke rozhodni.sk alebo nás kontaktujte na adrese kancelaria@krestaniavmeste.sk

Ako ešte môžete pomôcť, aby naša spoločná služba rástla?

Našu službu môžete tiež podporiť zaslaním finančného daru priamo na náš bankový účet číslo: SK94 1100 0000 0026 6725 0007, variabilný symbol pre pomoc núdznym je 777. V niektorých spoločnostiach je možnosť pre zamestnancov zapojiť sa do zamestnaneckých grantov. Môžete sa informovať na túto možnosť priamo u svojho zamestnávateľa. S vypracovaním grantu vám radi pomôžeme. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese kancelaria@krestaniavmeste.sk alebo cez kontaktný formulár.

Ďakujeme, že pomáhate!